2020.01.09.

30 pontos FinTech javaslatcsomag az Európai Bizottságnál. Áprilisban részletek a FinTechShow-n

Szerző:

Benyújtotta az Európai Bizottsághoz 30 pontos intézkedési javaslatcsomagját a pénzügyi innovációt akadályozó szabályozások feltárásával, valamint az akadályok elhárítását biztosító javaslatok kidolgozásával felhatalmazott Szakértői Csoport. Áprilisban a FinTechShow-n azt is megtudhatjuk majd, milyen lépéseket tervez a javaslatcsomag kapcsán az Európai Bizottság.

A szakemberek elemzések, interjúk és workshopok során beazonosították a fintech cégek növekedését akadályozó tényezőket, melyek alapján megfogalmazták javaslataikat. Íme a 30 intézkedési javaslat dióhéjban.

1. A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák megfelelő értelmezése

A Bizottság alakítsa ki azt a szabályozási és értelmezési keretrendszert, amely alapján az egyes alkalmazások esetében a mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák egységesen és megfelelően értelmezhetők. Továbbá, dolgozzon ki iránymutatást a keretrendszernek való megfelelésre.

2. A vállalkozások belső IT irányítási modelljére és a technológiai ismeretekre vonatkozó elvárások

A felmérés során a Szakértői Csoport arra jutott, hogy a cégek egy jelentős részénél nincs vagy nem megfelelő az IT irányítási modell, a technológiai és IT ismeretek – vezetői szinten is – elégtelenek. A Szakértői Csoport kéri a Bizottságot, dolgozzon ki elvárásokat a minimális technológiai, IT szakértelem – szükség esetén akár vállalatvezetés szinten történő – biztosítására.

3. A szabályozók és felügyeletek technológiai ismereteinek kötelező fejlesztése

A szabályozók ismereteit a pénzügyi szolgáltatásokban az új technológiák használatához kapcsolódó lehetőségek, kockázatok vonatkozásában erőteljesen javítani kell. A Szakértői Csoport kötelezné a felügyeleteket az új technológiák használatához kapcsolódó ismereteik folyamatos bővítésére, a szervezeten belüli ezirányú kezdeményezések ösztönzésére.

4. Kibervédelem

A javaslat célja, hogy a Bizottság hozzon létre a pénzügyi szektor számára egy kibervédelmi teszt keretrendszert.

5. Tevékenységek kiszervezésére vonatkozó iránymutatás és minősítési/engedélyezési rendszer

A pénzügyi szektorban is egyre gyakoribbá válik a kritikus szolgáltatások kiszervezése technikai szolgáltatók felé.

A Szakértői Csoport kéri a Bizottságot, hogy – a kiszervezések megfelelőségének rendszeres monitorozásán és a szabályozás felülvizsgálatán túl – vizsgálja meg a technológiai szolgáltatók minősítésére, a tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályozási keretrendszer kialakításának szükségességét.

6. Elosztott pénzügyi hálózatok

A Bizottság alakítson ki egyértelmű, tiszta, az elosztott pénzügyi hálózatok működésére alkalmazható szabályozási keretrendszert.

7. Kripto eszközök

A Bizottság gyorsítsa fel a pénzügyi szolgáltatások vonatkozásában a kripto eszközök használatából származó kockázatok csökkentésére vonatkozó szakértői elemzési tevékenységét és dolgozzon ki megfelelő szabályozási keretrendszert.

8. A kripto eszközök kereskedelmének jogi háttere

A Bizottság térképezze fel a pénzügyi eszközök kereskedelmére vonatkozó hatályos (jog)szabályi rendelkezéseinek alkalmazhatóságát a kripto-eszközökre. A feltárt ellentmondások, hiányok kezelésére alakítson ki iránymutatást.

9. RegTech és SupTech

A Bizottság dolgozzon ki és implementáljon komplex menetrendet a RegTech és SupTech integrálására, befogadására a pénzügyi szektorban.

10. A jogi terminológia és a szereplők, termékek, folyamatok egységesítése

11. Ember- és gép által olvasható, értelmezhető jogi és szabályozó nyelvezet kialakítása

A Bizottság dolgozzon ki és fogadjon el stratégiát arra, hogy az adatszolgáltatási és szabályozói megfelelési folyamatok a lehető legnagyobb mértékig gépek és ember által is olvashatók, feldolgozhatók legyenek.

12. Szabályozói klíringház

A Bizottság dolgozza ki a szabályozások automatizált terjesztésére, a beérkező kötelező adatszolgáltatások, incidens riportok automatizált fogadására alkalmas szabályozói klíringház koncepcióját és a megvalósítás stratégiáját.

13. Tevékenység és kockázat-alapú szabályozás

A Bizottság tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a pénzügyi szektor szabályozása kövesse az „azonos tevékenység, azonos kockázat, azonos szabályozás” elvet.

14. A fintech EU-szintű ösztönzése, sandbox

Az európai „szabályozói sandbox” vagy egy hasonló mechanizmus létrehozásának szükségességére irányuló vizsgálatát folytassa le a Bizottság.

15. Egységes szabályozás

A Bizottság tárja fel a fragmentált szabályozási elemeket és vizsgálja meg a pénzügyi szolgáltatások lehető legmélyebb szintű egységes szabályozásának lehetőségeit.

16. Egységes KYC folyamatok és követelmények

A Bizottság dolgozza ki az AML direktívának megfelelő egységes európai szintű KYC követelményeket, szabályozást és folyamatokat.

17. Ügyfél-átvilágításra vonatkozó szabályozás és gyakorlat egységesítése

A Bizottság tegyen lépéseket az innovatív technológiák ügyfél-átvilágítás (Customer Due Diligence) céljára történő használatára vonatkozó szabályozás és felügyeleti gyakorlat egységesítésére.

18. Az ügyfél-átvilágítás céljából megadott adatok újrafelhasználhatósága

19. Digitális személyazonosság igazolása

A Bizottság vizsgálja meg az ügyfél-azonosítás lehetséges működési modelljeit egy robusztus, megbízható digitális ügyfél-azonosítási rendszer kialakítása érdekében. A vizsgálat eredménye segíti az európai digitális ügyfél-azonosítási megoldásokra kialakítandó szabályozási stratégia kidolgozását.

20. A pénzügyi szolgáltatások vonatkozásában a papíralapúság alapkövetelményének megszüntetése

A Bizottság tekintse át a hatályos pénzügyi szabályozást és tegye meg a megfelelő lépéseket. Ugyanakkor biztosítsa, hogy a fogyasztó számára az adatok, információk papír alapon továbbra is átadhatók legyenek.

21. A klíring, az elszámolási és a fizetési rendszerekhez a csatlakozási lehetőség új piaci szereplőkre történő kiterjesztése

A Bizottság vizsgálja meg a szabályozás módosításának szükségességét.

22. Platformok

A Bizottság tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a kiterjedt, vertikálisan integrált szolgáltatási platformok ne folytathassanak diszkriminatív gyakorlatot a platformon elérhető egyes szolgáltatások versenytársaival szemben.

23. P2P biztosítások szabályozási keretrendszere

A Bizottság vizsgálja meg, hogy szükséges-e a P2P biztosítások vonatkozásában szabályozási keretrendszer kialakítása.

24. A kiegészítő, non-core üzleti tevékenységek arányos korlátozása

A pénzügyi intézmények számára a kiegészítő tevékenységek végzésére jelenleg fennálló korlátozások arányosságát és az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében a fenntartásuk szükségességét felül kell vizsgálni.

25. GDPR és az új technológia alkalmazások

Az Európai Adatvédelmi Testület dolgozzon ki és tegyen közzé iránymutatást, hogy a pénzügyi szolgáltatásokban a technológiák innovatív használata során a szolgáltatók hogyan értelmezzék és alkalmazzák a GDPR-t és a további vonatkozó szabályozásokat.

26. Szabályozók és a piaci szereplők közötti párbeszéd szélesítése

A szabályozók és a piaci szereplők közötti rendszeres párbeszédet ki kell terjeszteni minden olyan szabályozás – különösen PSD2, GDPR – gyakorlati alkalmazására, amely adatfeldolgozást érint. A párbeszéd többek között segítse az új technológiák minél szélesebb körű megismerését, a szabályozói gyakorlatok megosztását.

27. Nem-személyes adatokhoz való hozzáférés, az adatok feldolgozása

A Bizottság dolgozzon ki intézkedéseket az adathozzáférés és -feldolgozás jogbiztonsága érdekében. A Bizottság egyben vizsgálja meg, hogy szükséges-e EU-szintű felügyeleti és jogérvényesítési mechanizmus kidolgozása.

28. Adatmegosztás

Digitális szolgáltatások és termékek esetében biztosítani kell, hogy a felhasználó egyszerűen, biztonságosan, valós időben megoszthassa az adott szolgáltató róla gyűjtött adatait.

29. Pénzügyi befogadás és kizárás

A Bizottság tegyen lépéseket a pénzügyi befogadást elősegítő technológiavezérelt pénzügyi szolgáltatások támogatására. Egyúttal akadályozza meg, hogy ezen szolgáltatásokat a diszkriminációt, egyes fogyasztói szegmensek pénzügyekből való kizárást eredményező módon alkalmazzák a szolgáltatók.

30. Az adatok etikus felhasználása

A Bizottság iránymutatásával segítse a piaci szereplőket a pénzügyi szolgáltatások nyújtása során keletkező, illetve tudomásukra jutott adatok etikus használatában.

Az intézkedési javaslatcsomag teljes, eredeti tartalma elérhető itt.

2019. április 21-én a FinTechShow 20/20 eseményen az Európai Bizottság képviselője bemutatja majd a javaslatcsomag kapcsán tervezett következő lépéseket, valamint a fintech növekedését célzó szabályozási és közpolitikai terveket.

Címlapfotó: Pixabay.com

Címkék: