Az Európai Bizottság a fintech lehetőségek kihasználásán dolgozik

Szerző: | 2017. 06. 27. | Hazai és EU-s jogszabályok, Összes hír, Szabályozás

PayTechShow 4.0

Belehúzott az Európai Bizottság, hogy nagyobb teret kaphassanak a FinTech megoldások Európában. Felállt a FinTech munkacsoport és keresik, miképpen lehetne a FinTech szolgáltatásokat jobban kihasználni.

 

A FinTech Európa digitális stratégiájának része

Az Európai Bizottság 2017 márciusában tette közzé a „FinTech: Versenyképesebb és innovatívabb európai pénzügyi szektor” című konzultációs dokumentumát, amellyel kapcsolatban 2017. június 15-ig várta a visszajelzéseket.

A konzultációs dokumentum emlékeztet arra, hogy a Juncker-bizottság 2015 májusában indította útjára az Európai digitális egységes piaci stratégiát a digitális infrastruktúrák támogatása, a digitális javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és a technológiai fejlődést elősegítő szabályok megalkotása érdekében. E célkitűzés kereteibe illeszkedik a FinTech konzultáció is.

A konzultációs dokumentum három alapelvet rögzít:

 • a szabályozásnak technológiasemlegesnek kell lennie annak érdekében, hogy ugyanazon tevékenységre ugyanaz az előírás vonatkozzon, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás nyújtására milyen módon kerül sor;
 • a szabályozásnak arányosnak kell lennie, azaz figyelembe kell vennie például az érintett piaci szereplők üzleti modelljét, méretét, rendszerszintű jelentőségét;
 • a szabályozásnak transzparensnek kell lennie, azaz a fogyasztók és vállalkozások számára úgy kell előnyöket biztosítania, hogy egyúttal a kockázatok (pl. piaci visszaélés, rendszerkockázat, cyber biztonság) kizárásáról is gondoskodik.

Europai Bizottsag FinTech Versenykepesebb es innovativabb europai penzugyi szektor

Európai Bizottság: „FinTech: Versenyképesebb és innovatívabb európai pénzügyi szektor”

 

Szükség lesz a szabályozási környezet fejlesztésére

A három alapelv következetes érvényesülése nemcsak a szabályozó hatóságok számára fontos, hanem  – talán túlzás nélkül állíthatjuk – létfontosságú a hagyományos pénzügyi közvetítők, bankok, befektetési vállalkozások és biztosítók számára is. Egy könnyen tanulható és alkalmazásba vehető, ügyfélbarát technológiát kínáló startup cég pillanatok alatt meghatározó piacra tehet szert a virtuális térben, megszerezve a tradicionális szolgáltatók ügyfeleit.

A konzultáció négy területet vizsgált kiemelten:

 • milyen előnyöket képes nyújtani a FinTech a fogyasztóknak, befektetőknek a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén;
 • hogyan járulhat hozzá a FinTech a szolgáltatások minőségének növeléséhez, hogyan csökkentheti a működési költségeket, hogyan javíthatja a hatékonyságot;
 • milyen lehetőségeket biztosít a FinTech az egységes piac versenyképességének növelésében;
 • az elérhető jelentős méretű adatállományra tekintettel hogyan érinti a FinTech a pénzügyi szektor kockázatainak a monitorozását oly módon, hogy az érintettek adatainak védelme biztosított legyen.

Bár a kérdésekre adott válaszok feldolgozása csak most kezdődött meg, több jelentős intézmény közzétette a válaszait. A válaszokból kirajzolódnak azok a területek, ahol a szabályozás fejlesztésére igény mutatkozik, ilyen például (1) a közösségi finanszírozás, (2) a pénzügyi fogyasztóvédelem és (3) a fogyasztói adatvédelem. Különösen izgalmas, jövőbe mutató feladat az automatizált rendszerekhez, az általuk nyújtott tanácsokhoz, általuk teljesített megbízásokhoz kapcsolódó felelősségi kérdések rendezése.

 

Az Európai Bankhatóság ezeket a területeket vizsgálja

A konzultációs kérdésekre az Európai Bankhatóság (EBA) már részletes választ adott: a válaszaiban hangsúlyozta a FinTech vizsgálatának a fontosságát, és jelezte, hogy néhány hónapon belül maga is vitairatot tesz közzé a témában. A következőket emelte ki:

 • A robo-tanácsadás jelenleg még nem indokol részletes szabályozást, ugyanakkor ennek várható elterjedése komoly kockázatokat hordoz magában. A kockázatok részben technikai jellegűek (a szoftver meghibásodásából és a manipulációból fakadó kockázatok), egy része azonban tisztán jogi jellegű (pl. felelősségallokáció).
 • A big data egyaránt lehetőség és kockázat. Lehetőség, hiszen ezáltal jobb szolgáltatások nyújthatók, de kockázat is, hiszen a fogyasztó nem minden esetben van tisztában azzal, hogy az adatait ki és milyen célból kezeli. Érdekes kockázatra hívta fel a figyelmet ezzel kapcsolatban az EBA: ha az adathordozhatóságot nem biztosítja a szabályozás, akkor az új technológiák alkalmasak lehetnek a szolgáltatóváltás megakadályozására.
 • Az EBA egységesebb szabályozást sürgetett a közösségi finanszírozás területén is. A nemzeti szabályozás következtében ugyanis az egyes tagállamokban eltérő szabályozás alakulhat ki, amely a platformok számára feleslegesen költségessé teszi a megfelelést.
 • Szükséges lenne ajánlásokat megfogalmazni a banki területen alkalmazott felhőszolgáltatásokkal kapcsolatban, amelynek során hangsúlyosan figyelembe kellene venni a cybertámadások kockázatát. Az EBA ezzel kapcsolatban 2017 májusában konzultációt indított és közzétette az ajánlástervezetét is.

Europai Bankhatosag Ajanlasok a felhoszolgaltatasokkal kapcsolatban

Európai Bankhatóság: „Ajánlástervezet a felhőszolgáltatásokkal kapcsolatban”

 

A hatóságok is használhatnák a FinTech (regtech) megoldásokat

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) is részletes válaszokat adott a Bizottság által feltett kérdésekre.

 • Az előnyök hangsúlyozása mellett az ESMA is kiemelte, hogy a big data mind a befektetővédelem, mind a piac integritása oldaláról komoly kockázatokhoz vezet. Ennek alátámasztására hivatkozott arra, hogy a viselkedési adatok tanulmányozása azt eredményezheti, hogy a szolgáltatók azonos szolgáltatásokat eltérő áron értékesítenek például a szolgáltatást igénybe vevő korábbi szolgáltatóváltási gyakorlatára figyelemmel. Ez egyrészt a fogyasztók számára kedvezőbb árazást eredményezhet, másrészt viszont komolyan megnehezítheti a termékek és a szolgáltatások összehasonlítását.
 • Az ESMA is hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az EU-ban egységes védelem érvényesüljön a közösségi finanszírozás befektetői számára, valamint, hogy a platformok az EU-n belül határon átnyúlóan is képesek legyenek működni.
 • Az ESMA kiemelte, hogy az elérhető adatok körének növekedése nemcsak a piac, hanem a hatóságok számára is fontos. Az itthon ritkán hallható RegTech kifejezés arra utal, hogy a hatóságok hatékonyságát is jelentősen növelheti az adatok megfelelő feldolgozása.
 • A jövőben kiemelten fontos lesz az adatok szabványosítása és harmonizálása.

Az EBA és az ESMA is utalt arra a magyar piacon talán kevéssé ismert tényre, hogy az Európai Felügyeleti Hatóságok (ESAs), azaz az EBA, az ESMA és az EIOPA (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatói Nyugdíj-hatóság) közös bizottsága is vizsgálja ezeket a témákat. Így például a közös bizottság jelentést tett közzé az automatizált pénzügyi tanácsadásról.

Jelentes az automatizalt penzugyi tanacsadasrol

EBA-ESMA-EIOPA: „Jelentés az automatizált pénzügyi tanácsadásról”

 

Hamarosan kiderül, kell-e külön szabályozni a FinTechet

A hatóságok mellett természetesen számos érintett piaci szereplő és érdekvédelmi szervezet is részt vett a konzultációban.

 • Az Európai Bankszövetség azt hangsúlyozta, hogy a szabályozásnak a szolgáltatást igénybe vevők érdekeit kell alapul vennie. A szabályozás alapelveként a „Same services. Same risks. Same rules. Same supervision.” elvét fogalmazta meg, azaz azonos szolgáltatás esetén azonos kockázatok, azonos szabályok és azonos felügyelet érvényesüljön.
 • Az Európai Tőzsdeszövetség három alapelvet rögzített: azonos szolgáltatásokra – a technológiasemlegesség elvére tekintettel – azonos szabályok vonatkozzanak, a szabályozás arányos és rugalmas legyen, és a szabályozás hozza egyensúlyba a helyi kockázatokat és a határon átnyúló piacok előnyeit.

A konzultációval párhuzamosan az Európai Bizottság FinTech munkacsoportot hozott létre. A munkacsoport három célkitűzéssel indította a munkáját: (1) a jogalkotás során minden döntéshozó vegye figyelembe a technológiai innovációt, (2) kerüljön sor a már meglévő szabályok felülvizsgálatára annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy azok alkalmasak-e a digitális kor kihívásainak a kezelésére, és végül (3) kezdődjék meg annak vizsgálata, hogy hogyan lehet a FinTech lehetőségeit kihasználni oly módon, hogy a felmerülő kockázatok elkerülhetőek legyenek.

A konzultáció lezárultát követően az Európai Bizottság értékeli a válaszokat, és azok fényében dönt arról, hogy szükséges-e további szabályokat alkotni a FinTechre.

 

Gardos Peter Lezarult az Europai Bizottsag fintechrol folytatott konzultacioja

A cikk szerzője Gárdos Péter a Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda partnere

 

A Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda kapcsolódó írása a FinTechZone-on: „A közösségi finanszírozás jogi aspektusai„.

A fintechzone.hu kiadója a FinTech Group Kft.
„A digitális pénzügyi technológiák, FinTech szolgáltatások terjedését segítjük.”
Web: fintechgroup.hu

HUNFINTECH 2022 - MAGYAR FINTECH
PayTechShow 4.0

Aktuális cikkeink:

A szerzőről

Gárdos I Mosonyi I Tomori Ügyvédi Iroda

A szerzők a Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda partnerei. A Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda a gazdasági élet teljes spektrumában nyújt jogi szolgáltatásokat, tevékenységének fókuszában a bankjog, a tőkepiacok joga és a biztosítási jog áll.

PAYTECHSHOW 2023

elektronikus fizetés bankkártyás fizetés QR-kódos fizetés
2023-ban is jön a PayTechShow, ahol bemutatjuk az aktuális elektronikus fizetési trendeket, a legújabb paytech megoldásokat és a szabályozói iránymutatásokat.

ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGOLDÁSOK KÉZIKÖNYVE (MÁSODIK KIADÁS)

elektronikus fizetés bankkártyás fizetés QR-kódos fizetés
Elektronikus fizetési megoldások kereskedőknek, vállalkozásoknak. A bankkártya elfogadástól a bankszámla alapú fizetési lehetőségeken át az integrált megoldásokig.

HUNFINTECH 2022

fintech hunfintech
Magyarország 20 legígéretesebb fintech cége és 22 új fintech megoldása

GPE softPOS

softpos gpe bankkartya elfogadas mobilon globalpayments
Androidos mobilod van? Töltsd le a GPE softPOS alkalmazást és fogadj egyszerűen érintés nélküli fizetéseket közvetlenül az okostelefonodon keresztül!