2024. október 15.
FinTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2023.06.08.

Így mehet tovább a PSD2 az Európai Bizottság szerint – 2. rész

Szerző:

Kategóriák:

Az elmúlt évek tapasztalatai, valamint a piaci és technológiai fejlődés a PSD2 módosítását, aktualizálását teszik szükségessé. Fontos a harmonizáció megteremtése a pénzügyi szektor működésére irányadó szabályozásokkal is (pl. AMLD, EMD2, DORA) – derül ki az Európai Bizottság által nemrég bemutatott szakértői jelentésből.

A PSD2 módosítására a jelentésben megfogalmazott javaslatok alapvetően három területet érintenek: (1) a szabályozás hatályát és a kivételi eseteket, (2) a nyílt bankolást és (3) a fogyasztóvédelmet.

1. A szabályozás hatálya és kivételek

A PSD2 konzisztens alkalmazása és az engedélyezési, felügyeleti szabályok mélyebb harmonizálása a tagállamok között alapvető fontosságú. Ennek érdekében két koordinációs bizottság létrehozását javasolják a szakértők:

 • az egyik bizottság az Európai Bankhatóságot és a nemzeti hatóságokat fogná össze és az EBA keretein belül működne. A felügyeleti hatóságok ez esetben egy erre a célra dedikált fórumon egyeztetnék engedélyezési, jogalkalmazási gyakorlatukat, az EBA pedig biztosíthatná az egységes értelmezést.
 • A másik bizottság a központi bankokat az ESCB (European System of Central Banks – az Európai Központi Bank (EKB) és az összes EU tagállam jegybankját összefogó testülete) keretein belül fogná össze.

A hatóságok együttműködő fóruma a Bizottság számára releváns, naprakész, egyeztetett álláspontot és információkat biztosítana, az euró zónában működő jegybankok fóruma pedig az EKB számára biztosítaná, hogy a PSD2 piaci hatásait első kézből értékelhesse.

Verseny problémák kezelése

 • A jelentés rámutatott arra, hogy a jelenlegi PSD2 szabályok alkalmasak arra, hogy a BigTech cégek – kihasználva a számlainformációs adatokhoz való térítésmentes hozzáférés lehetőségét, valamint figyelembe véve a meglévő ügyfélkörüket és a technológiai előnyüket – olyan piaci erővel bírjanak, amellyel megakadályozhatják vagy torzíthatják a versenyt. E problémák megoldására kidolgozott ajánlások között találjuk a rendszeres trösztellenes vizsgálatok szükségességét és az Európai Parlament rendszeres tájékoztatását a BigTech cégekkel kapcsolatos, nemzeti szinten végzett piaci vizsgálatok eredményeiről.
 • Annak érdekében, hogy a PSD2 hatályával és az alkalmazandó szabályokkal kapcsolatos jogbizonytalanság megszűnjön, pontosítani kell a fizetési szolgáltatás meghatározását mégpedig más pénzügyi szolgáltatásokkal összevetve, valamint a fizetések végrehajtásához kapcsolódó azon kiegészítő szolgáltatások körét és definícióját, amelyekre a PSD2 nem vonatkozik.
 • A digitális euró bevezetése fokozhatja a versenyt és csökkentheti az európai fizetési piac széttöredezettségét. A készülő PSD3 irányelvben – a kapcsolódó szektorális szabályok harmonizálása mellett – ki kell térni a digitális euró, a digitális jegybankpénz és általában a kriptoeszközökkel megvalósuló fizetési megoldások szabályaira, kezelésére. Fokozottabb fogyasztóvédelemre van szükség e kérdésekben, ami erősíti a tagállamok közötti harmonizáció és hatósági együttműködés fontosságát.

2. Nyílt bankolás

Az egyik legfontosabb feladat az engedélyezési gyakorlatok harmonizálása a tagállamok között és szükséges a fizetési szolgáltatói kategóriák hozzáigazítása a piaci fejlődéshez különösen a prémium API-k és az API aggregátorok megjelenése miatt.

A nyílt bankolás terjedését nagymértékben akadályozza az API és a QR-kód szabványok hiánya, mely jogi és együttműködési problémákat okoz.

A szabványok egységesítésének, harmonizálásának kiemelt feladatnak kell lennie.

A problémák megoldására a szakértők javasolják

 • a European Payment Council megbízását a kapcsolódó koordinációs feladatokkal, illetve egy SEPA-szerű, az együttműködést ösztönző mechanizmus kialakítását a szabványok kidolgozása érdekében. A javaslat előnye, hogy a szabványok újabb szabályozói intézkedés nélkül és főként a piaci tudás és tapasztalatok felhasználásával, a piaci szereplők bevonásával alakulnának ki, mely egyben biztosíték lehetne alkalmazásukra is.
 • Az új innovatív fizetési megoldások és a feltörekvő (fizetési) platformok szabályozói kezelhetősége céljából az EBA és a nemzeti hatóságok közötti szorosabb együttműködésre van szükség. Ezt a célt szolgálná a fentiekben javasolt állandó bizottság.
 • Az egyenlő versenyfeltételek biztosítását segítené a PSD2 97. cikkének módosítása oly módon, hogy az egyértelműen mondja ki, “amint a fizetési szolgáltatás felhasználója felhatalmazza a számlainformációs szolgáltatót a fizetési számláihoz való hozzáférésre, ez az engedély a fogyasztó általi visszavonásig folyamatosan érvényes“.

3. Adat- és fogyasztóvédelemre vonatkozó ajánlások

Az elemzés rámutatott arra, hogy az adatok hitelesítése és a személyazonosság ellenőrzése terén a piaci szereplők jogbizonytalanságot látnak, melyet a fogyasztók védelme, az egységes tájékoztatás érdekében meg kell szüntetni.

A jogszabály pontosítása mellett szükséges a EBA és az adatvédelmi hatóságok közötti koordináció javítása, együttműködés kialakítása a jogszabályok rendszeres frissítése érdekében.

Konkrét javaslatok:

 • Különféle védelmi és felelősségi szintek kialakítása és alkalmazása a felhasználó veszélyeztetettségének foka alapján (például idősek esetében).
 • A PSD2 jelenlegi adatvédelmi biztosítékainak, fogyasztói tájékoztatási követelményeinek és a pénzeszközök védelmére vonatkozó szabályok kiterjesztése az összes fizetési szolgáltatásra, a fizetési szolgáltatók jogi formái közötti különbségek nélkül.
 • A negyedik feles szolgáltatók felelősségének meghatározása az adatok átadása / fizetési tranzakciók vonatkozásában különösen a pénzmosás elleni védekezés terén.
 • A fizetési szolgáltatókra vonatkozó tájékoztatási követelmények egyértelműsítése és a kapcsolódó jogi keretek egyszerűsítése.

Forrás: Tanulmány a 2015/2366 a fizetési szolgáltatásokról (PSD2) szóló EU irányelv alkalmazásáról és hatásáról (FISMA/2021/OP/0002)

Címlapfotó forrása: stock.adobe.com | Licenc: FinTech Group Kft.

Címkék:
blank