2024. október 15.
FinTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2018.12.10.

A Best Ex és társai – RegTech megoldások bankok, befektetési szolgáltatók számára

Szerző:

Kategóriák:

A pénz– és tőkepiacokon a kereskedési manipuláció, az ügyfélmegbízások nem prudens végrehajtásának megelőzése alapvetően a szabályozói figyelem és intézkedések középpontjában áll. Napjaink elektronizált kereskedési világában a rohamosan bővűlő RegTech szolgáltatók köre számos új megoldást kínál a szigorú trade reporting és trade monitoring kötelezettségek teljesítésére. Lejárt a csalárd brókerek, dealer-ek kora?

A Best Ex és társai

Nagy valószínűséggel, Jerome Kerviel, a francia Societe General bankház elhíresült származtatott termék piaci kereskedője nem tudta volna végrehajtani – a cégének mintegy 4.9 Milliárd Euro kárt okozó – tranzakció sorozatot 2008-ban, ha a jelenlegi szabályozói környezet és ügyleti jelentési szigor közepette kellett volna dolgoznia. Azóta több nemzetközi szabályozás, EU irányelv és kapcsolódó rendelet kibővített verziója ügyel arra, hogy a hasonló történetek ne ismétlődhessenek meg.

A MiFID II / MiFIR rezsim (Markets in Financial Instruments Directive / Regulation) Best Ex-je, azaz a Best Execution policy-hoz kapcsolódó előíráshalmaza az ügyfélmegbízások legjobb végrehajtásának elvét takarja. A befektetési vállalkozásoknak szisztematikusan kell értékelniük és elemezniük az ügyfélmegbízások végrehajtásakor használt brókerek és kereskedési helyszínek (pl. szabályozott piacok, közvetítők) kondícióit

A Best Ex „segítő társa” pl. az Execution Quality riport, azaz az ügyletek végrehajtásának minőségére vonatkozó rendszeres jelentések előírása a kereskedési helyszínek számára. Ezen riport keretében negyedévente, napi bontásban kell információt szolgáltatniuk az árakról, díjakról, a végrehajtás valószínűségéről, az ügyfelet terhelő költségekről. Az érintett eszközosztályok köre a részvényeken túl, immár pl. a kötvényekre, származtatott termékekre is kiterjesztésre került.

A MiFID II / MiFIR rendelkezései masszív jelentési kötelezettséget írnak elő a kereskedés előtti és utáni transzparencia, illetve tranzakciós jelentésekre, így ez egyfajta boom-ot hozott a trade reporting, azaz a kötelező ügyleti jelentések típusú szolgáltatást nyújtó cégek életében is. Erről a világról beszél szinte hitvallás-szerűen a későbbiekben bemutatásra kerülő NEX Regulation Reporting alábbi PR filmje:

A megújult MAD II / MAR (Directive on Criminal Sanctions for Market Abuse / Regulation) a piacbefolyásolás, a kereskedési manipuláció technikái és a bennfentes kereskedés ellen küzd, ugyancsak lényegesen kibővítve az érintett kereskedési helyszínek és eszközosztályok körét. A rendelet előírásai nyomán a trade monitoring / trade surveillance (kereskedési monitoring, gyanús tranzakciók automatikus alert-je) típusú szolgáltatást nyújtó RegTech cégek tevékenysége is felfutott.

A szép, új (regulatory reporting) világ

A kiterjedt szabályozásnak köszönhetően az utóbbi években a gyakorlatban egy új „riporting ökoszisztéma” jött létre. Ez az új világ magában foglalja a jelentésre kötelezett pénz-, és tőkepiaci szereplőket, a különböző kereskedési helyszíneket, tőzsdéket, a hagyományos post trade szolgáltatókat. Az az adatfolyam, ami a piaci résztvevőktől a hatóságok, a jóváhagyott Trade Repository-k (központi kereskedési adattárak), illetve az előírt közzétételi felületek felé áramlik, meghatározott esetekben köztes szereplők közreműködését is igényli.

Ilyen köztes szereplők az ún. DRSP-ek, a Data Reporting Service Provider-ek, úgymint az engedélyezett APA (Approved Publication Arrangement), az ARM (Approved Reporting Mechanism) és a CTP (Consolidated Tape Provider) szolgáltatók. (Megjegyz.: a szakmai rövidítések definíciója a cikk végén szereplő keretes írásban található.)

Ebben az ökoszisztémában jelenik meg egyre több Regulatory Reporting / Monitoring / Mapping fókuszú RegTech szolgáltató. A legfrissebb regiszterek közel 100 céget tartanak nyilván csak a fenti kategóriákban, amelyek közül két start up szolgáltatót emelünk ki.

Gyakorlati RegTech megoldások

A Cappitech Ltd. 2014-ben, Izraelben alapított, meghatározóan pénzügyi, befektetési szolgáltatók számára piaci jelentési szolgáltatásokat nyújtó cég. Platformjuk a Capptivate™, amely lényegében több, földrajzilag is különböző jogi szabályozás alatti (EU, US, Ausztrália, Svájc) jelentési kötelezettség (pl. EMIR, MiFID/MiFIR, Dodd-Frank, ASIC, FinfraG) kiszolgálására alkalmas cloud alapú reporting hub megoldás.

A Cappitech által alkalmazott SaaS (Software as a Service) platformon keresztül az ügyfelek jelentési kötelezettséggel érintett riportjai, a szükséges ellenőrzéseket követően feltöltésre, majd automatikus továbbításra kerülnek. A platform képes a felhasználó által rendelkezésre bocsátott nyers adatokból is dolgozni. Az elkészült riportok elemzésére is lehetőséget adó web-es dashboard pedig hozzáférési szintek szerint definiálva biztosítja az aggregált adatok és analitikák megtekintését. Mindezzel megvalósítható pl. a Best Execution policy-ban foglaltak visszamérése, ellenőrzése és az alap trade tevékenység elemzése.

Az Abide Financial Ltd. angliai alapítású, 2011 óta működő RegTech startup, ugyancsak többféle jelentési kötelezettség kiszolgálására alkalmas komplex megoldással, regisztrált APA és ARM státusszal.

Az Abide által kifejlesztett reporting technológia biztosítja a NEX Exchange Fixed Income és FX kereskedési platformjai mögötti ügyleti jelentési szolgáltatásokat, illetve 2016 októbere óta az Abide jogilag is a NEX Grouphoz tartozik.

A vállalatcsoport így konszolidált megoldást kínál számos jelentési kötelezettség end-to-end kezelésére; 2017 novembere óta, mint az ESMA által regisztrált Trade Repository (kereskedési adattár) is.

blank

A gyorsan változó piaci környezetet mutatja az is, hogy 2018 novemberében, a történelmi chicagoi árutőzsdét is működtető, CME Group 5.5 Mrd USD értékű tranzakció keretében felvásárolta a NEX Group-ot. Az akvizícióval a CME Group – mint a világ egyik legjelentősebb, számos commodity és derivatív kereskedési piacot is működtető vállalatcsoportja -, egyedi lehetőséget teremtett a futures, a deviza, illetve az opciós és over-the-counter kereskedéssel kapcsolatos jelentési kötelezettségek in-house kezelésére.

A felvásárlás jól mutatja a sikeres, új RegTech szolgáltatók lehetséges vállalati életútját, egyik első példájaként a területen várható piaci konszolidációnak.

Regulatory Reporting kisszótár

A pénz- és tőkepiacok résztvevőinek jelentési kötelezettségeit szabályozó egyes nemzetközi rendeletek, fogalmak és az intézményi infrastruktúra szereplőinek ismertetése (a nagykereskedelmi energiapiaci riporting szabályozást nem érintve):

APA: Approved Publication Arrangement, a MIFID II hatálya alatt jóváhagyott jelentés közzétételi hely, amely a befektetési szolgáltatók megbízásából eljár a trade report-ok nyilvánosságra hozatalában.

ARM: Approved Reporting Mechanism, a MIFID II hatálya alatt jóváhagyott jelentés továbbító szolgáltató, aki a befektetési szolgáltató megbízásából eljár a tranzakciós jelentések helyi hatósághoz, illetve az ESMA-hoz történő továbbításában.

ASIC: Australian Securities & Investments Committee.

CTP: Consolidated Tape Provider, a MiFID II hatálya alatt felhatalmazott adatkonszolidáló szolgáltató, aki a kereskedési helyektől, APA szolgáltatóktól begyűjtött, az érintett pénzügyi instrumentumokra vonatkozó kereskedési adatokat (ár, kereskedési volumen) folyamatos, elektronikus adatfolyammá alakítja.

Dodd-Frank Act: Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (2010), átfogó szövetségi jogi szabályozás az USA-ban a pénz és tőkepiacok működésére, regulációs folyamataira vonatkozóan.

EMIR: European Market Infrastructure Regulation (2012), tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet.

ESMA: European Securities and Market Authority – Európai Értékpapír-piaci Hatóság.

FinfraG: Financial Market Infrastructure Act (2016), Svájc derivatív piaci kereskedést és jelentési kötelezettségeket szabályozó törvénye.

MIFID II / MIFIR: Markets in Financial Instruments Directive / Regulation (2018), a MiFID II a befektetési vállalkozások és szabályozott piacok engedélyezési feltételeivel és működési követelményeivel, valamint az illetékes hatóságok jogköreivel foglalkozik. A MiFIR a kereskedési helyszínek és befektetési vállalkozások nyilvánosságra hozatali követelményét, az illetékes hatóságok részére küldendő transzparencia jelentések szabályait, a származtatott ügyletekre vonatkozó előírásokat, a pénzügyi eszközökre vonatkozó megkülönböztetés-mentes elszámolási követelményeket tartalmazza, illetve az illetékes hatóságok jogköreivel (termékek és pozíciók felügyelete) is foglalkozik.

MAD II / MAR: Directive on Criminal Sanctions for Market Abuse / Market Abuse Regulation (2016) a piacbefolyásolás, a kereskedési manipuláció és a bennfentes kereskedés elleni átfogó EU szabályozás.

Trade Repository: az ESMA által felügyelt és regisztrált kereskedési adattár.

Access to this website and its content is subject to the following conditions:
We at FinTechZone.hu take all reasonable care to ensure that the materials and information on this web site are accurate and complete. However they are provided for general information purposes only. They are not intended to be comprehensive or to include advice on which you may rely. You should always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal matter.
All liability is excluded in respect of any loss or damage, which may arise in connection with the use of or reliance upon any materials and information (including audio information) appearing on this web site. Links from this site to any other website are provided for convenience only, and do not imply affiliation with or endorsement by FinTechZone.hu and its legal owners. FinTechZone.hu is not responsible for the content of external web sites that link to this site or which are linked from this site.
Címkék:
blank
blank