2024. október 15.
FinTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2020.07.14.

Elindultak a tesztek az európai blokklánc infrastruktúrán

Szerző:

Kategóriák:

Zajlanak a kísérleti tesztelések az Európai Blokklánc Szolgáltatási Infrastruktúrán (European Blockchain Service Infrastructure – EBSI), melynek célja egységes blokklánc alapú szolgáltatások nyújtása az Európai Unióban. Tesztelik a blockchain alapú diploma kiadást, az egységes európai személyazonosító rendszert és a hiteles adatmegosztást is.

A projekt előzményeihez tartozik egyrészt a 2018-as Európai Blockchain megállapodás, melyhez 2019-ben Magyarország is csatlakozott. Másrészt az Alastria hálózat, mely az Ibériai félsziget országainak nyújt kvázi állami elosztott főkönyvi technológiai platformot.

Kapcsolódó cikk:

Bepillantás a motorház alá

A platform fejlesztése több szinten fut: egyrészt tagállami szinten próbálnak minél több országot integrálni és minél több helyen lokális csomópontokat futtatni. Ilyen szempontból a rendszer egy konzorciumi blokkláncnak tekinthető: nem tud bárki teljesen szabadon csatlakozni a hálózathoz és saját csomópontot futtatni, hanem országonként fix számú dedikált csomópont kialakítására van lehetőség.

Másrészt erős hangsúlyt fektetnek az alapplatform fejlesztésére. Itt nem egy teljesen új elosztott főkönyvi technológiáról van szó, hanem már létező és valamennyire működő blokklánc platformok egyetlen keretrendszerbe való integrálásáról.

Pillanatnyilag az integrálandó platformok az Ethereumnak egy konzorciumi megoldása, a Hyperledger Fabric konzorciumi blokklánc megoldás és a Hyperledger Indy keretrendszer decentralizált azonosításhoz. Ez a lista azonban nem feltétlenül végleges, a későbbiekben új alap blockchain technológiák is felhasználásra kerülhetnek.

Kapcsolódó cikk:

Tesztelik az első alkalmazásokat

Az alapplatform fejlesztése mellett párhuzamosan elkezdődött kísérleti szinten az alkalmazási esetek (use cases) tesztelése is. 2019-ben a következő alkalmazások indultak el:

  • Notarizáció (Notarisation): a blokklánc egyik tulajdonsága, hogy a beírt tranzakciókat nagyon nehezen lehet megváltoztatni, így kiválóan alkalmas kritikus adatok és szerződések konzisztenciájának auditálására. Praktikusan az érzékeny adatok digitális ujjlenyomatát és egy hozzá tartozó időbélyeget szoktak a blokkláncba írni, amelyekkel a dokumentumok állapota bármely időpillanatban auditálható.
  • Diploma: a felhasználói eset az Európai Unió területén kiadott egyetemi diplomák ellenőrizhetőségét és országok közötti egyszerű felcserélhetőségét teszi lehetővé.
  • Európai személyazonossági rendszer: az alkalmazási eset az Európai Unió területén lévő különböző azonosításra használatos megoldások egységes digitalizálását célozza.
  • Hiteles adatmegosztás: az uniós tagállamok intézményei közötti megbízható és hiteles adatmegosztást célozza.

A lista természetesen korántsem végleges. A tervek szerint minden évben új alkalmazási esetek kerülnek kiválasztásra és megvalósításra.

Az EBSI keretrendszer

Technológiailag az EBSI keretrendszer rétegekbe szerveződik (1. ábra):

  • A legalsó infrastrukturális réteg felelős a csomópontok közötti megbízható és biztonságos hálózati kapcsolatért.
  • A “Chain and storage” réteg valósítja meg a konkrét blokklánc szolgáltatásokat kiegészítve egy elosztott tárolásra alkalmas ú.n. off-chain megoldással.
  • A “Core services” az EBSI alapvető szolgáltatásait implementálja blockchain agonisztikus módon, lehetőséget nyújtva rá, hogy az alatta lévő blokklánc platformok változzanak.
  • A “Use cases” réteg implementálja az előzőekben felsorolt alkalmazási eseteket.
  • A legfelső réteg (“Business Applications“) célja pedig, hogy az Európai Unió ipari szereplői az előzőekben említett rétegek segítségével komplex üzleti alkalmazásokat valósítsanak meg.
europai blokklanc infrastruktura

1. ábra: az EBSI architektúrája. Forrás: CEF Digital, Connecting Europe

Az EBSI ütemterve

Ahogy az elején is említettük az EBSI koránt sem egy végleges szolgáltatás. A 2019-es indulás, a kezdeti alkalmazási esetek és tesztfázis után 2020-ban újabb alkalmazási esetek kerülnek kiválasztásra, melyet az alapplatform második verziója követ majd 2021-től (2. ábra).

Elképzelhető, hogy egy-két évet még várni kell mielőtt produktív alkalmazásokat fejleszthetünk EBSI fölött. Mindenesetre érdemes szemmel tartani a technológia fejlődését.

europai blockklanc szolgaltatasok infrastrukturaja

2. ábra: az EBSI ütemterve. Forrás: CEF Digital, Connecting Europe

Címkék:
blank
blank