2024. október 15.
FinTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2023.04.28.

Itt az új, egységes kriptoszabályozás (MiCA)

Szerző:

Kategóriák:

Hosszas várakozás után 2023. április 20-án az Európai Parlament megszavazta a kriptoeszközök piacairól szóló ún. MiCA rendeletet, amely az ezt a területet lefedő első, átfogó szabályrendszer lesz az Unión belül. Az viszont még egyelőre kérdéses, hogy az új rendelet milyen hatással lesz a kriptopiacra.

Miért is fontos?

Jelenleg a kriptoeszközök többsége nem tartozik a pénzügyi, illetve a befektetési szolgáltatásokra vonatkozó uniós jogszabályok hatálya alá. Mindeközben nincs a kriptoeszközökre vonatkozó egységes szabályozás Magyarországon sem.

Bár egyes kriptoeszközök a hazai pénzügyi jogszabályok szerint ún. „pénzügyi eszköznek” vagy „elektronikus pénznek” minősülhetnek, ezek a kategóriák nehezen tudják lefedni a kriptoeszközök jellegét, hiszen azokat korábban és nem a kriptoeszközökre tekintettel alkották meg.

Nem meglepő módon a kriptoeszközök folyamatosan kihívást jelentettek mind a befektetővédelem, mind pedig a pénzügyi stabilitás szempontjából, ezért már régóta felmerült az igény a kriptoeszközökre vonatkozó egységes szabályozás létrehozására.

A most elfogadott szabályrendszer nem titkolt célja, hogy az kellő hatékonysággal védje a fogyasztókat és a befektetőket úgy, hogy közben elősegítse az innovációt és a tisztességes versenyt a pénzügyi szektorban.

Mik a szabályozás főbb irányai?

A MiCA egyik legfontosabb újdonsága, hogy uniós szinten megkísérli kategorizálni az egyes kriptoeszközöket. Ennek alapján kerül kialakításra 3 fő kriptoeszköz-kategória:

  1. az eszköz alapú tokenek,
  2. az elektronikuspénz-tokenek és
  3. a használati tokenek kategóriája.

A rendelet egyik legfőbb célja, hogy a kriptoeszközök tekintetében nyújtott szolgáltatásokat engedélykötelessé tegye. A MiCA tételesen felsorolja azokat a kriptoeszköz-szolgáltatásokat – ideértve többek között a kriptoeszköz-kereskedési platform működtetését, kriptoeszközök törvényes fizetőeszköznek minősülő fiat valutára történő átváltását, kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadást – amelyek a rendelet hatálybalépésétől kezdve már csupán engedély birtokában és megfelelő intézményi keretek között lesznek nyújthatók.

A tevékenységek nyújtására vonatkozó engedélyt az illetékes tagállami felügyeleti hatóságok fogják kiadni. Az engedély az Unió egész területére érvényes, így az engedéllyel rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók határon átnyúló jelleggel, az Unió egész területén nyújthatják majd az engedélyben meghatározott szolgáltatásokat anélkül, hogy fizikailag jelen kellene lenniük a fogadó állam területén.

A Magyarországon kriptoeszköz-szolgáltatás nyújtását tervező magyarországi székhelyű társaságoknak fel kell készülniük arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank, mint illetékes felügyeleti hatóság előtti engedélyezési eljárás jellegében hasonlóan összetett és szigorú lesz, mint bármilyen más pénzpiaci vagy tőkepiaci engedélyezési eljárás.

Ennek keretében a kriptoeszköz-szolgáltatóknak számos tevékenységük megfelelőségét igazoló dokumentumot kell majd benyújtani az engedélyező hatóság felé, amely a hiánytalan kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül megvizsgálja, hogy a kérelmező kriptoeszköz-szolgáltató megfelel-e a MiCA-ban meghatározott követelményeknek és ennek megfelelően dönt majd az engedély megadásáról vagy éppen elutasításáról.

Előny vagy hátrány a MiCA alkalmazása a magyar piacon?

A MiCA elfogadására tekintettel előreláthatólag egy új jogalkotási hullám fog itthon megindulni. Ezzel egyidejűleg a Magyar Nemzeti Bank gyakorlatának is alkalmazkodnia kell majd az új szabályozáshoz.

Emellett a MiCA számos izgalmas üzleti kérdést is felvet a jövőt illetően. Így többek között azt, hogy az egyenlő versenyfeltételek megteremtésével mennyiben tud majd fennmaradni azoknak a tagállamoknak (pl. Málta, Litvánia) az előnye és dominanciája az európai kriptopiacokon, amelyek korábban már a belső nemzeti jogukban elkezdték szabályozni, illetve engedélyezni a kriptoeszközöket.

Érdekes kérdés az is, hogy vajon a felhasználók hogyan fognak tekinteni ezekre az eszközökre az új szabályozási környezet tükrében, megnő-e majd a kereslet és a bizalom a kriptoeszközök irányába, és mennyiben hoz ez fellendülést és egy új irányt a magyar kriptopiac számára, ami egészen ideáig mondhatni nem is létezett.

Mikortól alkalmazandó a MiCA?

A MiCA az EU Hivatalos Lapjában való kihirdetését (amely egyelőre még várat magára) követő 20. napon lép hatályba és főszabály szerint az ezt követő 18. hónaptól kell majd ezt alkalmazni.

Ez alól kivételt képeznek az ún. stablecoinokra (stabil kriptopénzekre) vonatkozó rendelkezések, amelyek már a hatályba lépést követő 12. hónaptól kezdődően kötelező erejűek lesznek.

A cikk szerzője a Jalsovszky Ügyvédi Iroda ügyvédje, Bibók Balázs.

Címlapfotó forrása: stock.adobe.com | Licenc: FinTech Group Kft.

Címkék:
blank