2024. október 15.
FinTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2022.09.05.

A jövő digitális pénzügyei: Pénzügyi digitalizációs és compliance képzés

Szerző:

Kategóriák:

Új fintech képzés indul a Metropolitan Egyetemen a Magyar Nemzeti Bank szakértőivel és piaci szolgáltatók szakembereivel közösen. A szabályozói megfelelés súlya felértékelődött a digitális korban, aminek egy komplex rendszerként, egy szemléletként kell érvényesülnie a gyakorlatban, az egész szervezetben. Nemcsak az üzleti szakembereknek, hanem a fejlesztőknek is ismerniük kell, hogyan fog megfelelni a digitális pénzügyi szolgáltatás a szabályozói előírásoknak és biztonsági követelményeknek.

A pénzügyi digitalizációs és compliance szakirányú továbbképzés részleteiről Harkácsi Gábor József szakvezetővel, dr. Fülöp Katalin szakvezető-helyettessel, az MNB senior compliance szakértőivel, valamint Gier Máriával, a Számlázz.hu pénzforgalmi üzletágvezetőjével és Pávlicz Györggyel, a BINX Zrt. kockázat és kontroll igazgatójával, beszélgettünk.

Harkacsi-Gabor-MNB

Harkácsi Gábor József

szakvezető,
MNB senior compliance szakértő

Fulop-Katalin-MNB

dr. Fülöp Katalin LL.M

szakvezető-helyettes,
MNB senior compliance szakértő

1. Miért jött létre ez a képzés? Milyen piaci igény katalizálta a kurzus elindítását?

Harkácsi Gábor József, szakvezető: Egy valóban merőben új és egyben igen aktuális piaci területen indítottunk szakirányú továbbképzést. A képzéssel hidat képezünk az IT-a digitalizáció hatására megjelent új területek és a megfelelőségi (compliance) területek ismeretanyaga között, ezzel egyedülálló, e területeken átívelő komplex, speciális szaktudást kínálva a hazai piacon.

Mindannyian látjuk és érzékeljük, hogy a technológia milyen gyors fejlődésen ment keresztül az elmúlt 5-10 évben a mindennapjainkra is jelentős hatást gyakorolva, mely fejlődés követése a jogalkotók és a jogalkalmazók számára is jelentős kihívást jelent. A változás a pénzügyi szektorra is rendkívüli hatást gyakorolt, a bankok sokszor élenjáróként alkalmazták az új technológiákat, melyek világszerte jelentős előnyöket hoztak e szektor szereplői számára.

Az előnyök mellett azonban veszélyeket, kockázatokat is hordoznak továbbá alapvető szabályozási és társadalmi, etikai kérdéseket is felvetnek. Így kiemelten fontos szerep hárul a megfelelőséggel foglalkozó területekre, melyek feladata a jogszabályoknak, illetve egyéb követendő szabályoknak, ajánlásoknak, etikai normáknak, iránymutatásoknak való megfelelés biztosítása, és a működésében rejlő megfelelőségi kockázatok azonosítása és kezelése.

Ez a szerep azonban a jelenlegi digitalizált világunkban meglátásunk szerint csak akkor látható el megfelelően, ha

a megfelelőséggel foglalkozók is együtt fejlődnek a technológiai innovációk ugrásszerű fejlődésével.

Képzésünk az ehhez szükséges ismeretanyagot adja át naprakészen, a gyakorlatban alkalmazható formában a témákat legmagasabb szinten ismerő, a szabályozásokat alkotó és alkalmazó többségében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szakértőiből álló oktatói gárdával. Ezáltal a hallgatók számára aktuális, piacképes tudást biztosítunk, akik ezt a pénzügyi és gazdasági élet valamennyi területén hasznosítani tudják majd.

2. Kik a kurzus célcsoportja? Kiknek a jelentkezését várják?

Harkácsi Gábor József, szakvezető: A képzésre frissen végzett pályakezdők, valamint többéves tapasztalattal rendelkező szakemberek jelentkezését egyaránt várjuk a pénzügyi szektor bármely területéről. Leinkább a megfelelőséggel és innovációval, fejlesztéssel foglalkozók, azaz a compliance, jogi, informatikai, közgazdasági, pénzügyi területen dolgozó szakemberek vagy dolgozni kívánók számára ajánljuk a kurzusok elvégzését, de lényegében bárki jöhet, akit a téma érdekel.

A jelentkezők olyan speciális tudással gazdagodhatnak, amelyet a hazai oktatási rendszerben is egyedülálló komplex szemlélettel adunk át.

3. Akik elvégzik a kurzust, milyen ismeretekkel bővíthetik a tudásukat?

Dr. Fülöp Katalin LL.M, szakvezető helyettes: Képzésünk felkészíti a hallgatókat arra, hogy felismerjék a digitalizációhoz kapcsolódó compliance-releváns helyzeteket, és meg tudják tenni a megfelelő lépéseket azok kezelése érdekében. A komplex látásmóddal és stabil tudással felvértezett hallgatóink munkájuk során hathatós támogatást tudnak nyújtani munkáltatójuk számára a szabályok betartásában, valamint a tisztességes és etikus magatartás, üzletvitel biztosításában.

Miközben a program általános, bármely szervezeti területen hasznosítható ismereteket kínál, közvetlenül is hozzájárul a következő munkakörök betöltéséhez: megfelelőségi vezető, munkatárs, szakértő, belső ellenőr, kockázatkezelési vezető, munkatárs, szakértő, innovációs vezető, digitalizációs vezető, informatikai fejlesztések, szolgáltatások szakmai vagy informatikai oldali projektvezető, projekttag, üzleti elemző, vezető tanácsadó, tanácsadó digitális átalakulással foglalkozó tanácsadási területen.

A képzésen résztvevő hallgatók számára egyértelmű lesz, hogy a megfelelés és a tisztességes és etikus üzleti magatartás nem hátramozdítója, hanem épp ellenkezőleg, ösztönzője az innovatív megoldásoknak, és a digitalizáció eredményeinek alkalmazásában.

Továbbá azt is megtanulják, hogy a megfelelőségi terület nem csak egy szervezeti egység vagy funkció, hanem egy komplex rendszer is egyben, egy olyan szemlélet, aminek a gyakorlatban és az egész szervezetben kell érvényesülnie.

4. Melyek azok a compliance területek, amelyeket a pénzügyi szektor digitális átalakulása szempontjából kiemeltnek tartasz?

Pávlicz György, Kockázat és Kontroll Igazgató, BINX Zrt: A digitális átalakulással nyilvánvaló alapkérdés, hogy hogyan lehet megfeleltetni kétséget kizáróan a digitális entitást a természetes személynek. Emellett teljesen érthető módon felerősödnek a személyiségi jogok megvédésének kérdései is a digitális térben. Ezen két alapvetésből kiindulva a két kardinálisnak tekinthető követelményrendszer – megközelítésemben – a PSD2-höz köthető SCAr rendelet, illetve a GDPR gyakorlati alkalmazása. Fontos hangsúlyozni, hogy ezekben a megfelelési kérdésekben a közérthetőséget és a transzparenciát a szabályoknak való megfelelés szakmai alátámasztásával azonos súllyal kezeljük.

Gier Mária, Pénzforgalmi Üzletágvezető, Számlázz.hu: Noha már közhelyként hangzik a mondás, hogy “az információ az 21. század olaja”, nehéz volna az igazságtartalmát vitatni. Ennek fényében kiemelt fontosságúvá válik minden olyan megoldás, amely az ügyfelekhez kapcsolható információk védelmét valósítja meg, ideértve a bizalmassági és a sértetlenségi aspektusokat egyaránt.

Természetesen kiemelt fontosságú az ügyfél hitelesítése a digitális rendszerekben, hisz ez az illetéktelen hozzáférés megakadályozásának az alapköve. Természetesen monitoring tevékenységet is végzünk az észlelő kontrollok, illetve a mélységi védelem alkalmazása jegyében.

Az “egy rétegű” védelmet ma már nem tartjuk sem kockázatarányosnak, sem pedig a szabályozói elvárásokhoz megfelelőnek.

5. Milyen szerepet és helyet tölt ma be egy bank, egy pénzügyi szolgáltató életében a szabályozói megfelelés? Melyek azok a problémák, amelyek a digitális fejlesztési projektek kapcsán compliance és etika szempontjából a leggyakrabban előkerülnek?

Gier Mária, Pénzforgalmi Üzletágvezető, Számlázz.hu: A szabályozói megfelelés kialakítása és fenntartása alapkövetelmény, tehát ezen elvárásoknak megfelelően kell működtetni a szolgáltatásokat. A szabályértelmezések olykor felvetnek kérdéseket, vagy akár vitákat, ezekben a helyzetekben segítséget nyújtanak az MNB ajánlásai, vezetői körlevelei, állásfoglalásai, nem utolsó sorban pedig a konzultációs lehetőségek.

Az előírásoknak való szó szerinti megfelelés mellett alapvető szempont a kockázatarányos védelem megvalósítása, így a szabályok értelmezésében ezt a szempontrendszert mindenképpen szükségesnek látjuk, hogy érvényesüljön. Tisztán látszik, hogy a fenti szempontok hatékony érvényesítése nem oldható meg egy-egy cég saját kompetenciájában, szóval a tudás koncentrálása és a konszolidált tudás megosztása kulcskérdés. Ezért is örülünk annak, hogy egy ilyen merőben új szakirányú továbbképzés indul, mely biztosítani tudja azt a tudásmegosztást, amely a megfelelő kompetenciák elsajátításához szükséges.

Pávlicz György, Kockázat és Kontroll Igazgató, BINX Zrt: A digitális fejlesztési projektek kapcsán a compliance és etika szempontjából felmerülő problémák megértéséhez kezdjük a problémák gyökereinél!

Informatikai fejlesztések kérdésében a kereslet-kínálat egyensúlya ma gyakorlatilag nem létezik: sokkal nagyobb fejlesztői kapacitásra van szükség, mint amennyi stabilan rendelkezésre áll. Még inkább billen a mérleg, ha a fizetési megoldásokban, biztonságos és jól dokumentált fejlesztésben jártas fejlesztői kapacitásra szűkítjük a kört, amire valójában szükség van.

Egyértelmű, hogy egy alsó kategóriás játék fejlesztéséhez megfelelő fejlesztői tudás nem elégséges komoly alkalmazásrendszerek fejlesztéséhez, másrészt pedig a biztonságos fejlesztési életciklus követése előbbinél nem releváns szempont, utóbbinál követelmény. Nem véletlen tehát, hogy a gyakran kiváló szoftverfejlesztőkkel rendelkező fintech cégek jelentős hányada nem éli meg az első születésnapját sem.

A már működő pénzforgalmi, pénzügyi szolgáltatók szintén igénylik a kompetens fejlesztőket az újabb és újabb követelmények megvalósításához. Ezeknek a kompetenciáknak a kiépítése tehát egy komplett szektor, közvetve pedig az egész társadalom igénye.

Szorosan kapcsolódik ide az üzleti igénylő és a fejlesztő párbeszédének hatékonnyá tétele. Tekintve, hogy a megfelelő és biztonságos informatikai termék csak úgy tud létrejönni, ha a szabályozói előírásokat és a biztonsági követelményeket teljesíti, ismét eljutunk ahhoz az igényhez, hogy

a szervező-tervező-fejlesztő szakértőket úgy kell felkészíteni a szabályozói és biztonsági követelmények teljesítésére, hogy azt készség szinten, nagy biztonsággal tudják hozni.

Hasonlóan ahhoz, ahogy a termelőüzemek specializált szakmai képzéseket tartanak és tanúsítványokat állítanak ki, a leghatékonyabb megoldás a pénzügyi és fizetési szolgáltatók esetében is az, hogy ilyen specializált képzésben készítsék fel magukat a fejlesztéssel foglalkozó szakemberek.

7. Meddig és hol lehet jelentkezni? Mit tegyen az a jelentkező, aki esetleg lecsúszik a jelentkezési határidőről?

METU: A képzésre 2022. szeptember 10-ig lehet jelentkezni a METU honlapján. A szakról, oktatókról bővebb információ a szak oldalán található. Pótjelentkezés és a képzéshez csatlakozás szeptember végéig (2022. szeptember 30.) lehetséges.

A cikk a METU támogatásával készült.

Címkék:
blank
blank