SEGÍTÜNK TÁJÉKOZÓDNI A FINTECH UNIVERZUMBAN ÉS IRÁNYT MUTATNI AZ OKOSABB PÉNZÜGYI VILÁGBA!

ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK SZÁMODRA A DIGITÁLIS PÉNZÜGYI ÉRA LEGFONTOSABB RÉGI-ÚJ KIFEJEZÉSEIT!

Szívesen építenéd a Fintech szótárt velünk? Örömmel vesszük javaslataidat!
Írj nekünk!
AISP

Account Information Service Providers, azaz a számlainformáció szolgáltatók. A különböző bankoknál vezetett fogyasztói számlák információira (egyenleg, tranzakciók) építve nyújtanak szolgáltatásokat, amelyek segítségével nagyobb rálátást kaphatnak a fogyasztók a pénzügyeikre, átláthatóbb módon követhetik nyomon a pénzmozgásaikat, továbbá személyre szabott ajánlatokat is kaphatnak.

Kapcsolódó cikkek:

AML

Az EU 2005 óta irányelvek, rendeletek megalkotásával küzd a pénzmosás ellen és a terrorizmus finanszírozásának megszüntetéséért (AML: Anti Money Laundering – Pénzmosás elleni küzdelem). Legutóbbi, 2015-ben kihirdetett MLD4 irányelvének rendelkezéseit ezév júniusában a Magyar Kormány a pénzmosás elleni törvény módosításával implementálja.

A szabályok egyik lényeges csoportja az ügyfélátvilágítás, azaz az ügyfél azonosítása (KYC) és a személyazonosság ellenőrzése. A módosítás értelmében a teljes mértékben digitális ügyfélazonosítás is elfogadható lesz, azaz megszűnhetnek a bankszámlanyitáshoz bemutatandó papírhalmazok és a személyes jelenlét szükségessége. Ezáltal lehetővé válik digitális úton, akár a mobiltelefonunkról is a számlanyitás.

Kapcsolódó cikkek:

API

Ez az alkalmazás-programozási felület (Application Programming Interface) egy olyan követelményrendszert foglal magába, ami szabályozza, hogy különböző alkalmazások hogyan kommunikálhatnak egymással. A bankok API-jának használatával többféle szolgáltatást tudnak majd a bankok és a fintech cégek is nyújtani a felhasználóknak, lehetővé válik a teljesen személyreszabott szolgáltatás.

Kapcsolódó cikkek:

BAAS

Jellemzően tech cégek szolgáltatása bankok, e-kereskedelmi szolgáltatók, fintech cégek számára (BaaS: Bank as a Service). A szolgáltatáshoz szükséges infrastruktúrát, software-ket, biztonsági mechanizmusokat, szabályozásnak megfelelő ellenőrzéseket például havi díjas alapon nyújtják a szolgáltatóknak.  Rugalmasan, gyorsan fejleszthető szolgáltatásportfóliót lehet segítségével LEGO módjára összeállítani.

Kapcsolódó cikkek:

BIG DATA
Cégek, intelligens hálózatok és a vállalkozások, fogyasztók által nap mint nap előállított hatalmas méretű adatmennyiséget jelenti.
BITCOIN

Nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, de az elnevezést gyakran használják a fizetőeszközt kezelő nyílt forráskódú szoftverre, és az azzal létrehozott elosztott hálózatra is. A bitcoin nem függ központi kibocsátóktól és hatóságoktól, hanem csakis a P2P hálózat csomópontjai által tárolt elosztott adatbázisra támaszkodik. A bitcoin biztonságosan tárolható egy pénztárcafájlban, számítógépen, mobiltelefonon, külső adathordozókon vagy felhő alapú szolgáltatóknál is.

Kapcsolódó cikkek:

BLOCKCHAIN

A blockchain a bitcoin mögötti technológiaként vált ismertté.
Egy elosztott adatbázis, amely egy folyamatosan növekvő, adatblokkokból álló listát tart nyilván. Tekintettel arra, hogy a főkönyv decentralizált és a tranzakciókban résztvevők számára publikus, a főkönyv hamisítása és módosítása kizárt.

Jelentőségét egyre inkább a smart contract (meghatározott feltételek bekövetkezésekor automatikusan megvalósuló szerződések, pl. örökösödés) és a nagy tömegek digitális azonosítása, nyilvántartása terén látják a szakemberek.

Kapcsolódó cikkek:

CHALLENGER BANK
Kisebb méretű bank, teljes banki engedéllyel, amely jellemzően csak a digitális térben működik. A fogyasztót pl. bevonja a termékroadmap alakításába, a szolgáltatás tesztelésébe, folyamatosan kísérletezik új technológiákkal.
CHATBOT

Mesterséges intelligenciára épülő digitális asszisztens, amivel már találkozhatunk a bankoktól kezdve a hírportálokon át lassan már mindenhol. Szöveg,- és hangalapú asszisztens, gyorsan, egyszerű nyelven válaszol a fogyasztói kérdésekre, mint pl. mennyi pénze van, hol van a legközelebbi ATM.

Kapcsolódó cikkek:

CORPORATE BANKING
A kereskedelmi bankok vállalatoknak nyújtanak pénzügyi szolgáltatásokat.
CROWDFUNDING

Sok kis támogatásból is megvalósulhat a nagy projekt. Vagy még akkor sem. Mindenesetre rengeteg ilyen weboldal létezik már, ahol kisebb és nagyobb összegeket lehet adományozni egy projekt megvalósításához (Pl. Indiegogo, Kickstarter). Magyarországon még nem igazán éreztek rá a közösségi finanszírozás ízére, vagy inkább a hazai piac lehet túl kicsi.

A crowdfunding fajtái (további részletek: “Types of Crowdfunding” – fundable.com):

  1. rewards crowdfunding: jutalmazás alapú
  2. equity crowdfunding: tőkefinanszírozás alapú
  3. donation crowdfunding: adományozás alapú
  4. lending crowdfunding: kölcsön alapú

Kapcsolódó cikkek:

A DIGITÁLIS PÉNZÜGYI ÜGYNÖKSÉG

Hidat képzünk a hagyományos pénzügyi közvetítők (bankok, biztosítók) és az új digitális szolgáltatók (fintech, insurtech) között. Innovatív pénzügyi szolgáltatásokat építünk a digitálisan nyitott felhasználók számára, és irányt mutatunk az okosabb digitális pénzügyi világba!
Tovább a FinTech Group oldalára
DIGITÁLIS VALUTA
Digitális valuta minden olyan digitálisan kifejezhető eszköz, amely értékek cseréjét teszi lehetővé, s a fogyasztók jelentős része fizetőeszközként elismeri. Ilyen például az unbanked világban elismert és terjedő mobil airtime.
DISTRIBUTED LEDGER
Megosztott főkönyvi technológia. A blockchain technológia során minden tranzakció rögzül a tranzakcióban résztvevők számítógépein úgy, hogy magát a főkönyvet is lemásolja az egyes gépekre. Majd ez a hiteles bejegyzésekből álló főkönyv szétszóródik a világhálón.
EBA

Az Európai Bankhatóságot (European Banking Authority) 2011-ben hozta létre az Európai Unió. Alapvető feladata az uniós bankrendszer strukturális gyengeségeinek feltárása, így például stresszteszteket hajt végre. Jogában áll felülbírálni a tagállami bankok intézkedéseit, amennyiben azok nem megfelelő szabályozásokat alkotnak, illetve feladata a tiszta verseny biztosítása a bankszektorban.

A digitális pénzügyi szolgáltatások ösztönzése érdekében 2015-ben az EU megbízta a PSD2 Irányelv részletszabályainak kidolgozásával és az EU összes tagállamában egységes, határidőre történő bevezetésével.

Kapcsolódó cikkek:

eIDAS

Elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló Rendelet (eIDAS: Electronic Identity, Authentication, eSignature Regulation).

A Rendelet 2016. július 1. napjától lépett hatályba. Egyik legfontosabb vívmánya, hogy a tagállami szintű elektronikus aláírási, vagy authentikációs eljárást az EU teljes területén érvényesnek, bizonyító erejűnek kell tekinteni. Ezt hívjuk az egyenértékűség elvének. Az új rendelkezés továbbá megteremti a biometrikus aláírás hitelességét a magyar jogban.
Jelentősége, hogy nő a pénzügyi szolgáltatások mobilitása, azaz az EU-n belüli növekedés lehetősége, illetve akár az egész EU-n belül megszűnhet a papíralapúság a banki tranzakciók egy jelentős részénél, gyorsabbá, kényelmesebbé téve ezáltal a digitális pénzügyi szolgáltatásokat.

Kapcsolódó cikkek:

FINTECH
A financial technology kifejezés röviden. Azon cégek összességét jelöli, akik technológiai innovációkkal olcsóbbá, gyorsabbá és hatékonyabbá tennék a pénzügyi szolgáltatásokat.
GDPR
Általános Adatvédelmi Rendelet (angolul General Data Protection Regulation). 2018. május 25-én lép életbe, ezután az EU minden tagállamában közvetlenül alkalmazandó lesz. Az adatkezelésben érintett személyek hozzájárulásával kapcsolatos követelményeket tartalmazza majd. Szabályokat fogalmaz meg többek között arra, hogy hogyan „rendelkezhetünk” saját adataink felett, a cookiek által gyűjtött adatok körére, kezelésére.
HFT
Ez egy olyan kereskedési platform, amit nagyon nagy teljesítményű számítógépek végeznek még annál is nagyobb sebességgel (HFT: High Frequency Trading). Komplex algoritmusokkal elemeznek hatalmas piacokat az idő tört része alatt.
INSURTECH
Insurance + Technology, azaz biztosítás + technológia. Ergo a technológiai újdonságoknak a biztosítási ágazat szolgálatába való állítása.
INTERNET OF THINGS

A dolgok vagy tárgyak internete. Azaz minden olyan, a hétköznapjainkban használt eszköz, ami online is elérhető. Az IoT eszközök összekapcsolódnak, egymással akár kommunikálni is képesek.

Kapcsolódó cikkek:

KÉTLÉPCSŐS ÜGYFÉLAZONOSÍTÁS

Vásárlásaink, fizetéseink biztonsága érdekében bizonyos összeg felett két különböző módon igazolhatják a fogyasztók, hogy az adott bankszámla az övék és jogosultak arról fizetni. A két faktor lehet például biometrikus (ujjlenyomatos) azonosítás és PIN kód együttes használata, vagy PIN kód és SMS együttes használata.

Kapcsolódó cikkek:

KYC
Az ügyfelek beazonosítása (KYC: Know Your Customer). A pénzmosási törvény által előírt adatokat, informácókat be kell gyűjtenie a banknak, ami azok alapján ellenőrzi az ügyfél számláin végbemenő tranzakciókat.
OBS
Szabványkészlet, mely meghatározza, mely banki adatok, milyen folyamatok szerint és milyen szabálykeretek között kell, hogy publikusan elérhetőek legyenek. Az OBS (Open Banking Standards) célja, hogy pénzügyi döntéseinkhez minél jobb, relevánsabb adatokat kaphassunk.
OBWG

A munkacsoportot (Open Banking Working Group) 2015-ben a brit pénzügyminiszter hívta életre. A banki adatok felhasználásának alapvetően technológiai, szabványosítási és módszertani kérdéseit kutatja, ajánlásokat, szabályozásokat (Open Banking Standard ajánlás) dolgoz ki.

Az Európai Bankhatóság (EBA) a PSD2 Irányelvben előírt nyílt API-n keresztüli hozzáférési kötelezettség API technológiai és szabvány kérdéseinek kidolgozásával bízta meg az OBWG-t.

A munkacsoport kialakítja és publikálja a szabályozásnak megfelelő API minimális funkcionális követelményeit, technikai specifikációit, és az API regisztráció menetét, mely irányadó lesz a PSD2 végrehajtásakor.

Kapcsolódó cikkek:

FINTECH VAGYOK

FinTech megoldásodat, startupodat bemutathatod a magazinunkban. Írj nekünk egy bemutatkozó levelet!
Bemutatkozom
P2P FIZETÉS
P2P, vagy Person-to-Person fizetés az, amikor egymás között a fogyasztók fizetést kezdeményeznek például kizárólag mobilszám felhasználásával. A pénz a bankok kiiktatása mellett jut el a fizetőtől a kedvezményezett fogyasztóig. A P2P fizetés az egyik legnépszerűbb fintech megoldás a nemzetközi arénában.
P2P LENDING

A személyközi hitelezés (egyenrangú felek közötti hitelezés vagy közösségi hitelezés) a fogyasztók között közvetlenül, hagyományos pénzintézet, bank, hitelintézet közvetítése nélkül jön létre. Megjelenését az internet tette lehetővé azzal, hogy a pénzüket kihelyezni akaró és a kölcsön forrást kereső személyek könnyen egymásra találhatnak. Alapvetően két fő modellt ismerünk: “online piactér” és a “családi-baráti” modell.

Az online piacterek nagyságrendekkel olcsóbban üzemelnek, mint a hagyományos bankok, hiszen nem kell fenntartaniuk fiókhálózatot, illetve az online térben a humán erőforrás igény is elenyésző. Ezért a kölcsönhöz jutás is olcsóbb, miközben a piactér üzemeltetője a szükséges minimális – automatizált – szerződéses kereteket biztosítja.

Kapcsolódó cikkek:

PAD

A Fizetési Számla Irányelv (PAD: Payment Account Directive) célja, hogy a fogyasztók minél szélesebb körének legyen megengedhető, egyszerű hozzáférése alapvető elektronikus fizetési szolgáltatásokhoz, azaz tudjanak bankszámlát nyitni, kártyával fizetni, pénzt átutalni. Ennek érdekében az EU kötelezi a tagállamokat alapszintű fizetési számla bevezetésére. Célja továbbá, hogy egyszerűsítse a tagállamokban a bankszámla nyitást. Ennek érdekében egységes definíciókészletet dolgoz ki, illetve egységes szempontok mentén árösszehasonlító weboldalak naprakész fenntartását rendeli el. Az irányelv bevezeti a számlahordozást, azaz 2016. október 29. napja óta Magyarországon is átvihetjük bankszámlánkat másik bankhoz.

Kapcsolódó cikkek:

PFM

Az internet bankhoz illeszthető automatizált szoftver (PFM: Personal Finance Management). A személyes pénzügyek kezeléséhez nyújt kényelmes megoldást a webkettő világát használva.

Kapcsolódó cikkek:

PISP

Payment Initiation Service Providers, azaz fizetés-kezdeményezési szolgáltatók. Azok a szolgáltatók tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek fogyasztói felhatalmazással a fogyasztó helyett, annak bankszámlájáról intézik a fizetési megbízásokat.

Kapcsolódó cikkek:

PSD2

Revised Payment Services Directive, azaz Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló módosított EU-irányelv, mely lehetővé teszi, hogy ne csak bankok nyújthassanak pénzügyi szolgáltatásokat, illetve segíti az új digitális szolgáltatások bevezetését. A bankoknak a fintech cégek számára hozzáférést kell majd adniuk a folyószámla-adatokhoz, hogy azok felhasználásával a fogyasztók számára jobb, többféle pénzügyi szolgáltatást nyújthassanak.

Kapcsolódó cikkek:

REGTECH
Regulatory Technology, azaz azon technológiák és alkalmazások összessége, amelyek révén a szabályozásnak való megfelelés  hatékonyan biztosítható.  Könnyen integrálható, megbízható, biztonságos és költséghatékony software megoldások tartoznak ide.
REMITTANCE

Az elektronikus pénzküldés fogalma a külföldi munkavállalókkal összefüggésben terjedt el. A külföldi munkavállalók jövedelmük jelentős részét rendszeresen az otthon maradt családtagjaiknak küldik haza. A remittance szolgáltatás elektronikus pénzküldést jelent.
A bankszámlával rendelkező munkavállalók a hagyományos banki átutalás helyett a banki infrastrukúrát is használó remittance szolgáltatókat – pl. Transferwise – választják a szolgáltatás léptékekkel olcsóbb árának és gyorsaságának köszönhetően.
A bankszámlával nem rendelkező munkavállalók számára egyes pénzváltók biztosítják az elektronikus pénzküldés lehetőségét.

Kapcsolódó cikkek:

ROBO ADVISOR

Online, automatizált befektetési portfólió kezelési szolgáltatás. A roboadvisor cégek számítógépes algoritmusokkal optimalizálják az ügyfelek befektetéseit. Jellemzően a kisbefektetők használják. Miután digitális és automatikus a szolgáltatás, lényegesen olcsóbb, mint a hagyományos tanácsadók.

Kapcsolódó cikkek:

RTS

Az EU szabályozási eszköztár egyik meghatározó eleme, szabályozás technikai sztenderdnek nevezzük (RTS: Regulatory Technical Standards). Hatóereje az ajánlásnál nagyobb, kötelező a betartása. Mégis kevésbé specifikus mint egy jogszabály, azaz hagy teret, rugalmasságot a megvalósítás során. A pénzügyi szektor jelenlegi – PSD2-vel és open banking szabványokkal fémjelzett – szabályozási keretrendszerében alapvetően az irányelvek megvalósításának technikai, folyamati szabályait írja le.

Leginkább ismert a Regulatory Technical Standards on Strong Customer Authentication (Erős ügyfélazonosításról szóló szabályozástechnikai sztandard) címet viselő szabályozás. A PSD2 céljainak elérése szempontjából stratégiai szabályozás az RTS. Célja, hogy meghatározza, hogy a PSD2 keretrendszer alapján piacra lépő szolgáltatók milyen módon, milyen technológiai, biztonsági, hitelesítési, azonosítási szabályok és folyamatok mentén kerülnek kapcsolatba a fogyasztóval és a fogadó bankokkal. Az RTS definiálja, hogy mikor kell a 2 faktoros authentikációt alkalmazni, meghatározza a kivételek körét. Az RTS definiálja az open API-n keresztüli kapcsolódás folyamatát, gyakoriságát is. Ezen túlmenően számos, pl. szabvány kérdésekben is útmutatásokat tartalmaz.

Kapcsolódó cikkek:

SANDBOX

A sandbox új technológiák, alkalmazások – nem csupán műszaki – tesztelését lehetővé tevő kontrollált, elkülönített fizikai vagy virtuális környezet.

Előnye, hogy ebben a zárt környezetben kockázatot kizárva, költségeket, sőt szabályozói kockázatokat minimalizálva elemezhetjük a szolgáltatás műszaki, minőségi jellemzőit, vagy az ügyfélélményt.

Európában egyre több bank, IT cég, sőt szabályozó – pl. az FCA – nyitott sandboxot a digitális pénzügyi szolgáltatások fejlesztésének és piaci bevezetésének gyorsítására.

Kapcsolódó cikkek:

SCA

Az EU PSD2 irányelv érvényesülését biztosító egyik legfontosabb fogalom, amit erős vagy 2-faktoros ügyfélauthentikáció néven tárgyalja a hazai szakirodalom (SCA: Strong Customer Authentication).

Lényege, hogy 2 egymástól független elem, adat megadásával együttesen igazoljuk saját identitásunkat. Ilyen elem, vagy faktor pl. a PIN kód, és a mobilszámunkra érkező SMS (ezek a leggyakoribb faktorok), de ilyen elem pl. az ujjlenyomatunk is.
A szabályozás értelmében bizonyos összeg felett a szolgáltatóknak a tranzakciók jóváhagyásához alkalmazni kell az azonosításnak ezt a módját.

Kapcsolódó cikkek:

SCREEN SCRAPING

A netbankon keresztül a fogyasztók bankszámláján elérhető információkat gyűjti össze a software és ezek alapján személyes pénzügyi menedzsment (PFM), például számlaajánló vagy költség elemző szolgáltatásokat nyújt a fogyasztónak. Az eljárás lényege, hogy a fogyasztó megadja a netbanki belépő adatait a PFM szolgáltatónak, aki azt követően a netbanki képernyőkön elérhető adatok alapján elemző software segítségével végzi el az adatok gyűjtését, elemzését.

A PSD2 irányelv és az authentikációs RTS alkalmazásának időpontjától ez az eljárás nem lesz megengedett a folyószámla adatok gyűjtésére és elemzésére.

Kapcsolódó cikkek:

WEALTH MANAGEMENT

A vagyonmenedzsment szolgáltatás angol megfelelője. A szolgáltatás lényege befektetéseink fejlett mobil alkalmazással, akár real-time történő kezelése. A szolgáltatás a digitális technológiák és elemzési eljárások eredményeként lényegesen gyorsabban, hatékonyabban, jobban személyreszabható módon ajánl és kezeli a befektetési lehetőségeket.

Kapcsolódó cikkek:

FINTECH SZÓTÁR

Segítenél a Fintech szótár építésében? Örömmel vesszük javaslataidat!
Írj nekünk!