BankTechShow

10 pontban az amerikai tőzsdefelügyelet állásfoglalása a kriptotőzsdékről, brókerekről és az ICO-król

Szerző: | 2018. 12. 13. | Bitcoin, Blockchain, Összes hír, Szabályozás

Az amerikai tőzsdefelügyelet is elindította saját fintech oldalát, a FinHub-ot, hogy segítse a legújabb pénzügyi technológiák jogszerű hasznosítási lehetőségét a pénzügyi piacokon. Ezzel párhuzamosan kiadta állásfoglalását a kriptotőzsdékről, brókerekről és ICO-król. Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat. A teljes cikk a DigitalCash.hu oldalon olvasható.

10 pontban az amerikai tőzsdefelügyelet legfontosabb megállapításai:

 1. „a piaci szereplőknek továbbra is ragaszkodniuk kell jól megalapozott és jól működő szövetségi értékpapír-jogi keretünkhöz, amikor technológiai újításokkal foglalkoznak, függetlenül attól, hogy az értékpapírokat hagyományos formában bocsátják-e ki, vagy új technológiákat alkalmaznak-e, mint például a blokkláncot.
 2. „A digitális értékpapírokra épülő befektetési eszközökről másoknak tájékoztatást adó személyeknek, ideértve az ilyen befektetési eszközök menedzsereit is, szem előtt kell tartaniuk a befektetési társasági törvény és a tanácsadói törvény szerinti nyilvántartási, szabályozási és bizalmi kötelezettségeket.”
 3. „A vevők és az eladók között ténylegesen fellépő tevékenység – nem pedig a rendszer működtetője vagy előmozdítója által alkalmazott technológia vagy terminológia – határozza meg azt, hogy a rendszer piacként működik-e [].”
 4. „[] a “megbízás” kifejezést széles értelemben kell értelmezni, és a rendszerben a vevők és eladók tényleges tevékenységeit – nem pedig a kereskedelmi érdeklődésre utaló címkéket kell figyelembe venni a tőzsdeként történő analízis során.”
 5. Ha a rendszer összekapcsolja a vevők és az eladók megrendelésit, például megjeleníti vagy egyéb módon képviseli a rendszerbe bevitt kereskedelmi szándékokat a felhasználók részére, vagy ha a rendszer a későbbi feldolgozásra és végrehajtásra kap teljesítési megbízásokat a felhasználóktól, akkor jó eséllyel tőzsdének minősül.
 6. Ha a rendszer olyan megalapozott diszkrecionális módszereket alkalmaz, amelyek kereskedési eszközt biztosítanak vagy szabályokat hoznak létre az szintén jó eséllyel tőzsdének minősül. Például egy olyan entitás, amely egy algoritmust, számítógépes programot vagy egy blokklánc technológiát használó intelligens szerződést futtat, amely a megrendelések összevonására vagy végrehajtására szolgál, kereskedelmi platform lehet.
 7. Másik példa egy olyan rendszer, amely meghatározza a végrehajtási prioritásokat, szabványosítja a rendszerben forgalmazott digitális értékpapírokra vonatkozó anyagi feltételeket, vagy előírja, hogy a megbízások megfeleljenek az intelligens szerződés előre meghatározott protokolljainak.
 8. Ezenkívül, ha egy entitás vagy gazdálkodó szervezet más szervezeteket közvetve vagy közvetlenül közvetít egy olyan kereskedési rendszer különböző funkcióinak igénybevételére, amelyek együttesen megfelelnek a tőzsde meghatározásának, akkor a (kollektív) erőfeszítéseket tevő entitás vagy gazdálkodó szervezet úgy tekinthető, hogy létrehozott egy tőzsdét.
 9. A digitális pénzügyi eszközök cseréjével, kereskedelmével, forgalmával foglalkozó, blokklánc technológiát vagy elosztott főkönyvi technológiát használó cégeknek alaposan át kell tekinteni tevékenységüket annak érdekében, hogy meghatározzák, hogy az általuk forgalmazott digitális pénzügyi eszközök értékpapírok-e, és hogy tevékenységeik vagy szolgáltatásaik kimerítik-e a tőzsde fogalmát.
 10. A “tőzsde” meghatározásához hasonlóan funkcionális megközelítést alkalmaznak (figyelembe véve a releváns tényeket és körülményeket) annak felmérésére, hogy egy gazdálkodó szervezet megfelel-e a bróker vagy a kereskedő definíciójának, függetlenül attól, hogy egy gazdálkodó szervezet önmagát vagy az adott tevékenységet hogyan jellemezi vagy milyen technológiát használ a szolgáltatás nyújtásához.

Az eredeti cikk a szerző saját bloggján jelent meg “A SEC állásfoglalása a kripto tőzsdékről, brókerekről és az ICO-król.” címmel.

SEC állásfoglalás teljes szövege

„Az elmúlt években jelentős előrelépést értünk el a technológiák – köztük a blokklánc és más elosztott főkönyvi technológia terén -, amelyek hatással vannak értékpapírpiacainkra. Jelen nyilatkozat rámutat számos olyan bizottsági (végrehajtási) intézkedésre, amelyek magukban foglalják szövetségi értékpapírjogunk és új technológiáink hosszútávú alkalmazásának metszéspontját.

A SEC jogi személyekkel foglalkozó részlege, befektetési menedzsmentje, valamint a kereskedelmi és a piaci divíziója (a továbbiakban: “Divíziók”) ösztönzi a technológiai innovációkat a befektetők és a tőkepiacaink számára, mely technológiai innovációk kapcsán konzultálunk a piaci résztvevőkkel az új technológiák által felvetett kérdésekkel kapcsolatban. Hangsúlyozni szeretnénk azonban, hogy a piaci szereplőknek továbbra is ragaszkodniuk kell jól megalapozott és jól működő szövetségi értékpapír-jogi keretünkhöz, amikor technológiai újításokkal foglalkoznak, függetlenül attól, hogy az értékpapírokat hagyományos formában bocsátják-e ki, vagy új technológiákat alkalmaznak-e, mint például a blokkláncot.

A Bizottság legutóbbi (végrehajtási) intézkedései az AirFox, a Paragon, a Crypto Asset Management, a TokenLot és az EtherDelta alapítóival szemben, (amelyeket az alábbiakban tárgyalunk), bemutatják e követelményeknek való megfelelés fontosságát. Általánosságban elmondható, hogy az ilyen ügyekben felvetett kérdések három kategóriába sorolhatók:

 1. a digitális pénzügyi eszközök kezdeti értékesítése és kereskedése (ideértve az ICO-kat is), amiket digitálisan kibocsátott értékpapíroknak tekinthetünk.
 2. a digitális pénzügyi eszközökhöz (digitálisan kibocsátott értékpapírokhoz) kapcsolódó befektetési formákat és azokat a személyeket/szervezetek, akik az ilyen digitális értékpapírokba történő befektetésről adnak másoknak tájékoztatást.
 3. másodlagos digitális értékpapír-kereskedelem. 

Az alábbiakban bemutatjuk a Divíziók véleményét ezekről a kérdésekről.

 

I. A digitális pénzügyi eszközök kezdeti értékesítése és kereskedése

A Bizottság számos intézkedést hozott a digitális értékpapírok kínálatával és kereskedelmével kapcsolatban. A mai napig ezek a tevékenységek elsősorban két fontos kérdésre összpontosultak. 

 1. Mikor lesz egy digitális pénzügyi eszköz értékpapír a szövetségi értékpapír-törvények szerint?
 2. Ha egy digitális pénzügyi eszköz értékpapírnak minősül, milyen értékpapírjogi és így nyilvántartási követelményeknek kell megfelelnie?

Ezeknek és a kapcsolódó kérdéseknek a fontosságát illusztrálják a digitális pénzügyi eszközökkel (digitális értékpapírokkal) kapcsolatos legutóbbi bizottsági intézkedések. Különösen 2 ügyben hozott reparatív intézkedések mutatják be annak módját, hogy kell kezelnünk azokat a digitális pénzügyi eszköz kibocsátókat, amelyek illegális, vagy nem nyilvántartott és szabályozott digitális pénzügyi eszközöket kínálnak a befektetőknek.

Ma a Bizottság az AirFox és a Paragon cégek ellen hozott határozatot a nem regisztrált és így nem nyilvántartott token kibocsátásaik kapcsán. Ezen értelmében az AirFox és a Paragon cégek büntetést kötelesek fizetni, és kötelezettséget vállalni arra, hogy a tokeneket az 1934. évi értékpapírról szóló törvény (“Exchange Act”) 12. g) pontja szerint értékpapírként nyilvántartja és rendszeres jelentéseket készít a Bizottság számára. Abba is beleegyeztek a nevezett cégek, hogy kompenzálják azokat a befektetőket, akik tokeneket vásároltak ezekben a jogilag nézve illegális ajánlatokban, ha egy befektető ezt követelné.

A bejegyeztetés célja annak biztosítása, hogy a befektetők megkapják azokat az információkat, amiket megkapnának, amennyiben ezek a kibocsátók megfelelnének az 1933. évi értékpapírról szóló törvény (“Értékpapírtörvény”) regisztrációs rendelkezéseinek. A tőzsdei jegyzéssel történő nyilvántartásba vétel során nyújtott folyamatos tájékoztatás előnye a befektetők számára, hogy tájékozottabb döntést hozhatnak arra nézve, pénzbeli visszatérítést kérjenek-e vagy továbbra is tartsák a tokenjeiket.

Ez a két ügy bizonyítja, hogy létezik a szövetségi értékpapír-jogszabályoknak való megfelelésnek egy olyan szintje, amit a digitális pénzügyi eszközök kibocsátóinak is teljesíteni kell.

 

II. Digitális pénzügyi eszközökbe történő befektetések

Az 1940-es befektetési társasági törvény (továbbiakban: Befektetési társasági törvény) létrehoz egy regisztrációs és szabályozási keretet az értékpapír alapú befektetési eszközök számára. Ez a keret az összevont befektetési eszközre és annak szolgáltatóira vonatkozik, még akkor is, ha az értékpapírok, amelyekbe fektetnek napjainkban már digitális pénzügyi eszközök.

2018. szeptember 11-én a Bizottság kiadta a Crypto Asset Management Order-t (határozatot), megállapítva, hogy a digitális pénzügyi eszközökbe történő befektetés céljára létrehozott fedezeti alap kezelője helytelenül jelentette be az alap befektetési társaságként történő bejegyzését. A határozat megállapította, hogy az alap jogellenes(en), nem nyilvántartott, (és ilyen kötelezettség alól nem is volt mentesítve) ennek ellenére nyilvános ajánlattétellel élt.

Az alap vagyonának több mint 40%-át digitális értékpapírokba fektette és az alapkezelő az alapot jogellenesen működő befektetési társaságként működtette. Az is kiderült, hogy az alap kezelője befektetési tanácsadó volt, és a menedzser megsértette az 1940-es befektetési tanácsadókról szóló törvény (továbbiakban: “Tanácsadói törvény”) jogellenes magatartásra vonatkozó (antifraud) rendelkezéseit azáltal, hogy megtévesztő nyilatkozatokat tett az alap befektetőinek.

A digitális értékpapírokra épülő befektetési eszközökről másoknak tájékoztatást adó személyeknek, ideértve az ilyen befektetési eszközök menedzsereit is, szem előtt kell tartaniuk a befektetési társasági törvény és a tanácsadói törvény szerinti nyilvántartási, szabályozási és bizalmi kötelezettségeket.

 

III. A digitális pénzügyi eszközök kereskedése

A digitális értékpapírok másodlagos piacon történő kereskedelmére vonatkozó bizottsági intézkedések és nyilatkozatok általában arra összpontosítanak, hogy milyen tevékenységek szükségesek brókercégként vagy kereskedőként a (nemzeti) értékpapír-csereügyletek vagy nyilvántartásba vételek kapcsán, a szövetségi értékpapír törvények alapján.

Tőzsdei Regisztráció

A blokklánc és az elosztott főkönyvi technológia terén elért eredmények innovatív módszereket vezettek be a digitális értékpapírok elektronikus kereskedelmének megkönnyítésével. A “decentralizált” kereskedési platformok például kombinálják a hagyományos technológiákat (webalapú rendszereket, amelyek elfogadják és megjelenítik a megrendeléseket és megrendeléseket tároló szervereket) új technológiával (például az intelligens szerződések, amik egy blokkláncon futnak, és amelyek kódolt protokollokat tartalmaznak a szerződés feltételeinek teljesítésére). Ezek a technológiák biztosítják a befektetők és a piaci szereplők számára azt a lehetőséget, hogy megtalálják egymást és értékesítsék a különböző digitális értékpapírokat egymás felé.

A digitális értékpapírok kereskedelmét kínáló és a szövetségi értékpapír törvények által meghatározott “tőzsdeként” működő platformnak nyilvántartásba kell vetetnie magát a Bizottsággal értékpapír-csereügyletek kapcsán.

A Bizottság legutóbbi intézkedése az EtherDelta-val szemben, amely platform a digitális értékpapírok kereskedelmét segíti elő, megmutatja a Kereskedelmi és Piaci Osztály aggályainak jogosságát a digitális értékpapírok kereskedelmét megkönnyítő platformok és azok nyilvántartásba vétel céljából történő regisztrációja kapcsán.

A Bizottság határozata szerint az EtherDelta – amely semmilyen minőségében nem lett nyilvántartásba véve a Bizottság által – piacot biztosított a digitális értékpapírok vásárlóinak és eladóinak egy kereskedési könyv, egy megrendelést megjelenítő weboldal és egy az Ethereum blokkláncon futó intelligens szerződés által.

Az EtherDelta intelligens szerződéseit többek között a megrendelések megerősítésére, a megbízások szerződési feltételeinek megerősítésére, a párba rendezett kereskedési megrendelések végrehajtására és az elosztott főkönyv által az kereskedési adatok naprakésszé tételére programozták.

A Bizottság megállapította, hogy az EtherDelta tevékenysége egyértelműen a tőzsdei kereskedelem fogalmába esik, és azt is, hogy az EtherDelta nem regisztrált be a nemzeti értékpapír csereügylet nyilvántartásba és ilyen regisztráció alóli mentessége sem volt.

Ugyanis bármely olyan jogalanynak, amely az értékpapírok vásárlóit és értékesítőit összekapcsolja, az alkalmazott technológiától függetlenül meg kell határoznia, hogy tevékenysége megfelel-e a szövetségi értékpapír törvények szerinti tőzsdei meghatározásnak.

Az Tőzsde törvény 3b-16 szabálya funkcionális tesztet nyújt annak felmérésére, hogy egy gazdálkodó egység megfelel-e az Tőzsde törvény 3. a) (1) bekezdése szerinti tőzsde meghatározásának.

A tőzsde meghatározásának megfelelő gazdálkodó szervezetnek nyilvántartásba kell vetetnie magát a Bizottságnál (nemzeti) értékpapír-csereügyletet nyújtó platformként, vagy mentesülnie kell a nyilvántartásba vétel alól, például alternatív kereskedési rendszer (“ATS”) működtetésével az ATS szabályzatnak megfelelően.

Az, hogy egy gazdálkodó szervezet hogyan jellemezi magát, vagy hogy milyen technológiákat alkalmaz a vevők és eladók összekapcsolására az csak egy dolog, de figyelembe kell venni a funkcionális megközelítést (figyelembe véve a releváns tényeket és körülményeket) is annak felmérése során, hogy egy rendszer tőzsde-e.

A vevők és az eladók között ténylegesen fellépő tevékenység – nem pedig a rendszer működtetője vagy előmozdítója által alkalmazott technológia vagy terminológia – határozza meg azt, hogy a rendszer piacként működik-e, és megfelel-e a 3b-16a szabály szerinti tőzsde feltételeinek. Például a 3b-16. Szabály alkalmazásában a “megbízás” kifejezést széles értelemben kell értelmezni, és a rendszerben a vevők és eladók tényleges tevékenységeit – nem pedig a kereskedelmi érdeklődésre utaló címkéket kell figyelembe venni a tőzsdeként történő analízis során.

A tőzsdei minőséget vizsgáló elemzés magában foglalja azoknak a tevékenységeknek és technológiának a teljes körű értékelését, amelyek a (többszörös) vevők és eladók megbízásainak összehozásához használják fel, továbbá azokat a „nem diszkrecionális módszereket”, amelyek alapján az ilyen megbízások kölcsönhatásba lépnek.

Ha a rendszer összekapcsolja a vevők és az eladók megrendelésit, például megjeleníti vagy egyéb módon képviseli a rendszerbe bevitt kereskedelmi szándékokat a felhasználók részére, vagy ha a rendszer a későbbi feldolgozásra és végrehajtásra kap teljesítési megbízásokat a felhasználóktól, akkor jó eséllyel tőzsdének minősül.

Ha a rendszer olyan megalapozott diszkrecionális módszereket alkalmaz, amelyek kereskedési eszközt biztosítanak vagy szabályokat hoznak létre az szintén jó eséllyel tőzsdének minősül. Például egy olyan entitás, amely egy algoritmust, számítógépes programot vagy egy blokklánc technológiát használó intelligens szerződést futtat, amely a megrendelések összevonására vagy végrehajtására szolgál, kereskedelmi platform lehet.

Másik példa egy olyan rendszer, amely meghatározza a végrehajtási prioritásokat, szabványosítja a rendszerben forgalmazott digitális értékpapírokra vonatkozó anyagi feltételeket, vagy előírja, hogy a megbízások megfeleljenek az intelligens szerződés előre meghatározott protokolljainak.

Ezenkívül, ha egy entitás vagy gazdálkodó szervezet más szervezeteket közvetve vagy közvetlenül közvetít egy olyan kereskedési rendszer különböző funkcióinak igénybevételére, amelyek együttesen megfelelnek a tőzsde meghatározásának, akkor a (kollektív) erőfeszítéseket tevő entitás vagy gazdálkodó szervezet úgy tekinthető, hogy létrehozott egy tőzsdét.

A digitális pénzügyi eszközök cseréjével, kereskedelmével, forgalmával foglalkozó, blokklánc technológiát vagy elosztott főkönyvi technológiát használó cégeknek alaposan át kell tekinteni tevékenységüket annak érdekében, hogy meghatározzák, hogy az általuk forgalmazott digitális pénzügyi eszközök értékpapírok-e, és hogy tevékenységeik vagy szolgáltatásaik kimerítik-e a tőzsde fogalmát.

Az ilyen típusú tevékenységet folytató szervezetnek figyelembe kell vennie a szövetségi értékpapír törvények (és egyéb releváns jogi és szabályozási kérdések) előírásait is, amelyek a tőzsdei regisztrálási követelményeken túl vannak.

 

IV. Bróker-kereskedő regisztráció

A digitális értékpapírok ICO-kon keresztül történő kibocsátását végző gazdálkodó szervezetek és a digitális értékpapírok másodlagos kereskedését folytató egyéb szervezetek “brókerként” vagy “kereskedőként” működhetnek, amely tevékenységek a Bizottságnál való regisztráláshoz kötöttek és olyan önszabályozó szervezet tagjaivá kell válniuk, mint mondjuk a FINRA.

A SEC-nyilvántartásba vett bróker-kereskedők többek között olyan törvényi és szabályozási követelmények hatálya alá tartoznak, amelyek szabályozzák piaci magatartásukat, és amelyek fontos biztosítékokat nyújtanak a befektetők számára.

A Tőzsde Törvény 15. a) pontja előírja, hogy kivétel vagy mentesség hiányában bármely közvetítő vagy kereskedő jogellenes tevékenységet végez, ha bármilyen értékpapír megvásárlását vagy eladását folytatja vagy csak megkísérli, kivéve, ha az ilyen közvetítő vagy kereskedő a Tőzsde Törvény 15 (b) pontja alá tartozik.

Az Tőzsde Törvény 3 (a) és (4) bekezdései általánosságban meghatározzák a “bróker” kifejezést minden olyan személy számára, aki a mások számláján értékpapírügyleteket végez. A Tőzsde Törvény 3 (a) (5) bekezdése pedig szintén általánosságban meghatározza a “kereskedő” kifejezést minden olyan személy részére, aki az értékpapírok vételére és eladására vállalkozik, akár a tulajdonos saját számláján, akár brókercégen vagy más módon történjék is.

A “tőzsde” meghatározásához hasonlóan funkcionális megközelítést alkalmaznak (figyelembe véve a releváns tényeket és körülményeket) annak felmérésére, hogy egy gazdálkodó szervezet megfelel-e a bróker vagy a kereskedő definíciójának, függetlenül attól, hogy egy gazdálkodó szervezet önmagát vagy az adott tevékenységet hogyan jellemezi vagy milyen technológiát használ a szolgáltatás nyújtásához.

A Bizottság legutóbbi TokenLot határozata a közvetítői nyilvántartásba vételi kötelezettségek alkalmazását illusztrálja a digitális értékpapírokkal kereskedő vagy a kereskedést megkönnyítő egyének/szervezetek számára, még akkor is, ha nem felelnek meg a tőzsde meghatározásának.

A határozat szerint a TokenLot egy önálló “ICO szupermarket” volt, ahol a befektetők digitális pénzügyi eszközöket vásárolhattak, beleértve a digitális értékpapírokat is egy ICO alatt vagy után. A vásárlás alatt a nem publikus ún. magánértékesítést és a (hivatalos) értékesítés előtti értékesítést is értjük.

A felek ügynöki tevékenysége magában foglalta a digitális pénzügyi eszközök értékesítését és az értékesítés megkönnyítését, a befektetők megbízásainak és pénzeszközeinek befogadását, valamint az így befolyó bevételek folyósítását a (token) kibocsátók számára. Az ICO-kból befolyó bevételek százalékos arányán alapuló jutalékot is kapott a cég. A TokenLot viszonteladóként is működött, mivel rendszeresen megvásárolta és újra értékesítette a TokenLot nevében működő gazdasági szereplők által ellenőrzött tokeneket.

Következtetés:

A Divíziók ösztönzik és támogatják az innovációt és a haladó technológiák alkalmazását értékpapírpiacainkon. A Divíziók azonban azt ajánlják, hogy az új technológiákat alkalmazó személyek és szervezetek konzultáljanak a jogi tanácsadókkal a szövetségi értékpapír jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban, és szükség esetén forduljanak a Bizottság munkatársaihoz segítségért. További információkért, valamint segítségért forduljon a Bizottság munkatársaihoz, vagy látogasson el a Bizottság új FinHub oldalára.”

Forrás: Sec.gov – „Statement on Digital Asset Securities Issuance and Trading„, 2018.11.16.

Az eredeti cikk a szerző saját bloggján jelent meg “A SEC állásfoglalása a kripto tőzsdékről, brókerekről és az ICO-król.” címmel.

BankTechShow

A fintechzone.hu kiadója a FinTech Group Kft.
„A digitális pénzügyi technológiák, FinTech szolgáltatások terjedését segítjük.”
Web: fintechgroup.hu

Aktuális cikkeink:

A szerzőről

Dr. VARSÁNYI KÁROLY [digitalcash.hu]

Egy digitális jogász a digitális fizetőeszközökről és a blockchain technológiáról. Lelkes híve a kriptovaluták világának, a Programozható Gazdaságnak és az egészséges szabályozásnak. Hisz abban, hogy az elosztott főkönyvi technológia paradigmaváltást jelent majd a gazdasági élet számos területén. Írásai a DigitalCash.hu weboldalon olvashatók.
BankTechShow

ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGOLDÁSOK KÉZIKÖNYVE (MÁSODIK KIADÁS)

elektronikus fizetés bankkártyás fizetés QR-kódos fizetés
Elektronikus fizetési megoldások kereskedőknek, vállalkozásoknak. A bankkártya elfogadástól a bankszámla alapú fizetési lehetőségeken át az integrált megoldásokig.

HUNFINTECH 2022

fintech hunfintech
Magyarország 20 legígéretesebb fintech cége és 22 új fintech megoldása

GPE softPOS

softpos gpe bankkartya elfogadas mobilon globalpayments
Androidos mobilod van? Töltsd le a GPE softPOS alkalmazást és fogadj egyszerűen érintés nélküli fizetéseket közvetlenül az okostelefonodon keresztül!