BankTechShow

Az Európai Bankhatóság jelentése a fintech vállalkozások intézményi szabályozásával, besorolásával és engedélyezési eljárásával kapcsolatos tapasztalatokról

Szerző: | 2019. 08. 06. | Banki és fintech hírek, Nemzetközi fintech hírek, Összes hír, Szabályozás

Nemrégiben megjelent az EBA (European Banking Authority) jelentése a fintech vállalkozásokkal kapcsolatos tagállami szabályozási fejleményekről, illetve a tagállami felügyeleti hatóságok engedélyezési tapasztalatairól. Ennek főbb megállapításait mutatjuk be az alábbiakban.

A jelentés alapvetően három kérdést vizsgált:

  • (i) a tagállami jogalkotók fogadtak-e el a fintech vállalkozásokat érintő olyan intézményi szabályozást, amely a tagállami felügyeleti hatóság felügyeleti hatáskörét növelné,
  • (ii) hogy a tagállami felügyeleti hatóságok a meglévő szabályozási rezsimen belül hova sorolják az egyes fintech vállalkozásokat, ezen belül is különösen azokra terjedt ki a vizsgálat, amelyek kívül esnek a szabályozási rezsimen, valamint,
  • (iii) hogy a felügyeleti hatóságok hogyan alkalmazzák az arányosság és rugalmasság elveit a CRD IV, illetve a PSD 2 hatálya alatt.

Nincs tagállami aktivitás a fintech szabályozás terén

A jelentés alapján az EBA a piac folyamatos figyelemmel kísérésén túl további lépés megtételét jelenleg nem tartja szükségesnek, részben azért, mert az európai crowdfunding platform uniós szabályozásának kialakítása már folyamatban van, a kripto-eszközök tekintetében pedig már korábban tett közzé jelentést és fogalmazott meg szükséges lépéseket.

Az EBA jelentéséből kitűnően egy tagállam – Málta – vezetett be a kripto-eszközök tekintetében olyan szabályozást, amely a tagállami felügyeleti hatóság hatáskörét növelte, valamint egy további tagállamban készült jogszabály tervezet a crowdfunding platform szolgáltatójával kapcsolatban.

Összességében a tagállamok nem mutattak jelentős aktivitást a szabályozás terén

azt ugyanakkor kiemeli a jelentés, hogy a fintech vállalkozásokat a tagállami hatóságok figyelemmel kísérik, így számos tagállamban hoztak létre ún. innovation hub-okat és regulatory sandboxokat.

Nem mindegy, melyik országban működik a crowdfunding, a robot tanácsadó, vagy a P2P lending szolgáltató

A tagállami felügyeletek engedélyezési gyakorlata alapján az EBA két tendenciát tapasztalt.

  1. Egyrészt egyes tevékenységek – így a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás (PISP) és a számla-információs szolgáltatás (AISP) – a PSD2 hatálya alá kerültek, így szabályozott tevékenységekké váltak,
  2. másrészt pedig egyéb kiegészítő, nem pénzügyi természetű szolgáltatások – így például a POS rendszerek, virtuális POS rendszerek, mobil fizetési appok, stb. – nem tartoznak a pénzügyi szabályozás hatálya alá.

Az EBA a tagállami hatóságok által adott válaszok alapján úgy látja, hogy egyes szolgáltatások– így különösen

a crowdfunding, a peer-to-peer lending, a robot tanácsadás – tekintetében eltérő az egyes tagállamok gyakorlata a tekintetben, hogy a szolgáltatás nyújtását engedélyhez, bejelentéshez vagy ezek egyikéhez sem kötik.

Csökkenteni kell a fintech bankok üzleti tervének bizonytalanságait

Az EBA vizsgálta, hogy a tagállami felügyeletek miként alkalmazzák az arányosság követelményét a CRD IV-ben („Tőkekövetelmény Irányelv”) foglalt követelmények tekintetében (különösen a szervezeti struktúra, tőkekövetelmény, részvényesi felelősség kérdésében).

A jelentés szerint a felügyeleti hatóságok az arányosság követelményét nem abból a szempontból alkalmazzák, hogy a kérelmező hagyományos megoldásokat vagy innovatív megoldásokat alkalmaz-e, hanem alapvetően az üzleti modellben rejlő kockázatokat veszik figyelembe. Az EBA e vonatkozásban megjegyezte, hogy az innovatív megoldásoknak ugyanakkor lehetnek olyan jellemzői, amelyekre tekintettel a hagyományos kockázati besorolásokat eltérő módon kell alkalmazni.

Így a hagyományos bankoktól eltérően a fintech bankok üzleti tervének értékelése kapcsán nagyfokú a bizonytalanság

  1. egyrészt azért, mert gyakran nem világos, hogy a vállalkozás milyen irányban fog fejlődni,
  2. másrészt a fintech bankok esetén éppen azok újszerű megoldásai miatt olyan kockázatok is felmerülhetnek, amelyeket a felek nem látnak előre.

Ezért az EBA szerint célszerű ösztönözni a fintech bankokat, hogy az engedélyezés keretében készítsenek tervet arra az esetre, ha a tevékenységet meg kell szüntetni, mindezt figyelemmel arra, hogy az ügyfeleik érdekei ne sérüljenek.

A CRD IV 12. cikkelye szerinti minimum tőkekövetelmény (5 millió EUR) fintech bankokra történő alkalmazása tekintetében az EBA a jelentésben ismertette az EKB álláspontját, amely szerint

a fintech bankok engedélyezése során a kérelmezőtől elvárható, hogy igazolja, vajon rendelkezik-e olyan tartalékkal, amely lehetővé teszi, hogy a tevékenység megkezdését követő három éven keresztül a kezdeti költségeket finanszírozni tudja.

A jelentés kitér a CRD IV szerinti kivételszabályra is, amely lehetővé teszi, hogy a tagállami felügyeletek hitelintézeti engedélyt adjanak olyan intézményeknek is, amelyek esetén az induló tőke az általános 5 millió EUR-t nem éri el, de az 1 millió EUR-t meghaladja. Az EBA-hoz érkezett válaszok alapján, e kivételszabály alkalmazásával, összesen hat fintech vállalkozás számára adtak tagállami felügyeletek engedélyt az elmúlt 5 évben. Erre tekintettel az EBA a piac további megfigyelését és elemzését tervezi.

Szigorítások jöhetnek a fintech hitelintézetek esetén

A fintech hitelintézetek irányításával, valamint az ahhoz szükséges szakmai követelményekkel kapcsolatban a jelentés külön említi az EKB álláspontját, amely szerint a fintech bankok esetén a pénzügyi területen szerzett tapasztalat mellett

indokolt lehet a technológiai ismeretre vonatkozó tapasztalat igazolását is előírni.

Úgyszintén az EKB észrevételét idézi az EBA a CRD IV részvényesekre vonatkozó előírásai kapcsán. Az EKB szerint a fintech hitelintézetek engedélyezéskor ismert részvényesei a tapasztalatok szerint az idő előre haladtával vagy megszűnnek részvényesnek lenni, vagy részesedésük lényegesen lecsökken, és esetenként már az engedélyezési eljárás során is látható, hogy a részvényesek hosszú távon nem fogják megtartani a részesedésüket.

Az EKB szerint ugyanakkor a részvényeseknek képesnek kell lennie arra, hogy

a hitelintézetek prudens működését a kezdeti, általában három éves időszakban is biztosítsák.

Az Európai Bankhatóság figyelemmel kíséri majd a PSD2 tagállami gyakorlatait

Az EBA a tagállami hatóságok válaszai alapján az arányosság és rugalmasság elvének PSD 2 vonatkozásában történő alkalmazásával kapcsolatban is azt állapította meg, hogy az alapvető felügyeleti megközelítés kockázati szempontú (figyelembe véve a szolgáltatás típusában, az intézmény méretében, szervezeti felépítésében, a szolgáltatás természetében rejlő kockázatokat).

A PSD 2 több kivételszabályt is tartalmaz a pénzforgalmi intézmény által végzett fizetési művelet összértéke, vagy a nyújtott szolgáltatások köre alapján, amely kivételeket az engedélyezési gyakorlat szerint alkalmazzák is. Az EBA e tekintetben szintén a piac figyelemmel kísérését fogja folytatni.

A cikk szerzője dr. Bakonyi Veronika a Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Irodától. A Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda további cikkei a FinTechZone-on itt olvashatók.

FinTechZone.hu vélemény: Összefogásra lenne szükség

Magyarországon is elindult a szabályozói sandbox és innovation hub, amelyek jelentős mértékben hozzájárul(hat)nak a hazai pénzügyi közvetítői rendszer digitális transzformációjának felgyorsításához.

Ugyanakkor vegyes a fogadtatás az MNB szabályozói sandbox-szal kapcsolatban, hiszen épp azok a cégek, fintech startupok szorultak ki abból, amelyeknek a legnagyobb szüksége lenne a szabályozói tesztkörnyezetre.

Jelen pillanatban a regulatory sandoxban csak pénzügyi intézményi engedéllyel rendelkező vállalatok (pl. bankok, biztosítók) vehetnek részt önállóan. Ilyen engedéllyel a fintech cégek ma Magyarországon jellemzően nem rendelkeznek. Fintech cégek csak pénzügyi intézményi partnerrel közös projektben használhatják a sandbox intézményrendszerét.

Kapcsolódó cikkek:

A fintech cégek engedélyezési, regisztrációs eljárása rendkívül lassú (az eddigi tapasztalatok alapján), emiatt a piacra lépésük elhúzódik. Ma Magyarországon összesen három olyan fintech cég van, amelyik MNB engedéllyel, vagy regisztrációval rendelkezik. A hazai fintech startupok közül többen is jelezték a FinTechZone.hu számára, hogy a hazai szabályozás, jogrendszer a fintech cégekkel szemben aránytalan követelményeket támaszt. Ennek is köszönhető, hogy a hazai fintech cégek közül egyre többen külföldön jegyzik be székhelyüket és az ottani hatóságtól kérnek felügyeleti engedélyt.

A FinTechZone.hu, a FinTechGroup és a meghatározó hazai fintech startupok közül többen is évek óta jelzik az MNB felé, hogy szükség lenne a fintech cégekre vonatkozó jogszabályok „startup-barát” értelmezésére. Igaz, az Innovation Hub ezt a célt hivatott betölteni, eddig csupán a jogszabályok, rendeletek behivatkozása történt meg – részlegesen – a weboldalon.

Összességében szükség lenne egy olyan piaci platformra, amely összefogja a hazai fintech startupokat, a fintech fejlesztéseket végző társaságokat annak érdekében, hogy a szabályozó egységes képet kaphasson a piaci problémákról, kihívásokról. Akik ehhez a platformhoz csatlakoznának, kérjük, jelezzék előzetes szándékukat a hello@fintechgroup.hu e-mail címen.

Tervezetten augusztus folyamán publikáljuk a csatlakozni szándékozók számára a FinTech Koalíció koncepcióját.  

BankTechShow

A fintechzone.hu kiadója a FinTech Group Kft.
„A digitális pénzügyi technológiák, FinTech szolgáltatások terjedését segítjük.”
Web: fintechgroup.hu

Aktuális cikkeink:

A szerzőről

Gárdos I Mosonyi I Tomori Ügyvédi Iroda

A szerzők a Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda partnerei. A Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda a gazdasági élet teljes spektrumában nyújt jogi szolgáltatásokat, tevékenységének fókuszában a bankjog, a tőkepiacok joga és a biztosítási jog áll.
BankTechShow

ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGOLDÁSOK KÉZIKÖNYVE (MÁSODIK KIADÁS)

elektronikus fizetés bankkártyás fizetés QR-kódos fizetés
Elektronikus fizetési megoldások kereskedőknek, vállalkozásoknak. A bankkártya elfogadástól a bankszámla alapú fizetési lehetőségeken át az integrált megoldásokig.

HUNFINTECH 2022

fintech hunfintech
Magyarország 20 legígéretesebb fintech cége és 22 új fintech megoldása

GPE softPOS

softpos gpe bankkartya elfogadas mobilon globalpayments
Androidos mobilod van? Töltsd le a GPE softPOS alkalmazást és fogadj egyszerűen érintés nélküli fizetéseket közvetlenül az okostelefonodon keresztül!