2024. október 15.
FinTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2020.02.25.

Ezek lesznek az azonnali fizetési szolgáltatások a 9 legnagyobb hazai banknál napokon belül

Szerző:

Kategóriák:

Pár napon belül, 2020. március 2-án elindul az Azonnali Fizetés Magyarországon, ami az MNB várakozása szerint számos élethelyzetben hozhat új fizetési megoldásokat. Ami biztos, a jövő héttől a banki átutalási megbízások 5 másodpercen belül jóváírásra kerülnek a fogadó fél bankszámláján. Újítás lesz még, hogy e-mail címre, mobilszámra és adószámra is küldhetünk pénzt és jöhet a fizetési kérelem is. Feltérképeztük, milyen azonnali fizetési szolgáltatásokkal indulnak a hazai legnagyobb bankok március elején.

Az azonnali fizetés miatt változik a bankok, fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatók üzletszabályzata, általános szerződési feltételei. Március 2-án már az új szabályzat lesz hatályos, ami tartalmazza az azonnali fizetéshez kapcsolódó szolgáltatásokat is. Az új szabályzatok már elérhetők, így megnéztük, mely bankok, milyen szolgáltatásokat indítanak el napokon belül.

Röviden:

 • 9 nagybankot vizsgáltunk: OTP Bank, K&H Bank, Erste Bank, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank, MKB Bank, Budapest Bank, CIB Bank, Takarékbank.
 • Mind a 9 banknál indulnak az alábbi szolgáltatások: azonnali átutalás, másodlagos számlaazonosítóra (e-mail címre, mobilszámra, adószámra/adóazonosító jelre) történő utalás.
 • Megnéztük azt is, mely banknál érhető már el külön tájékoztató weboldal az azonnali fizetéssel kapcsolatban.
 • Fizetési kérelmet a vizsgált nagybankok közül az alábbi(ak) indít(anak) 2020. március 2. napján: Erste Bank.

 

Azonnali átutalási megbízás: minden banknak kötelező nyújtania

Ez az egyik alapszolgáltatása az azonnali fizetési rendszernek, ami annyiban különbözik a korábbi átutalási megbízástól, hogy ez a hét bármely napján azonnal megvalósul. Egészen pontosan:

 • „Az azonnali átutalás összege az átvételt követő 5 másodpercen belül a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának számláján jóváírásra kerül.
 • Az azonnali átutalás a hét minden napján 0-24 órában működő szolgáltatás.
 • Azonnali átutalás megadható a kedvezményezett nevének és pénzforgalmi jelzőszámának megadása helyett másodlagos számlaazonosító megjelölésével is.
 • Az azonnali átutalás teljesítése a GIROInstant rendszeren keresztül történik a vonatkozó GIRO szabálykönyveknek megfelelően.”*

Minden fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak kötelező csatlakoznia az azonnali fizetési rendszerhez, így minden banknál elérhető lesz az indulás napjától az azonnali átutalási megbízás. 2020. március 2. napjától a legtöbb átutalás így fog megvalósulni, legalábbis azok, amelyekre teljesülnek az alábbiak:

Azonnali átutalási megbízás: minden olyan egyedi, forintösszegre szóló átutalási megbízás, amely(et):

 1. a fizető fél forintban vezetett fizetési számlája terhére ad meg,
 2. összege bankon kívüli átutalás esetében legfeljebb 10 millió Ft, míg bankon belüli átutalás esetében összeghatártól független,
 3. a pénzforgalmi szolgáltatóhoz való beérkezés napját követő terhelési napot nem tartalmaz,
 4. a fizető fél információtechnológiai eszköz, távközlési eszköz útján vagy más, a pénzforgalmi szolgáltatójával kötött keretszerződésben meghatározott módon nyújt be, és a pénzforgalmi szolgáltató emberi beavatkozást nem igénylő módon dolgozza fel,
 5. benyújtása nem kötegben történik, kivéve a lakossági Ügyfél által kötegben benyújtott, valamint a nem lakossági Ügyfél által egy tételt tartalmazó kötegben benyújtott, az a)-d) pontok szerinti feltételeknek megfelelő egyedi átutalási megbízásokat.”*

 

Pár hasznos infó, amit még érdemes tudni:

 • „A Bank a GIRO azonnali elszámolás forgalomban teljesíti az azonnali forint átutalásokat és vállalja, hogy az átvételtől számított 5 másodpercen belül legfeljebb 20 másodpercen belül a jóváírás eljusson a kedvezményezett ügyfél pénzforgalmi szolgáltatójához. Azonnali forint átutalási megbízásnak minősülnek az e-bankon, mobilbankon aznapi értéknappal benyújtott forint fizetési számláról indított eseti forint átutalás, melynek összege legfeljebb 10 millió forint.”**
 • „Azokban az esetekben, amikor az azonnali átutalás könyvelése nem lehetséges – pl. hitelszámla, ügyfélszámla – a jóváírás a könyvelés következő időszakában a terhelés szerinti értéknappal történik.”*

E-mail címre, mobilszámra, másodlagos számlaazonosítóra történő átutalás: minden banknak kötelező nyújtania

Az egyik újdonsága az azonnali fizetési rendszernek, hogy az átutalási megbízás kitöltésekor a bankszámlaszám helyett megadhatjuk a kedvezményezett fél e-mail címét, mobilszámát, másodlagos számlaazonosítóját. A meghatározás egészen pontosan:

„Másodlagos számlaazonosító: a rendelkezésre jogosult által a számlatulajdonos fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató útján a központi adatbázist működtető szervezet (GIRO Zrt.) részére megadott egyedi azonosító, amely a számlatulajdonos fizetési számlája egyértelmű azonosítására szolgál.”

A legfontosabb tudnivalók a másodlagos számlaazonosítóval kapcsolatban:

 1. A számlatulajdonos fizetési számlájának azonosítására a rendelkezésre jogosult –amennyiben a számlatulajdonos másképpen nem rendelkezik –a következő másodlagos számlaazonosítókat regisztrálhatja:
  • valamely EGT-államra mint földrajzi területre utaló országkódot tartalmazó mobiltelefonszám,
  • elektronikus levelezési cím (továbbiakban: e-mail cím),
  • belföldi adóazonosító jel vagy adószám.
 2. Egy fizetési számlához több másodlagos számlaazonosító is hozzárendelhető, azonban egy adott másodlagos számlaazonosító kizárólag egy fizetési számlához rendelhető hozzá.
 3. Mobiltelefonszám vagy e-mail cím regisztrációja esetén a mobiltelefonszámra vagy az e-mail címre küldött egyedi azonosító szám haladéktalan megadása szükséges a sikeres regisztrációhoz.
 4. A ……. Bank a regisztráció időpontjától számítva évente egyeztet a számlatulajdonossal vagy az általa az egyeztetés lefolytatására felhatalmazott egyéb rendelkezésre jogosulttal a fizetési számlához rendelt másodlagos számlaazonosítók érvényességéről.
 5. A ….. Bank az évenkénti egyeztetésre előírt határidő lejártát legalább 30 nappal megelőzően értesíti a számlatulajdonost az adategyeztetésről, valamint az adategyeztetés elmaradásának következményéről.
 6. Amennyiben az adategyeztetés meghatározott határidőben nem történik meg, a másodlagos számlaazonosító a határidő lejártát követő napon 0 órakor érvényét veszti, amely tényt a ….. Bank haladéktalanul jelzi a központi adatbázis működtetését végző szervezetnek.
 7. A ….. Bank a számlatulajdonos azon fizetési számlájának megszűnését, amelyhez másodlagos számlaazonosítót rendelt, haladéktalanul bejelenti a központi adatbázis működtetését végző szervezetnek.

Fizetési kérelem: opcionális szolgáltatás. Erste Bank elindul

Az azonnali fizetés egy másik újdonsága a fizetési kérelem, ami például a közmű díjfizetés esetén a „sárgacsekk” digitális megfelelője. De számos egyéb felhasználási lehetősége is adódik a fizetési kérelemnek a mindennapi lakossági pénzügyekben és a vállalatok közötti fizetések esetén is.

Fizetési kérelem: a kedvezményezett által a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához továbbítás céljából fizetési kérelem formájában benyújtott azonnali átutalás kezdeményezése a fizető félnél. A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizető féllel történt megállapodás alapján továbbítja a fizetési kérelmet a fizető félnek.”***

A fizetési kérelemmel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók az Erste Bank vonatkozó dokumentuma*** alapján:

 • azok vehetik igénybe a fizetési kérelem szolgáltatást az ÁSZF értelmében, akiknek a bankszámlája hozzáférhető netbankon, vagy mobilbankon keresztül.
 • Azon Fizetési Kérelem átvételét, vagy a már átvett Fizetési Kérelem továbbítását, amely nem felel meg a Bank csaláskezelési, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló előírásainak, vagy amelyeket a Bank visszaélésgyanúsnak minősített, jogosult a Bank visszautasítani, illetve a továbbítást megtagadni.
 • A Bank a Fizetési Kérelmet a beérkezéstől számított 5 másodpercen belül továbbítja a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónak, amennyiben a Fizetési Kérelem érvényességi ideje meghatározásra került, az azonnali átutaláshoz szükséges adatok meg lettek adva (másodlagos számlaazonosító nem adható meg) és a Fizetési Kérelem összege nem haladja meg a 10.000.000 forintot.
 • A Fizetési Kérelmet küldő 5 másodpercen belül visszaigazolást kap, hogy a fizetési kérelem továbbításra, vagy visszautasításra került-e.
 • Fizetési Kérelem érkezéséről a netbankban, mobilbankban kapunk majd értesítést. Ha az ügyfél SMS szolgáltatást igénybe vesz, akkor SMS üzenetben is értesítést kap a Fizetési Kérelem beérkezéséről.
 • A Fizetési Kérelmet a netbanknak, mobilbankban hagyhatjuk jóvá. A jóváhagyást követően azonnali átutalással teljesül a Fizetési Kérelem „kiegyenlítése”.
 • A Fizetési Kérelem érvényességi ideje maximum 2 hónap. Két hónap elteltével a Fizetési Kérelem érvényessége automatikusan megszűnik.

*Forrás: Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról, OTP Bank. Hatályos 2020.03.02. napjától

**Forrás: Általános Szerződési Feltételek, K&H Bank, Közzétéve: 2020.01.02. napjától

***Forrás: Erste Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei. Közzététele: 2019.12.30.

Címkék:
blank