2024. október 15.
FinTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2020.03.24.

Megjött a kormányrendelet: április 15-től 15.000 ezer forint az érintéses fizetések új értékhatára

Szerző:

Kategóriák:

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet értelmében a vészhelyzetre tekintettel az érintéses fizetések egészségügyi biztonsága érdekében a Kormány új értékhatár alkalmazására kötelezte a bankokat. Legkésőbb április 15-től a 15 ezer forint alatti érintéses fizetések esetén nem kell PIN kódot megadni.

Az új értékhatárnak köszönhetően az MNB számításai szerint 670 millió darabbal fog csökkenni a PIN kódos tranzakciók aránya.

Ennyi esetben az érintéses fizetési tranzakció a POS terminál ügyfél általi kezelése (érintése) nélkül megtörténhet.

Pár nappal ezelőtt az MNB a fizikai kapcsolatok számának csökkentése érdekében az érintéses fizetési kártyás vásárlások esetében a PIN kód kötelező használatára vonatkozó 5 ezer forintos értékhatár 15 ezer forintra történő emelésére szólította fel a bankokat és a kártyatársaságokat. A mielőbbi alkalmazhatóság érdekében a jegybank a vonatkozó jogszabályok módosítását javasolta a kormánynak.

A Kormány 60/2020. (III. 23.) Korm. rendelete

a veszélyhelyzetre tekintettel az érintéses fizetések egészségügyi biztonsága növelése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány

  • az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,
  • az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. § (1) A 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. november 27-i (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikkében meghatározottak figyelembevételével a pénzforgalmi szolgáltató nem alkalmaz erős ügyfél-hitelesítést, ha az érintéses elektronikus fizetési művelet egyedi összege nem haladja meg a tizenötezer forintot.
    (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak nem érintik a pénzforgalmi szolgáltatónak a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben meghatározott felelősségét.
  2. § Ez a rendelet 2020. március 25-én lép hatályba.
  3. § E rendeletet legkésőbb 2020. április 15-től kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Címkék:
blank