2021.05.27.

Digitális Fizetési Index – új iparági mérőszámmal segíti a Mastercard a hazai szereplőket

Szerző:

A Mastercard a PayTechShow 2.0 online konferencián bemutatta a Digitális Fizetési Indexet, amelynek célja, hogy iránytűként szolgáljon az elektronikus fizetési piacon és holisztikus képet adjon a digitalizáció mértékéről, illetve fejlődéséről Magyarországon. Az index a jövőben referenciapontként segíti a piaci szereplőket a fejlesztési irányelvek és szabályalkotások során azáltal, hogy feltárja az infrastruktúrát, a fogyasztói tudást és attitűdöket a különböző fizetési megoldások kapcsán.

Referenciapont a jövő fizetési megoldásainak megalkotásához

A fizetéstechnológiai cég fontos célkitűzése, hogy világszerte segítse a pénzügyi szolgáltatók munkáját az olyan megoldások megalkotása során, amelyeknek használata egyszerű, kényelmes és biztonságos.

Ahhoz azonban, hogy ezek az innovációk létrejöhessenek, fontos az adott piac fejlettségére, illetve a fogyasztói elvárásokra, ismeretekre és attitűdökre való széles körű rálátás. Magyarországon eddig nem volt olyan átfogó kutatás, amely évről-évre mind a három szempont figyelembevételével teljes képet mutatott volna mindezekről.

A Digitális Fizetési Index bevezetésével ezt a hiányt szeretné pótolni. Az index az alábbi három fő kategória mentén tudja mindezeket számszerűsíteni:

  • A meglévő infrastruktúra fejlettsége, alkalmassága, a készpénz nélküli fizetési módok rendelkezésre állása,
  • A fogyasztók digitális fizetésekkel kapcsolatos tudásszintje és a digitális megoldások használatához szükséges ismeretei,
  • A digitális fizetési szokások elterjedtsége, az ezzel kapcsolatos viselkedési mintázatok és a digitális fizetések készpénzzel szembeni aktuális pozíciója.
„Mindennapi munkánk során azt látjuk, hogy a hosszútávon is sikeres üzleti döntésekhez elengedhetetlen a piac folyamatos vizsgálata, az infrastruktúra állapotának nyomon követése és a fogyasztók felé való nyitottság: az, hogy megértsük attitűdjüket a digitális fizetési megoldásokkal kapcsolatban. Sokszor azonban pontosan erre a kutatómunkára nem marad idő és energia. Éppen ezért szeretnénk a hazai pénzügyi szolgáltatók, döntéshozók, és más piaci szereplők munkáját segíteni.”
Eölyüs Endre

Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgató, Mastercard

2020 új lendületet adott a digitális fizetési rendszerek terjedésének

2020-ban a Digitális Fizetési Index a 100-as skálán 51 pontot ért el. Ezt az eredményt az egyes pillérek egyedi pontszámaiból számították ki: 64 az infrastruktúra, 51 a tudás és 38 a használat esetében.

Az index célja, hogy átfogó betekintést nyújtson a fizetésekről, mind kvantitatív, mind kvalitatív adatok felhasználásával. Összesen 45 mutató alapján állt össze, a különböző mérőszámokat az adatok elérhetősége és minősége, valamint az adatforrás fenntarthatósága alapján választották ki.

A mérőszámokat ágazati szakértők is áttekintették, és azokat helyezték előtérbe, amelyek a fizetéseket széleskörűen és releváns szemszögből képesek megmutatni. Az így létrehozott alindexek 100-as skálán mérik a magyar digitális fizetések aktuális helyzetét.

Az infrastruktúra alindex eredménye azt jelzi, hogy a digitális fizetéseknek erős alapja van, amely a lakosság és a kereskedők digitalizációjával, valamint a piacra lépő új fizetési technológiáknak köszönhetően tovább bővülhet. Másodszor, a fogyasztók tudásszintje, amelyet a Tudás alindex foglal össze, arra utal, hogy a digitális fizetésekkel kapcsolatos hozzáállás és a digitális fizetések használatához szükséges készségek még növekedésre várnak,

a lakosság tudatosságának növelésére és a készpénzmentes fizetés előnyeivel kapcsolatos oktatására van szükség ahhoz, ami a digitális fizetések használatának növeléséhez szükséges.

Ennek eredményeképpen a Használat alindex kapta a legalacsonyabb pontszámot, ami összhangban van a másik két pillér eredményeivel.

A jelentés elkészítéséhez háromféle adatforrás került felhasználásra:

  • Nyilvános források: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által negyedévente közzétett hivatalos fizetési rendszer-statisztikák, KSH népesség- és vállalkozási statisztikák
  • Mastercard adatok: fizetési megoldásokra vonatkozó mutatók kialakításához aggregált statisztikák, szakértői interjúk
  • Elsődleges kutatás: a hiányos vagy nem elérhető adatok helyettesítésére és a kulcsfontosságú megállapítások kiegészítésére a Scale Research végzett kutatást*, e mellett a Bankindex adatait és a Mastercard Free Association-el végzett korábbi kutatásainak eredményeit is felhasználta.
Digitalis-Fizetesi-Index-Mastercard-infografika

Digitális Fizetési Index infografika, forrás: Mastercard

A magyar kis- és középvállalkozások nagy lépsekkel haladnak a digitalizálódás útján

Az index becslése szerint az ügyfélkiszolgálási potenciállal rendelkező vállalkozások 42%-ra rendelkezik kártyaterminállal, vagyis bőven van még lehetőség a hazai elfogadói hálózat bővítésére.

Ennek támogatására a indult el Doppio névre keresztelt infrastruktúra-fejlesztési program, amely segíti a terminálok vállalkozásokhoz történő eljuttatását. Emellett a program ösztönzi az innovatív technológiák (pl. Tap on Phone, m-POS) és folyamatok (digitális onboarding) elterjedését, ami szintén hozzájárul a vállalkozások terminalizálódásához.

A digitális fizetési infrastruktúra terjedését tovább erősíti az a szabályozás, amely előírja, hogy az online pénztárgépet üzemeltető vállalkozásoknak 2021. január 1-től elektronikus fizetési lehetőséget is biztosítaniuk kell ügyfeleiknek.

________________
A Digitális Fizetési Index jelentés itt érhető el. A PayTechShow 2.0 résztvevői 2021. június 30-ig megtekinthetik a témában Pataky Piroska, a Mastercard marketing igazgatójának előadását az online videókonferencia platformon.

______________
*A Digitális Fizetési Index értékei az MNB és a KSH publikusan elérhető adatai mellett a Scale Research kutatáson alapul, amelyet a 18 és 69 év közötti fogyasztók 1000 fős mintáján végeztek el. Az adatok reprezentatívak, súlyozásuk pedig nem, helytípus és régió alapján történt.

Anete Lusina fotója a Pexels oldaláról

Címkék: