2024. október 15.
FinTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2018.12.17.

“Úgy alakítja át a mesterséges intelligencia a világot, mint a villamos energia”

Szerző:

Kategóriák:

Kiválóságközpontok létesítését és hálózatba szervezését, kutatói-, hallgatói ösztöndíjakat, a mesterséges intelligencia oktatás kiterjesztését, etikai szabályok kidolgozását és felhasználói bizalmat ösztönző programok indítását jelentette be az Európai Bizottság a napokban meghirdetett, 2019-2020-as mesterséges intelligencia munkatervében. További részletek 2019.04.25-én a FinTechShow-n.

 „Ahogy korábban a villamos energia, a mesterséges intelligencia is átalakítja a világot. A tagállamokkal együtt fokozni fogjuk a mesterséges intelligenciának a gazdaság valamennyi ágazatába történő bevezetésére irányuló beruházásokat, támogatni fogjuk a fejlett készségeket, és maximalizálni fogjuk a rendelkezésre álló adatok mennyiségét.”

– mondta a Terv bejelentésekor Marija Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos.

Európa mesterséges intelligencia stratégiája

Az Európai Unió 24 tagállama – köztük Magyarország, valamint Norvégia és Svájc 2018 áprilisában nyilatkozatot írt alá, melyben kifejezték együttműködési szándékukat mesterséges intelligencia kutatások és fejlesztések terén, valamint elhatározták a mesterséges intelligencia használatára vonatkozó etikai szabályok közös kidolgozását. Az Európai Bizottság a nyilatkozat tartalmát megerősítve még áprilisban meghirdette Európa mesterséges intelligencia stratégiáját. A Bizottság a napokban mutatta be a stratégiai célok elérését biztosító tervét.

Az Összehangolt Terv

Az Összehangolt Terv (Coordinated Plan) a nemzeti mesterséges intelligencia stratégiák kidolgozásához biztosítja a bizottsági fejlesztési irányokat felvázoló stratégiai keretrendszert. A Terv célkitűzése, hogy a tagállamok 2019 közepére dolgozzák ki saját – a tervezett befektetéseket, ráfordításokat és a megvalósítás akciótervét is tartalmazó – mesterséges intelligencia stratégiájukat.

A Bizottság ezzel párhuzamosan a tagállamokkal közösen az Unió működő AI Watch tudásmegosztó portálján kialakítja az egységes KPI és monitoring rendszert, mellyel a meghirdetett programok előrehaladását követhetik a tagállamok.

Az Összehangolt terv pillérei:

  1. a beruházások ösztönzése,
  2. a fejlődéshez szükséges adatok hozzáférésének biztosítása,
  3. a kutatások ösztönzése, tehetségek támogatása és
  4. a felhasználói bizalom növelése.  

1. A mesterséges intelligencia alkalmazások fejlesztését célzó beruházások, befektetések növelése

  • A Bizottság célkitűzése, hogy 2020-ig legalább 20 Mrd euró összegben valósuljanak meg innovációs és beruházási programok magán- és állami források együttes felhasználásával.
  • A Bizottság elvárása továbbá, hogy a startupok, innovatív kis,- és középvállalkozások projektjei az eddiginél lényegesen több finanszírozást kapjanak. Ezért a Bizottság a mesterséges intelligencia és blockchain területen az induló, illetve növekedési szakaszban lévő vállalkozások támogatására dedikált alapot hoz létre.
  • Mesterséges Intelligencia Kiválóságközpontok létrehozásával erősítené a Bizottság a tagállami kutatási-fejlesztési kapacitásokat, illetve ezen központok hálózatba szervezésével ösztönözné a nemzetközi együttműködéseket. A mesterséges intelligencia megoldások széleskörű tesztelhetőségét pedig felhasználói tesztterepek, referencia területek létrehozásával biztosítaná. 2020-ig mintegy 1,5 mrd eurót határolt el a Bizottság a Kiválóságközpontok környezetében fejlesztett alkalmazások kipróbálására.

2. Európai adatterek kialakítása az egységes adathozzáférés megteremtése érdekében

  • A mesterséges intelligencia fejlődése az adatokhoz egyszerű, automatikus, gyors hozzáférés nélkül lehetetlen. Ezért különösen fontos a nem-személyes adatok Európai Unióban való szabad áramlásának keretéről 2018. november 14-én az Európai Parlament és a Tanács által kiadott rendelet. A rendelet amellett, hogy lehatárolja az adatlokalizációs követelményeket, meghatározza az adathordozás szabályait, illetve önszabályozáson alapuló Uniós magatartási kódex kidolgozására hív fel, számos pl. gépi úton generált adat határon átnyúló hozzáférését teszi lehetővé.
  • Az adatok kezelésére – az egységes feltételekkel történő hozzáférés biztosítása érdekében – európai adattereket (data spaces) alakít ki a Bizottság különösen a közigazgatási, energetikai adatok elérésére, valamint 2019 közepéig létrehozza az adatmegosztást támogató központot, melynek célja a tudásmegosztás, a gyakorlat, bizalom kialakítása.

3. Ösztöndíjprogram

A tehetségeket célzott ösztöndíjprogramokkal támogatja a Bizottság, illetve biztosítja, hogy a műszaki és egészségügyi tudományágakon túli más tudományágak (pl. jog) oktatási programjában is szerepeljen a mesterséges intelligencia megismertetése a hallgatókkal.

4. Etikus és megbízható mesterséges intelligencia fejlesztése

A mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatások, alkalmazások használatát és így a mesterséges intelligencia beépülését mindennapjainkba alapvetően befolyásolja a bizalom, a mesterséges intelligencia társadalmi elfogadása. A bizalom kialakulásához nélkülözhetetlen a mesterséges intelligencia etikai kérdéseinek rendezése, a megfelelő szabályozói keretek kialakítása.

A Bizottság ezért létrehozott egy 52, különféle iparágakban dolgozó szakemberekből álló nemzetközi speciális szakértői csoportot, mely az Európai Mesterséges Intelligencia Szövetségen keresztül még ez év végén konzultációra bocsátja a mesterséges intelligencia fejlesztésére és használatára vonatkozó etikai iránymutatásokat.

A széleskörű konzultációt követően 2019. márciusában kerülhet a Bizottság elé az elfogadásra javasolt változat. 2019 közepén helyzetfeltáró és a mesterséges intelligencia biztonsági és felelősségi szabályozási keretrendszerét elemző jelentést készít a Bizottság. A jelentés az elemzés mellett javaslatot tesz a szabályozás aktualizálására, kiegészítésére.

Mesterséges Intelligencia Koalíció Magyarországon

Magyarországon 2018. október 10-én megalakult a Mesterséges Intelligencia Koalíció, melyhez összesen 124 nagyvállalat, KKV, startup vállalkozás és egyetemi,- tudományos kutatóműhely, valamint közigazgatási szervezet alapító tagként csatlakozott.

A Koalíció célja, hogy kidolgozza az ország mesterséges intelligencia stratégiáját és cselekvési tervét. 2019 áprilisára ígérik Magyarország mesterséges intelligencia térképének elkészítését és év végére az ország mesterséges intelligencia stratégiájának elkészítését.

Az MI Koalíció a tagvállalatok körében végzett felmérés alapján az alábbi szakmai területekre fókuszál:

A 2019. április 25-én a FinTechShow-n a mesterséges intelligencia általános, fejlesztési, társadalmi és etikai kérdései mellett részletesen bemutatjuk a mesterséges intelligencia alkalmazások helyét és szerepét a digitális pénzügyi szolgáltatások terén. Az eseményről részletes információk: itt.

Címkék:
blank
blank