SEGÍTÜNK TÁJÉKOZÓDNI A FINTECH UNIVERZUMBAN ÉS IRÁNYT MUTATNI AZ OKOSABB PÉNZÜGYI VILÁGBA!
ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK SZÁMODRA A DIGITÁLIS PÉNZÜGYI ÉRA LEGFONTOSABB RÉGI-ÚJ KIFEJEZÉSEIT!
BEVEZETÉS A FINTECH VILÁGÁBA
2-FAKTOROS ÜGYFÉLAZONOSÍTÁS
Vásárlásaink, fizetéseink biztonsága érdekében bizonyos összeg felett két különböző módon igazolhatják a fogyasztók, hogy az adott bankszámla az övék és jogosultak arról fizetni. A két faktor lehet például biometrikus (ujjlenyomatos) azonosítás és PIN kód együttes használata, vagy PIN kód és SMS együttes használata. Kapcsolódó cikkek:

AISP
Account Information Service Providers, azaz a számlainformációs szolgáltatók rövidítése. Az AISP-k a különböző bankoknál vezetett fizetési számláink adatait (egyenleg, tranzakciók) összesítik, elemzik. Ezekre az elemzésekre alapozva segítik jövőbeli pénzügyi döntéseinket, ajánlanak anyagi helyzetünkhöz illeszkedő szolgáltatásokat, termékeket. Szolgáltatásaik segítségével tudatosabban, egyszerűbben intézhetjük pénzügyeinket. Kapcsolódó cikkek:

AML
Az EU 2005 óta irányelvek, rendeletek megalkotásával küzd a pénzmosás ellen és a terrorizmus finanszírozásának megszüntetéséért (AML: Anti Money Laundering – Pénzmosás elleni küzdelem). Legutóbbi, 2015-ben kihirdetett MLD4 irányelvének rendelkezéseit ezév júniusában a Magyar Kormány a pénzmosás elleni törvény módosításával implementálja. A szabályok egyik lényeges csoportja az ügyfélátvilágítás, azaz az ügyfél azonosítása (KYC) és a személyazonosság ellenőrzése. A módosítás értelmében a teljes mértékben digitális ügyfélazonosítás is elfogadható lesz, azaz megszűnhetnek a bankszámlanyitáshoz bemutatandó papírhalmazok és a személyes jelenlét szükségessége. Ezáltal lehetővé válik digitális úton, akár a mobiltelefonunkról is a számlanyitás. Kapcsolódó cikkek:

API
Ez az alkalmazás-programozási felület (Application Programming Interface) egy olyan követelményrendszert foglal magába, ami szabályozza, hogy különböző alkalmazások hogyan kommunikálhatnak egymással. A bankok API-jának használatával többféle szolgáltatást tudnak majd a bankok és a fintech cégek is nyújtani a felhasználóknak, lehetővé válik a teljesen személyreszabott szolgáltatás. Kapcsolódó cikkek:

AZONNALI FIZETÉS
Egyrészt egy szupergyors, a bankok közötti pénzforgalmat bonyolító új digitális infrastruktúra, melyet a GIRO Zrt. üzemeltet, másrészt egy újfajta fizetési logika. 2019. július 1. napjától minden egyedi, belföldi tízmillió forint alatti átutalásunk 5 másodperc alatt jut majd el a címzetthez. A rendszer az év minden napján napi 24 órában működik. A fizetések mellett digitális üzeneteket, digitális dokumentumokat is küldhetünk majd a rendszeren. Egy új fizetési mód, a fizetési kérelem egyszerűsíti majd a magánszemélyek közötti gyorsabb átutalást, vagy akár a számlák valós idejű befizetését. A rendszer képes lesz arra, hogy akár mobiltelefonszámunk, vagy e-mail-címünk, illetve adószámunk megadásával fizessünk. Kapcsolódó cikkek:

BAAS
Jellemzően tech cégek szolgáltatása bankok, e-kereskedelmi szolgáltatók, fintech cégek számára (BaaS: Bank as a Service). A szolgáltatáshoz szükséges infrastruktúrát, software-ket, biztonsági mechanizmusokat, szabályozásnak megfelelő ellenőrzéseket például havi díjas alapon nyújtják a szolgáltatóknak.  Rugalmasan, gyorsan fejleszthető szolgáltatásportfóliót lehet segítségével LEGO módjára összeállítani. Kapcsolódó cikkek:

BIG DATA
Cégek, intelligens hálózatok és a vállalkozások, fogyasztók által nap mint nap előállított hatalmas méretű adatmennyiséget jelenti.
BITCOIN
Nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, de az elnevezést gyakran használják a fizetőeszközt kezelő nyílt forráskódú szoftverre, és az azzal létrehozott elosztott hálózatra is. A bitcoin nem függ központi kibocsátóktól és hatóságoktól, hanem csakis a P2P hálózat csomópontjai által tárolt elosztott adatbázisra támaszkodik. A bitcoin biztonságosan tárolható egy pénztárcafájlban, számítógépen, mobiltelefonon, külső adathordozókon vagy felhő alapú szolgáltatóknál is. Kapcsolódó cikkek:

BLOCKCHAIN
A blockchain a bitcoin mögötti technológiaként vált ismertté. Egy elosztott adatbázis, amely egy folyamatosan növekvő, adatblokkokból álló listát tart nyilván. Tekintettel arra, hogy a főkönyv decentralizált és a tranzakciókban résztvevők számára publikus, a főkönyv hamisítása és módosítása kizárt. Jelentőségét egyre inkább a smart contract (meghatározott feltételek bekövetkezésekor automatikusan megvalósuló szerződések, pl. örökösödés) és a nagy tömegek digitális azonosítása, nyilvántartása terén látják a szakemberek. Kapcsolódó cikkek:

CHALLENGER BANK
Kisebb méretű bank, teljes banki engedéllyel, amely jellemzően csak a digitális térben működik. A fogyasztót pl. bevonja a termékroadmap alakításába, a szolgáltatás tesztelésébe, folyamatosan kísérletezik új technológiákkal.
CHATBOT
Mesterséges intelligenciára épülő digitális asszisztens, amivel már találkozhatunk a bankoktól kezdve a hírportálokon át lassan már mindenhol. Szöveg,- és hangalapú asszisztens, gyorsan, egyszerű nyelven válaszol a fogyasztói kérdésekre, mint pl. mennyi pénze van, hol van a legközelebbi ATM. Kapcsolódó cikkek:

CORPORATE BANKING
A kereskedelmi bankok vállalatoknak nyújtanak pénzügyi szolgáltatásokat.
CROWDFUNDING
Sok kis támogatásból is megvalósulhat a nagy projekt. Vagy még akkor sem. Mindenesetre rengeteg ilyen weboldal létezik már, ahol kisebb és nagyobb összegeket lehet adományozni egy projekt megvalósításához (Pl. Indiegogo, Kickstarter). Magyarországon még nem igazán éreztek rá a közösségi finanszírozás ízére, vagy inkább a hazai piac lehet túl kicsi. A crowdfunding fajtái (további részletek: “Types of Crowdfunding” – fundable.com):

  1. rewards crowdfunding: jutalmazás alapú
  2. equity crowdfunding: tőkefinanszírozás alapú
  3. donation crowdfunding: adományozás alapú
  4. lending crowdfunding: kölcsön alapú

Kapcsolódó cikkek:

BEVEZETÉS A PSD2 VILÁGÁBA
DIGITÁLIS VALUTA
Digitális valuta minden olyan digitálisan kifejezhető eszköz, amely értékek cseréjét teszi lehetővé, s a fogyasztók jelentős része fizetőeszközként elismeri. Ilyen például az unbanked világban elismert és terjedő mobil airtime.
DISTRIBUTED LEDGER
Megosztott főkönyvi technológia. A blockchain technológia során minden tranzakció rögzül a tranzakcióban résztvevők számítógépein úgy, hogy magát a főkönyvet is lemásolja az egyes gépekre. Majd ez a hiteles bejegyzésekből álló főkönyv szétszóródik a világhálón.
EBA
Az Európai Bankhatóságot (European Banking Authority) 2011-ben hozta létre az Európai Unió. Alapvető feladata az uniós bankrendszer strukturális gyengeségeinek feltárása, így például stresszteszteket hajt végre. Jogában áll felülbírálni a tagállami bankok intézkedéseit, amennyiben azok nem megfelelő szabályozásokat alkotnak, illetve feladata a tiszta verseny biztosítása a bankszektorban. A digitális pénzügyi szolgáltatások ösztönzése érdekében 2015-ben az EU megbízta a PSD2 Irányelv részletszabályainak kidolgozásával és az EU összes tagállamában egységes, határidőre történő bevezetésével. Kapcsolódó cikkek:

eIDAS
Elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló Rendelet (eIDAS: Electronic Identity, Authentication, eSignature Regulation). A Rendelet 2016. július 1. napjától lépett hatályba. Egyik legfontosabb vívmánya, hogy a tagállami szintű elektronikus aláírási, vagy authentikációs eljárást az EU teljes területén érvényesnek, bizonyító erejűnek kell tekinteni. Ezt hívjuk az egyenértékűség elvének. Az új rendelkezés továbbá megteremti a biometrikus aláírás hitelességét a magyar jogban. Jelentősége, hogy nő a pénzügyi szolgáltatások mobilitása, azaz az EU-n belüli növekedés lehetősége, illetve akár az egész EU-n belül megszűnhet a papíralapúság a banki tranzakciók egy jelentős részénél, gyorsabbá, kényelmesebbé téve ezáltal a digitális pénzügyi szolgáltatásokat. Kapcsolódó cikkek:

ERŐS ÜGYFÉLHITELESÍTÉS
Kétfaktoros (2-faktoros) ügyfélhitelesítésnek is hívják. Vásárlásaink, fizetéseink biztonsága érdekében bizonyos összeg felett két különböző adat megadásával igazolhatjuk, hogy az adott bankszámla feletti rendelkezési jogunkat, azaz jogosultak vagyunk fizetni arról. A két faktor lehet például biometrikus (ujjlenyomatos) azonosítás és PIN kód együttes használata, vagy PIN kód és SMS együttes használata.
FINTECH
A FinTech az angol „Financial Technology” kifejezésből származik, ami szó szerint pénzügyi technológiákat jelent. A FinTech utalhat digitális pénzügyi szolgáltatóra, amely a hagyományos pénzügyi szolgáltatókhoz (pl. bankokhoz) képest a legújabb technológiákat használja innovatív, magas ügyfélélményt biztosító pénzügyi szolgáltatások nyújtására. Ezenkívül a kifejezés utalhat új szoftverre, informatikai rendszerre, megoldásra is. Kapcsolódó cikkek:

FIZETÉSI KÉRELEM
Az azonnali fizetés 2019. július 1-jei bevezetését követően megnyíló új fizetési mód, melynek célja, hogy egyszerűsítse a magánszemélyek közötti elektronikus fizetést, vagy pl. a számláink befizetését. A pénzt kérő fél adja fel a kérelmet akár a fizető fél másodlagos azonosítójának megadásával. A kérelem az azonnali fizetés infrastruktúrán kerül feladásra. Kapcsolódó cikkek:

GDPR
A General Data Protection Regulation, azaz az Általános Adatvédelmi Rendelet a személyes adataink védelme érdekében szigorú szabályokat fogalmaz meg. Többek között szigorítja a cookie-k használati szabályait. Rendelkezik arról is, hogy a személyes adataink gyűjtésére, kezelésére és tárolására hogyan kell a szolgáltatóknak a felhatalmazásunkat kikérni. Lehetőséget ad arra is, hogy a szolgáltatóktól a rólunk gyűjtött adatokat kikérjük és akár más szolgáltatónak átadhassuk. A GDPR szabályait 2018. május 25. napjától az EU összes tagállamában kötelezően alkalmazni kell.
HFT
Ez egy olyan kereskedési platform, amit nagyon nagy teljesítményű számítógépek végeznek még annál is nagyobb sebességgel (HFT: High Frequency Trading). Komplex algoritmusokkal elemeznek hatalmas piacokat az idő tört része alatt.
ICO
A közösségi finanszírozás speciális formája az Initial Coin Offering (közismert nevén az ICO), amelynek során a kibocsátó jellemzően kriptodeviza ellenében kibocsátott érmékkel (coinokkal vagy tokenekkel) szerez tőkét projektjének finanszírozásához.
INNOVATION HUB
A szabályozó intézményes eszköze arra, hogy a szabályozás alá eső, illetve a szabályozás hatókörén kívüli szolgáltatókkal többek között a tudásmegosztás céljából konzultációkat folytasson. Az Innovation hub kiváló intézmény például arra, hogy a fintech üzleti megközelítéseket, a fintech szolgáltatók piacra lépésének gyakorlati szabályozását a hatósági és piaci szakemberek szabadabb környezetben megvitassák.
INSURTECH
Insurance + Technology, azaz biztosítás + technológia. Ergo a technológiai újdonságoknak a biztosítási ágazat szolgálatába való állítása.
INTERNET OF THINGS
A dolgok vagy tárgyak internete. Azaz minden olyan, a hétköznapjainkban használt eszköz, ami online is elérhető. Az IoT eszközök összekapcsolódnak, egymással akár kommunikálni is képesek. Kapcsolódó cikkek:

KIFEJEZETT HOZZÁJÁRULÁS
A GDPR értelmében megszűnik az „előre bepipált négyzet”, azaz ha az AISP és/vagy a PISP szolgáltató felhatalmazást kér a banki adataink megtekintéséhez, illetve azok kezeléséhez, azt csak aktív cselekedettel és az adatok tételes felsorolásával adhatjuk meg. Az aktív cselekedet lehet a négyzetre való kattintás, vagy a négyzetben a pipa vagy X elhelyezése. A hozzájárulás megadása előtt biztosítani kell, hogy a fogyasztó a kellő, érthető és részletes tájékoztatást az adatai kezeléséről, tárolásáról megkapja. A hozzájárulásnak bármikor visszavonhatónak kell lennie.
KYC
Az ügyfelek beazonosítása (KYC: Know Your Customer). A pénzmosási törvény által előírt adatokat, informácókat be kell gyűjtenie a banknak, ami azok alapján ellenőrzi az ügyfél számláin végbemenő tranzakciókat.
MÁSODLAGOS AZONOSÍTÓ
Az azonnali fizetés 2019. július 1-jei bevezetését követően nem csak bankkártyával, vagy bankszámlaszám megadásával, hanem ún. másodlagos azonosító megadásával is fizethetünk. Másodlagos azonosító a jelenleg hatályos jogszabály szerint a mobiltelefonszám, e-mail-cím vagy az adószám. A másodlagos azonosítók köre bővülhet. A másodlagos azonosítónkat a bankszámlaszámunkkal egy központi adatbázis rendeli össze, melyet a GIRO Zrt. üzemeltet majd. Kapcsolódó cikkek:

OBS
Szabványkészlet, mely meghatározza, mely banki adatok, milyen folyamatok szerint és milyen szabálykeretek között kell, hogy publikusan elérhetőek legyenek. Az OBS (Open Banking Standards) célja, hogy pénzügyi döntéseinkhez minél jobb, relevánsabb adatokat kaphassunk.
OBWG
A munkacsoportot (Open Banking Working Group) 2015-ben a brit pénzügyminiszter hívta életre. A banki adatok felhasználásának alapvetően technológiai, szabványosítási és módszertani kérdéseit kutatja, ajánlásokat, szabályozásokat (Open Banking Standard ajánlás) dolgoz ki. Az Európai Bankhatóság (EBA) a PSD2 Irányelvben előírt nyílt API-n keresztüli hozzáférési kötelezettség API technológiai és szabvány kérdéseinek kidolgozásával bízta meg az OBWG-t. A munkacsoport kialakítja és publikálja a szabályozásnak megfelelő API minimális funkcionális követelményeit, technikai specifikációit, és az API regisztráció menetét, mely irányadó lesz a PSD2 végrehajtásakor. Kapcsolódó cikkek:

OKOS SZERZŐDÉS
Az „okos szerződés” kódok sorozata, ami a vevő és az eladó megállapodásának feltételeit, részleteit tartalmazza. Önmagát érvényesítő szerződés, ami azt jelenti, hogy a megállapodásban szereplő feltételek bekövetkezésekor a szerződés automatikusan teljesül. Kapcsolódó cikkek:

BEVEZETÉS A FINTECH VILÁGÁBA
P2P FIZETÉS
P2P, vagy Person-to-Person fizetés az, amikor egymás között a fogyasztók fizetést kezdeményeznek például kizárólag mobilszám felhasználásával. A pénz a bankok kiiktatása mellett jut el a fizetőtől a kedvezményezett fogyasztóig. A P2P fizetés az egyik legnépszerűbb fintech megoldás a nemzetközi arénában.
P2P LENDING
A személyközi hitelezés (egyenrangú felek közötti hitelezés vagy közösségi hitelezés) a fogyasztók között közvetlenül, hagyományos pénzintézet, bank, hitelintézet közvetítése nélkül jön létre. Megjelenését az internet tette lehetővé azzal, hogy a pénzüket kihelyezni akaró és a kölcsön forrást kereső személyek könnyen egymásra találhatnak. Alapvetően két fő modellt ismerünk: “online piactér” és a “családi-baráti” modell. Az online piacterek nagyságrendekkel olcsóbban üzemelnek, mint a hagyományos bankok, hiszen nem kell fenntartaniuk fiókhálózatot, illetve az online térben a humán erőforrás igény is elenyésző. Ezért a kölcsönhöz jutás is olcsóbb, miközben a piactér üzemeltetője a szükséges minimális – automatizált – szerződéses kereteket biztosítja. Kapcsolódó cikkek:

PAD
A Fizetési Számla Irányelv (PAD: Payment Account Directive) célja, hogy a fogyasztók minél szélesebb körének legyen megengedhető, egyszerű hozzáférése alapvető elektronikus fizetési szolgáltatásokhoz, azaz tudjanak bankszámlát nyitni, kártyával fizetni, pénzt átutalni. Ennek érdekében az EU kötelezi a tagállamokat alapszintű fizetési számla bevezetésére. Célja továbbá, hogy egyszerűsítse a tagállamokban a bankszámla nyitást. Ennek érdekében egységes definíciókészletet dolgoz ki, illetve egységes szempontok mentén árösszehasonlító weboldalak naprakész fenntartását rendeli el. Az irányelv bevezeti a számlahordozást, azaz 2016. október 29. napja óta Magyarországon is átvihetjük bankszámlánkat másik bankhoz. Kapcsolódó cikkek:

PFM
Az internet bankhoz illeszthető automatizált szoftver (PFM: Personal Finance Management). A személyes pénzügyek kezeléséhez nyújt kényelmes megoldást a webkettő világát használva. Kapcsolódó cikkek:

PISP
Payment Initiation Service Providers, azaz fizetés-kezdeményezési szolgáltatók. Azok a szolgáltatók tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek fogyasztói felhatalmazással a fogyasztó helyett, annak bankszámlájáról intézik a fizetési megbízásokat. Kapcsolódó cikkek:

PSD2
A Revised Payment Services Directive, azaz az EU módosított Pénzforgalmi Irányelve lehetővé tette, hogy ne csak bankok, hanem digitális iparágakból érkező szolgáltatók is nyújthassanak bizonyos pénzügyi szolgáltatásokat. Az Irányelvet Magyarország a 2017. évi CXLV törvénnyel ültette át a hazai jogrendszerbe. A bankoknak az új szolgáltatók (AISP vagy PISP szolgáltatók) számára biztosítaniuk kell a hozzáférést a fogyasztók fizetési számláihoz. A hozzáféréshez a fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges. Kapcsolódó cikkek:

REGTECH
Regulatory Technology, azaz azon technológiák és alkalmazások összessége, amelyek révén a szabályozásnak való megfelelés  hatékonyan biztosítható.  Könnyen integrálható, megbízható, biztonságos és költséghatékony software megoldások tartoznak ide.
REMITTANCE
Az elektronikus pénzküldés fogalma a külföldi munkavállalókkal összefüggésben terjedt el. A külföldi munkavállalók jövedelmük jelentős részét rendszeresen az otthon maradt családtagjaiknak küldik haza. A remittance szolgáltatás elektronikus pénzküldést jelent. A bankszámlával rendelkező munkavállalók a hagyományos banki átutalás helyett a banki infrastrukúrát is használó remittance szolgáltatókat – pl. Transferwise – választják a szolgáltatás léptékekkel olcsóbb árának és gyorsaságának köszönhetően. A bankszámlával nem rendelkező munkavállalók számára egyes pénzváltók biztosítják az elektronikus pénzküldés lehetőségét. Kapcsolódó cikkek:

ROBO ADVISOR
Online, automatizált befektetési portfólió kezelési szolgáltatás. A roboadvisor cégek számítógépes algoritmusokkal optimalizálják az ügyfelek befektetéseit. Jellemzően a kisbefektetők használják. Miután digitális és automatikus a szolgáltatás, lényegesen olcsóbb, mint a hagyományos tanácsadók. Kapcsolódó cikkek:

RTS
Az EU szabályozási eszköztár egyik meghatározó eleme, szabályozás technikai sztenderdnek nevezzük (RTS: Regulatory Technical Standards). Hatóereje az ajánlásnál nagyobb, kötelező a betartása. Mégis kevésbé specifikus mint egy jogszabály, azaz hagy teret, rugalmasságot a megvalósítás során. A pénzügyi szektor jelenlegi – PSD2-vel és open banking szabványokkal fémjelzett – szabályozási keretrendszerében alapvetően az irányelvek megvalósításának technikai, folyamati szabályait írja le. Leginkább ismert a Regulatory Technical Standards on Strong Customer Authentication (Erős ügyfélazonosításról szóló szabályozástechnikai sztandard) címet viselő szabályozás. A PSD2 céljainak elérése szempontjából stratégiai szabályozás az RTS. Célja, hogy meghatározza, hogy a PSD2 keretrendszer alapján piacra lépő szolgáltatók milyen módon, milyen technológiai, biztonsági, hitelesítési, azonosítási szabályok és folyamatok mentén kerülnek kapcsolatba a fogyasztóval és a fogadó bankokkal. Az RTS definiálja, hogy mikor kell a 2 faktoros authentikációt alkalmazni, meghatározza a kivételek körét. Az RTS definiálja az open API-n keresztüli kapcsolódás folyamatát, gyakoriságát is. Ezen túlmenően számos, pl. szabvány kérdésekben is útmutatásokat tartalmaz. Kapcsolódó cikkek:

SANDBOX
A sandbox új technológiák, alkalmazások – nem csupán műszaki – tesztelését lehetővé tevő kontrollált, elkülönített fizikai vagy virtuális környezet. Előnye, hogy ebben a zárt környezetben kockázatot kizárva, költségeket, sőt szabályozói kockázatokat minimalizálva elemezhetjük a szolgáltatás műszaki, minőségi jellemzőit, vagy az ügyfélélményt. Európában egyre több bank, IT cég, sőt szabályozó – pl. az FCA – nyitott sandboxot a digitális pénzügyi szolgáltatások fejlesztésének és piaci bevezetésének gyorsítására. Kapcsolódó cikkek:

SCA
Az EU PSD2 irányelv érvényesülését biztosító egyik legfontosabb fogalom, amit erős vagy 2-faktoros ügyfélauthentikáció néven tárgyalja a hazai szakirodalom (SCA: Strong Customer Authentication). Lényege, hogy 2 egymástól független elem, adat megadásával együttesen igazoljuk saját identitásunkat. Ilyen elem, vagy faktor pl. a PIN kód, és a mobilszámunkra érkező SMS (ezek a leggyakoribb faktorok), de ilyen elem pl. az ujjlenyomatunk is. A szabályozás értelmében bizonyos összeg felett a szolgáltatóknak a tranzakciók jóváhagyásához alkalmazni kell az azonosításnak ezt a módját. Kapcsolódó cikkek:

SCREEN SCRAPING
A netbankon keresztül a fogyasztók bankszámláján elérhető információkat gyűjti össze a software és ezek alapján személyes pénzügyi menedzsment (PFM), például számlaajánló vagy költség elemző szolgáltatásokat nyújt a fogyasztónak. Az eljárás lényege, hogy a fogyasztó megadja a netbanki belépő adatait a PFM szolgáltatónak, aki azt követően a netbanki képernyőkön elérhető adatok alapján elemző software segítségével végzi el az adatok gyűjtését, elemzését. A PSD2 irányelv és az authentikációs RTS alkalmazásának időpontjától ez az eljárás nem lesz megengedett a folyószámla adatok gyűjtésére és elemzésére. Kapcsolódó cikkek:

SMART CONTRACT
Az „okos szerződés” kódok sorozata, ami a vevő és az eladó megállapodásának feltételeit, részleteit tartalmazza. Önmagát érvényesítő szerződés, ami azt jelenti, hogy a megállapodásban szereplő feltételek bekövetkezésekor a szerződés automatikusan teljesül. Kapcsolódó cikkek:

SZABÁLYOZÓI SANDBOX
A szabályozói sandbox olyan virtuális környezet, ahol az innovatív szolgáltatások, üzleti modellek, szolgáltatásnyújtási folyamatok enyhébb vagy csökkentett szabályozói követelmények mellett  tesztelhetők. Kapcsolódó cikkek:

WEALTH MANAGEMENT
A vagyonmenedzsment szolgáltatás angol megfelelője. A szolgáltatás lényege befektetéseink fejlett mobil alkalmazással, akár real-time történő kezelése. A szolgáltatás a digitális technológiák és elemzési eljárások eredményeként lényegesen gyorsabban, hatékonyabban, jobban személyreszabható módon ajánl és kezeli a befektetési lehetőségeket. Kapcsolódó cikkek:

BEVEZETÉS A PSD2 VILÁGÁBA

FINTECH SZÓTÁR

Segítenél a Fintech szótár építésében? Örömmel vesszük javaslataidat!