A hazai fintech ősrobbanás helyét már nyugodtan beírhatjuk a magyar pénzügyi történelemkönyvbe. De vajon mit váltott ki a „Nagy Bumm”? Hova vezettek a földrengető rezgések? Lássuk a krónikások ide vonatkozó feljegyzéseit!

 

A három muskétás

A sötét korban, mikor még gondolatbűnnek számított banki innovációról és fintech szövetségről ábrándozni, a három bátor muskétás, Márk, János és Zoli, nem féltek képviselni az újító szellemet! A legtöbb hazai bank a fintech honfoglalás hírére azonnal bezárta a kapukat, és megkettőzte a várvédő őrséget. Nem így az MKB!

giphy-7

 

A mentalista

Máig homály fedi, vajon hogyan sikerült rávenni a vár urait, hogy a fintech hordák közeledtével engedjék le a felvonóhidat, és köszöntsék barátként a hordák vezetőit. Több legenda is utal viszont Márk mentalista képességeire. Feltételezhetjük, hogy a gondolatok befolyásolásának mestere erős szuggesszív erejét és hipnotikus képességeit is bevetette az ügy érdekében.

Egyesek egyenesen azt állítják, hogy amihez Márk hozzáért, az egyszeriben digitalizálódott, sőt, a banki core rendszer teljes megújulásához elég volt hangosan és kitartóan mantráznia: MŰKÖDJ!

 

TOP 1 Digitális Bank

A közeli banki erődítményekből tátott szájjal figyelték, amint 2016. december havában a három muskétás, Márk, János és Zoli, kedélyesen lepaktál a 8 legbátrabb magyar fintech hódítóval, és bekíséri őket a lovagterembe.

A hír, miszerint az újonnan megkötött szövetség célja nem csupán a béke, hanem a TOP 1 DIGITÁLIS BANK közös felépítése, hamar szárnyra kapott az egész birodalomban.

Arról viszont mindezidáig csak találgatások voltak, hol tarthatnak most a munkálatok.

 

Titkos feljegyzések az MKB fintech gyárából

Titkos feljegyzésekből tudjuk, hogy már 4 hete éjt nappallá téve folyik az előkészítés. Tivornyázás helyett az urak komoly tervezési munkával múlatják az időt, ha pedig minden összeáll, annak február közepére nem egy könnyed lovagregény, hanem egy un. term sheet (egy befektetési ajánlat) lesz majd az eredménye.

Ez tartalmazza mind a 8 fintech hordára vonatkozóan az MKB által felajánlott induló tőkét, és a cserébe várt tulajdoni részesedést, az eddig elkészült Business Model Canvas-ok (BMC) és üzleti számítások alapján.

MKB FinTech Inkubátor

Február végével indulhat a 18 hetesre tervezett építkezés, ahol a lovagok munkáját az MKB mentorai is segítik majd.

 

Már idén kijönnek a csodafegyverekkel

És hogy mikorra állhatnak Budapest régiós fintech központjának falai? Minden csapat más-más fázisban tart, az építkezés pedig több szakaszból áll, rengeteg tanulással és tapasztalással.

Márk azonban figyelmeztet, még idén hódító útra indulnak a szövetséges fintech csapatokkal, és nem félnek majd használni az inkubátorban kikísérletezett legújabb fegyvereket,

legyen szó robot tanácsadókról, crowdfundingról, automatizálásról, gamificationről, fintech ragasztóanyagról, csalásfelismerőről vagy digitális nyomfejtőről!

MKB fintech

 

Mzper X, avagy a köbüki a szférakarcoló helyett immár az MKB Inkubátorából, a jövő digitális bankját építők fellegvárából.