2024. október 15.
FinTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2017.09.26.

Mitől fáj a bankvezérek feje? Jogszabályi megfelelés, felügyeleti bírságok… A megoldás a regtech, az új fintech

Szerző:

Kategóriák:

Vajon mennyi időt – és költséget – takaríthatnánk meg, ha nem kellene minden reggel az aznapi Magyar Közlönyt átnéznünk, a jogszabályváltozást sokszereplős megbeszéléseken értelmeznünk, a hatásait elemeznünk? A bankosok már tudják a választ; és a felmentő sereg is megérkezett: regtech.

A gyógymód ismerői a regtech cégek. A recept pedig a professzionális szabályozói tudás és a legújabb digitális technológiák natív alkalmazása, mindez üzleti stratégiai szemléletmódú szolgáltatásfejlesztésbe csomagolva.

Regtech: gyorsabb, olcsóbb jogszabályi megfelelés

A jogszabályi megfelelés a bankszektorban mindennek az alfája és omegája. Egy-egy nagyobb bírság elviheti a nyereség jól látható részét és a bizalomvesztés miatt a fogyasztók elvesztését, a bank piaci pozíciójának gyengülését eredményezheti.
A változó jogszabályi környezetben a compliance (jogszabályi megfelelés) a pénzintézetek költségeit folyamatosan meghatározó tényező. (2016-ban a bankok mintegy 100 Mrd USD-t költöttek jogszabályi megfelelésre, emellett 42 Mrd USD-t bírságokra.) A magas megfelelési költségek és bírságkockázatok miatt a pénzügyi szolgáltatások árszintje nem csökken.  A bankolás fogyasztói költségeinek csökkentése érdekében az angol bankfelügyelet, az FCA 2015-ben célul tűzte ki azon technológiák, alkalmazások fejlesztését, melyek gyorsabb, hatékonyabb, olcsóbb jogszabályi megfelelést eredményeznek. Bevezette a regtech fogalmát.

Regtech (Regulatory Technologies)

A szabályozói kötelezettségek előretekintő, költséghatékony teljesítésének eszköze. A legújabb digitális technológiákat szabályozói tudással és fintech megközelítéssel ötvözve teszi hatékonyabbá a szabályozói követelményeknek való megfelelést és egyben segíti a szabályozás betartásának ellenőrzését.
Ilyen technológiák pl. a gépi tanulás, mesterséges intelligencia, prediktív analitikai módszerek, vizualizációs technikák, blockchain, smart contract. Az új technológiáknak és a felhő alapú szolgáltatási modelleknek köszönhetően a regtech megoldások költségei skálázhatók, kontrollálhatók.

Szabályozói jelentések automatizálása

A szerteágazó és folyamatosan változó elvárásokat kielégítő jelentések (adatszolgáltatások) különféle formátumú elkészítése rendkívül emberi erőforrás igényes, költséges feladat. Az adatszolgáltatások jellemzően több belső rendszert, folyamatot érintenek, így egy parányinak tűnő változás az elvárásokban költséges és hosszadalmas szoftver fejlesztéssel is járhat. A felügyeleteknél pedig a beérkező – jellemzően – excel, word alapú beszámolók feldolgozása, elemzése igényel jelentős erőforrásokat.
A regtech megoldások a különféle szabályozói igényeknek megfelelő riportokat valós idejű adatokkal, automatizáltan állítják elő.  A fejlettebb megoldások még nagyobb rugalmasságot biztosítanak azzal, hogy a nyers adatokat a változó igények szerint előkészítik, majd közvetlenül – pl. API-kon keresztül –  adják át a szabályozónak. E megoldások előnye, hogy a pénzintézetre még kevesebb teher hárul miközben a felügyelet a nyers adatokat saját szempontjai, saját elemző algoritmusai szerint értékelheti, a szabályozói beavatkozás szükségességét előre jelezheti.
Az automatizált, mesterséges intelligenciával támogatott, a változó lekérési szempontrendszereket rugalmasan kezelő adatfeldolgozás képessége a szabályozói kötelezettségek teljesítésén túl a banki működés minden területét támogatja. Hatékony döntéstámogató eszköz, megmutatja a legkritikusabb beavatkozási pontokat.

Gyors, rugalmas reagálás a meghirdetett jogszabályi változásokra

A pénzintézetek működése erősen szabályozott. Belső üzleti folyamataik kialakításakor számos jogszabály, szabvány, ajánlások előírásait kell figyelembe venniük. A szolgáltatók a szabályozásnak való megfelelés érdekében és annak bizonyításául rendszereiket, folyamataikat független auditorokkal hitelesítik. A compliance a gyakorlatban szoftver beruházásokat, belső szabályzatok, jogosultsági rendszerek kialakítását és kiterjedt beszámolási rendszerek kiépítését, megfelelően képzett szakemberek foglalkoztatását teszi szükségessé.
A szabályozói, jogszabályi változások automatizált relevancia elemzése, összevetése a banki belső folyamatokkal, valamint ennek alapján a lehetséges lépéseket bemutató szcenárió analízis akár hónapokban mérhető előny lehet – sokmillió forintban mérhető költségmegtakarítás mellett – a bank felkészülésében. A regtech mesterséges intelligencia alapú prediktív elemző megoldásai a szabályozási megfelelés – vagy elmulasztásának – költség,- bevétel hatásait automatizáltan és vezetői döntésre alkalmas formában állítják elő. A megoldások a gyors – és megalapozott – döntéshozatal költségcsökkentő hatása mellett a bank alkalmazkodóképességét is javítják, ami a piaci pozíció megtartásának nélkülözhetetlen eszköze.
regtech

Kockázatmenedzsment – a szabályozói változások és piaci kockázatok előrejelzése üzleti előnnyé formálható

A technológiai-, piaci- és szabályozói környezet változásainak előrejelzése, a bank szabályozói kitettségének megértése hozzájárul az eredményes üzleti stratégia kialakításához, valamint segíti a bank szervezetének, működési folyamatainak hatékonyabbá tételét. Ugyanakkor, a belső működés még mindig az egyik legnagyobb és rendkívül szerteágazó kockázati tényező. Például az ügyfélút során keletkező információk hozzáférési jogosultságainak kezelése, az információbiztonság fenntartása és annak mérése a regtech egyik gyorsan fejlődő területe.

Ügyfélazonosítás és pénzmosás elleni védekezés

A szabályozói megfelelés legnehezebb és a legnagyobb anyagi kockázatot jelentő területe az ügyfélazonosítás (KYC  = Know Your Customer) és a pénzmosás,- terrorizmusfinanszírozás elleni védekezés (AML – Anti Money Laundering). Így nem véletlen, hogy a legtöbb fintech céget e területen találjuk és a legbefolyásosabb regtech cégek listáját is e területen működő vállalkozás vezeti.
A pénzmosás elleni védekezés kulcsa a gyanús tranzakciók és ügyfélviselkedési minták időben történő feltárása és az azonnali reakcióképesség. A regtech cégek a hatalmas mennyiségű – nem csak tranzakciós – adatok elemzését valós időben, automatizáltan és gépi tanulással támogatott módszerekkel végzik. Az adatok összehasonlító elemzésén túl ügyfél viselkedési mintákat keresnek és tárnak fel. Mesterséges intelligencia segítéségével az elemzések és viselkedési minták alapján következtetések megfogalmazásával teszik eredményesebbé a pénzmosás elleni védekezést. Ma még jellemzően a célvizsgálatokat a banki szakértők rendelik el, a regtech megoldások ezeket a döntéseket készítik elő.

A regtech stratégiai eszköz

A kockázati kitettség csökkentése, a gyors és hatékony alkalmazkodás képessége, a változtatások szükségességének időben történő felismerése stratégiai fontosságú minden vállalkozás számára. A regtech megközelítés a digitális technológiák kihasználása, a jól skálázható, moduláris megoldások és szolgáltatási modellek alkalmazásával ezt biztosítja felhasználóinak.
Címkék: