2024. október 15.
FinTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2022.11.22.

A magyar blockchain törvény részletei. Mit jelenthet a gyakorlatban?

Szerző:

Kategóriák:

A múlt héten benyújtott pénzügyi salátatörvény javaslatban nevesítésre került a megosztott főkönyvi technológia és a tokenizáció, így lassan kezd körvonalazódni, mire használhatják majd azokat a hazai pénzügyi szolgáltatók. A törvényjavaslat megteremtené a pénzügyi eszközök tokenizációjának lehetőségét, azaz megvalósulhat a pénzügyi eszközök megosztott főkönyvekben való megjelenése. A blockchain alkalmazások felügyeleti, ellenőrzési feladatára a törvényjavaslatban a Magyar Nemzeti Bankot jelölték ki. A főkönyvi technológiával kapcsolatos törvénymódosítások legkésőbb 2023. március 23-án hatályba lépnek. Megvizsgáltuk, mit jelenthet a gyakorlatban az értékpapírok tokenizálása.

A törvényjavaslat szorosan kapcsolódik az Európai Parlament és a Tanács 2022. május 30-án elfogadott rendeletéhez („a megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszeréről, valamint a 600/2014/EU és a 909/2014/EU rendelet, továbbá a 2014/65/EU irányelv módosításáról”), amelyben lefektették a megosztott főkönyvi technológia alkalmazásának alapjait a pénzügyi ágazatban.

Az előbbi rendeletnek köszönhetően várható volt, hogy az EU-s jogharmonizációs kötelezettség miatt megjelennek a vonatkozó rendelkezések a hazai törvényalkotásban is. A törvényjavaslatot a múlt héten, 2022. november 15-én nyújtotta be dr. Semjén Zsolt, miniszerelnök-helyettes „A pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról” címmel.

Részletek:

 • A törvényjavaslat kimondja, hogy a kriptoeszközök egy része a hatályos közösségi és magyar szabályozás alapján már most is a pénzügyi eszköz kategóriájába tartozik, így ezen eszközökre, illetve ilyen eszközök kibocsátóira valamennyi ágazati szabályozás vonatkozik.
 • A törvényjavaslat kihangsúlyozza, hogy a pénzügyi eszköz kibocsátására, rögzítésére, átruházására és tárolására megosztott főkönyvi technológia útján is sor kerülhet. Ennek biztosítása nem eredményezi és nem is eredményezheti a fennálló fogalmi rendszer módosítását, hiszen a tokenalapú rendszerek sikeressége attól függ, hogy –legalább átmenetileg – mennyire jól működnek együtt a hagyományos elszámoláson alapuló rendszerekkel.
 • A törvényjavaslatnak köszönhetően megvalósulhat a pénzügyi eszközök „tokenizációja”, azaz a pénzügyi eszközök megosztott főkönyvekben való digitális megjelenése vagy hagyományos eszközosztályok tokenizált formában történő kibocsátása. Ez lehetőséget teremt a hatékonyság javítására a kereskedési és kereskedés utáni folyamatban.
 • Tekintettel arra, hogy a megosztott piaci infrastruktúrák kísérleti rendszerének alkalmazása során az (EU) 2022/858 rendelet 12. cikke hatósági kijelölést igényel a felügyeleti, ellenőrzési feladatok ellátása érdekében, rendelkezni szükséges arról, hogy e hatóság a pénzügyi ágazat felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank.

Szegő Dániel: Értékpapír tokenizálás a blokkláncon

Tokenizált értékpapírok alatt a tradicionális értékpapírok (pl. részvény, kötvény, részesedések) tokenizált formáit értjük, amiket blockchain tokenekkel reprezentálnak, adnak-vesznek, cserélgetnek. Többféle motivációja is lehet az értékpapír tokenizálásnak, ilyen például a hatékonyabb kibocsátás, kereskedés, nagyobb potenciális ügyfélkör elérése, illetve a blockchainnek, mint technológiának a kipróbálása.

Fontos megjegyezni, hogy ez az alkalmazási terület erősen kísérleti fázisban van, így a következő években látjuk meg, hogy melyek az igazán és melyek a kevésbé sikeres alkalmazási példák.

Nemzetközi szinten több sikeres kezdeményezés is látható tokenizált értékpapír kibocsátásra:

 • A BNP Paribas green bond (zöld kötvény) tokenizációja. Ennek során rövid lejáratú, a kötvényeket reprezentáló tokeneket bocsátottak ki az Ethereum blockchainen. A megvásárolt tokenekre a kibocsátó intézmény vállalta, hogy 48 órán belül hivatalosan átkonvertálja a megfelelő kötvénnyé.
 • Egy másik példa a Sygnum bank, mely tokenizált értékpapír szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára. Segítségével egy klasszikus IPO során a kibocsátott részvényeket párhuzamosan, tokenizált formában listázni lehet a Singapour Digital Exchange-n is.
 • Harmadik példaként a Quadrant Biosciences-t érdemes megemlíteni, mely teljes tulajdonrészének 17%-t értékesítette tokenizált formában.
 • További hasonló érdekes irány az állampapírok tokenizálása, amelyre jövő év elején indul egy innovatív kezdeményezés Izraelben, a tel-avivi tőzsde támogatásával.

Felmerülhet a kérdés, hogy technikailag mennyire megvalósítható egy blockchaines értékpapír kibocsátás, hiszen a blockchain nyitott, transzparens, mindenki által elérhető volta kevéssé passzol az értékpapír szabályozáshoz. Érdemes azonban megjegyezni, hogy egyrészt a tokenizációnak nem feltétlenül nyílt blockchain platformon kell megvalósulnia, elképzelhetők konzorciumi platformok, amelyek sokkal jobban szabályozhatóak.

Másrészt a publikus és legnyitottabb platformokon is léteznek olyan token szabványok, melyek segítségével erősen szabályozott tokeneket lehet létrehozni. Ilyen szabvány például a ERC-1404, mely lehetőséget biztosít például:

 • know your token holder policy-k bevezetésére,
 • linkelt KYC dokumentumok hozzáadására,
 • whitelistelésre, blacklistelésre,
 • token account tiltására,
 • token transzferálás jóváhagyására, tiltására,
 • “hard” kódolt szabályok: például kereskedés tiltására régiók között,
 • token visszavonásra,
 • jogosultságok és szerepkörökök bevezetésére (pl. befektető, adminisztrátor), stb.

Összességében elmondható, hogy a tokenizált értékpapírok megjelenése egy napjainkban megjelenő innovatív blockchaines alkalmazás. A következő években számos izgalmas megvalósítást fogunk látni a témában.

tokenek nft tokenizacio

2030-ra a fél világ tokenizálva lesz. Addig is pár kihívással még meg kell küzdeni | 2022.10.21.

Habár a tokenizálás egy nagyon innovatív ötlet, gyakorlati alkalmazása nem mindig egyszerű főleg akkor, ha valamilyen már létező eszköz osztályt szeretnénk tokenizálni. Jelen cikkünkben a blockchaines tokenizáció kihívásait vizsgáljuk meg közelebbről.
Címlapfotó: iStock by Getty Image – Licenc: FinTech Group
Címkék:
blank
blank