2024. október 15.
FinTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2023.02.20.

A BNPL szolgáltatások megfontolt, piacbarát szabályozása készül

Szerző:

Kategóriák:

Az Egyesült Királyság kormánya 2023. február 14-én piaci konzultációra bocsátotta a Buy Now, Pay Later (BNPL) szolgáltatással kapcsolatos szabályozást. A véleményeket április 11-ig várják. Piacbarát lépés, hogy akár két éves átmeneti időszakot és megengedőbb átmeneti szabályozást tervez bevezetni a szabályozó.

Túl lassú a szabályozó, a BNPL-kitettség pedig egyre nagyobb

A BNPL szolgáltatás pénzügyi kockázataira – a lakosság eladósodásának veszélyére – és ezért a szolgáltatók működésének szabályozásának szükségességére 2021-ben az ún. Woolard Review hívta fel a figyelmet az Egyesült Királyságban.

A pénzügyi tárca 2021-ben konzultációt indított, melynek célja az optimális szabályozói megközelítés kialakítása volt. A konzultáció eredményeként 2022 júniusában alapvetően három szabályozási irányt határoztak meg:

 1. a BNPL szolgáltatók kötelezése az előzetes ú.n. affordability (megengedhetőségi) vizsgálat lefolytatására,
 2. a fogyasztók számára a panasztétel megkönnyítése és
 3. a megtévesztő reklámok tiltása, illetve kommunikációs szabályok bevezetése, amelyek biztosítják a tisztességes, könnyen érthető és nem félrevezető reklámokat, szolgáltatói kommunikációkat.

A fogyasztói kockázatokat mérlegelve a szabályozás alól mentességet biztosított a szabályozó például azon kereskedők, szolgáltatók számára, amelyek csupán ügynökként viselkednek és fizetési opcióként ajánlják a halasztott fizetési szolgáltatást.

A konzultációra beérkezett vélemények alapján a mentesség vonatkozik pl. a távközlési szolgáltatókra, lakossági energiaszolgáltatókra, azon kereskedőkre, amelyek előfizetéses modellben nyújtanak szolgáltatásokat és ahogy a részletfizetés nem teljesül, a szolgáltatás nyújtása is abbamarad.

A szabályoknak való megfelelés ütemével nem volt elégedett sem a kormány, sem az ellenzék miután egyes kutatások szerint milliós méretűre növekedett a BNPL szolgáltatás igénybevétele miatt veszélyesen eladósodottak száma.

2022 júniusában erős üzenetet küldött az FCA-nak a Citizens Advice fogyasztóvédelmi szervezet is; felmérésük rámutatott arra, hogy öt BNPL felhasználóból kettőnek hitelt kellett felvennie a BNPL kölcsön visszafizetéséhez.

A szolgáltatás a kockázatok mellett és ellenére is népszerű az Egyesült Királyságban

A PayPal 2022 novemberében a 18-75 éves korú lakosság körében végzett kutatása szerint az Egyesült Királyságban a felnőtt lakosság 22%-a vesz igénybe halasztott fizetési szolgáltatást. (Az Egyesült Királyság ezzel az eredménnyel a 4-5. helyet foglalja el Németországgal holtversenyben.)

A kutatás szerint a Szigetországban a havonta igénybe vett BNPL hitel összege 125 Euró/fő, mely átlagosan 3 vásárlásból jön össze. A vásárlásonkénti átlagos összeg 74 euró. A hitelt leggyakrabban ruházati és elektronikai cikkek vásárlásakor veszik fel a fogyasztók.

A jogszabálytervezet lényeges elemei

A kereskedőkre nem vonatkozik a szabályozás abban az esetben, ha a kereskedő a BNPL kapcsán is maga áll közvetlen (online vagy távoli) kapcsolatban a vásárlóval, és a BNPL-t fizetési opcióként nyújtja.

A szabályozás a harmadik feles hitelezőkre és a velük kötendő szerződésekre vonatkozik. A szabályozás hatálya alá tartoznak továbbá azon hitelközvetítéssel is foglalkozó szolgáltatók, amelyek árukat, szolgáltatásokat a fogyasztók otthonában ajánlanak, vagy értékesítenek. A fogyasztók nagyobb kitettsége, a magasabb eladósodási kockázat miatt ezen szolgáltatóknak maradéktalanul be kell tartaniuk a BNPL szabályokat, így pl. engedélyeztetni kell magukat az FCA-nél és a reklámokra, a fogyasztói kommunikációra vonatkozó kötelezettségeknek is meg kell felelniük.

A szabályozás alá esnek továbbá azok a háromszereplős hitelszerződések (a hitel igénylője, nyújtója és egy szállító között létrejövő szerződések), amelyek

 • fix összegre szólnak, kamatmentesek, maximum 12 hónap alatt maximum 12 részletben visszafizetendő hitelek,
 • a hitelt biztosító vállalkozás nem az árut értékesítő /szolgáltatást nyújtó vállalkozás és
 • nem esnek az alábbi mentességi körökbe.

Mentességi körök (nem teljeskörű felsorolás):

 • számlázási szolgáltatás: nem tartozik a BNPL szabályozás alá abban az esetben, ha a késleltetett fizetést közvetlenül az árut/terméket szolgáltató vagy értékesítő cég nyújtja, a hitel kamatmentes, egy részletben visszafizetendő, vagy az előlegen felüli rész egy összegben, kamatmentesen fizetendő meg.
 • Áruhitel: ahol az áru szállítója (pl. nagykereskedő, vagy maga a termelő) a kiskereskedőnek késleltetett fizetést enged mindaddig, amíg az árut az el nem adja, a bevételt nem realizálja.
 • Éves biztosítási díjak: mindaddig, amíg a tranzakcióba harmadik-fél nem kerül továbbra is kamatmentesen, részletekben fizethetők. Abban az esetben, ha bekerül egy harmadik fél, a mentesség csak a 12 hónapon belüli, max 12 részletben fizetendő kamatmentes hitelre vonatkozik.
 • Regisztrált lakásszövetkezetek által a bérlőnek pl. felújítások finanszírozására nyújtott részletfizetés (itt is érvényes a 12/12, kamatmentes részletfizetés szabálya).
 • A munkáltatók által munkavállalóik számára meghatározott harmadik feles áruk, szolgáltatások igénybevétele esetén (pl. távolsági közösségi közlekedés).

Nem esnek a BNPL szabályozás hatálya alá továbbra sem a folyószámlahitelek, ahol a hitelintézet előzetesen meghatározott maximum összegig engedi a folyószámla túlköltését.

Átmeneti időszak szabályozása

A felkészülés a szabályozásra a szabályozó és a vállalkozások számára is időigényes, ezért az FCA átmeneti időszakot határoz meg, amely alatt megengedőbb szabályok mellett működhetnek azon vállalkozások, amelyek bejelentik, hogy szabályozott BNPL szolgáltatást terveznek nyújtani.

Azon vállalkozások, amelyek ezt nem teszik meg, már az átmeneti időszakban sem nyújthatják a szabályozás alá eső szolgáltatásaikat.

Az átmeneti szabályozás hatálya alá azon cégek kerülhetnek, amelyek a szabályozás bevezetésének napja előtt már nyújtják az érintett szolgáltatást, határidőben jelentkeztek és megfizették a regisztrációs díjat.

Az érintett cégek például azon harmadik feles hitelintézetek, amelyeknek jelenleg nincs vagy nem teljeskörű az FCA engedélye a hitelközvetítői szolgáltatás nyújtására. A hitelezési tevékenységre teljeskörű engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak ugyanakkor nem kell regisztrálniuk, ők automatikusan az átmeneti szabályozás előnyeit élvezhetik.

Az átmeneti szabályozással kapcsolatos szabályok részletes kidolgozására a jelenlegi konzultációt követően, a beérkezett vélemények feldolgozása és figyelembevétele mellett kerül majd sor.

[HM Treasury: Regulation of Buy-Now Pay- Later] | Címlapfotó: Adobe Stock | Licenc: FinTech Group Kft.
Címkék:
blank