BankTechShow

MNB: Szigorú szabályozás vár a kriptoeszközökre 2024-től

Szerző: | 2023. 01. 06. | Bitcoin, Blockchain, kriptovaluták, MNB, Összes hír, Szabályozás, web3

Ha a kriptoeszközök szabályozására vonatkozó tervezet (MiCA) a menetrend szerint halad, akkor 2024 közepétől ezekre az eszközökre is szigorú szabályozás vár majd – olvasható az MNB cikkében.

A kriptoeszközök sajátos jellegük miatt kívül esnek az EU pénzügyi szektorára jellemző szabályozásokon, ezért az európai felügyeleti hatóságok kidolgozták a MiCA rendeletet, amely a más szabályozott terméknek nem minősülő, kriptoeszközök piacairól szól.

Az EU-s szabályozás elfogadása már a küszöbön van.

A normaszöveget 2022. október 14-én véglegesítették, a zárszavazása és kihirdetése várhatóan 2023 év első negyedévében történik.

A rendelet az EU Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba és főszabály szerint alkalmazandó azzal, hogy a stablecoinokra vonatkozó rendelkezéseket a hatályba lépést követő 12. hónaptól, míg a szolgáltatókra vonatkozó szabályokat az ezt követő 18. hónaptól kell alkalmazni.

A szabályozáshoz vezető út

Az Európai Unió Bizottsága kezdeményezésének egyik fontos célkitűzése, hogy támogassa az innovációt és tisztességes versenyt a kriptopiacon, amelynek érdekében egy keretszabályozást kíván megteremteni a kriptoeszközök kibocsátására és kriptoeszközökkel kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozóan.

A Bizottság álláspontja szerint a kriptoeszközökre vonatkozó szabályozás hiánya jelentős kockázatoknak teheti ki a fogyasztókat és a befektetőket, így a leendő szabályozás biztosítani kívánja a fogyasztók és befektetők védelmét, a piac integritását, továbbá elősegítheti olyan különféle pénzügyi stabilitási és monetáris politikai kockázatok hatékony kezelését, amelyek a kriptoeszközök pénzügyi piacokon történő széles körű használatából erednek.

Egységes szabályozás hiányában bizonyos tagállamok önállóan szabályozzák a kriptoeszközöket, amely szabályozási széttagoltsághoz vezet az EU-n belül. Ez pedig torzítja a versenyt az egységes piacon, és megnehezíti a kriptoeszköz-szolgáltatók számára, hogy tevékenységüket határon átnyúló szolgáltatás formájában kiterjesszék az unión belül.

Ezért a Bizottság 2020. szeptember 24-én javaslatot tett közzé a kriptoeszköz piacairól (Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a kriptoeszköz piacairól és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról, “MiCA”), és a Tanács 2021. november 24-én elfogadta a javaslatra vonatkozó álláspontját. A MiCA egy nagyobb intézkedéscsomag részét képezi a Bizottság digitális pénzügyi stratégáján belül.

További részletek itt: Szalóki Gergely:A kriptoeszközök szabályozása az Európai Unióban„, 2022.09.13.

Főbb tudnivalók a MiCA rendeletről

A MiCA célja, hogy európai szinten egységesítse a kriptoeszközökre, kibocsátóikra, felajánlókra és a szolgáltatókra vonatkozó szabályokat, mérsékelje a pénzügyi stabilitást veszélyeztető kockázatokat, védelmet nyújtson a befektetők számára.

A MiCA hatálya kizárólag azon kriptoeszkökre terjed ki, amelyek az uniós pénzügyi szolgáltatási jogszabályok alapján nem minősülnek pl. pénzügyi eszköznek, betétnek vagy strukturált betétnek.

Ezen feltételen túl a rendelet értelmében kriptoeszköznek minősül minden olyan osztott főkönyvi (DLT) vagy más hasonló technológián alapuló digitális formában megjelenő érték vagy jog, amely átruházható és elektronikusan tárolható.

Mi a különbség a DLT és a blokklánc között?

A DLT olyan technológia, amely lehetővé teszi, hogy a meghatározott szabályok és eljárások alapján elfogadott és validált tranzak- ciókat a hálózat valamennyi szereplője tárolja.

A blokklánc pedig olyan típusú DLT, ahol a tranzakciókat kriptográfiai megoldásokkal blokkonként kapcsolják egymáshoz, láncot létrehozva ezzel. A blokklánc tulajdonképpen egy nagy főkönyvként funkcionál.

Előfordulnak olyan DLT megoldások is, ahol az adatokat nem blokkokba rendezik, hanem tranzakciók validálása után a hálózati szereplők egyenlegeit megfelelően frissítik.

Kriptoeszközök csoportosítása a MiCA szerint

A MiCA-rendelet az EU jogszabályaival harmonizáltan definíciókat fogalmaz meg a kriptoeszközökkel kapcsolatos piaci tevékenységek vonatkozásában, eszerint a kriptoeszközök négy kategóriába csoportosíthatóak:

  1. eszközalapú token (asset-referenced token): olyan kriptoeszköz (típus), amely nem e-pénz token és a stabil érték fenntartására törekszik úgy, hogy közben több Fiat-valuta (egy ország központi bankja által kibocsátott törvényes fizetőeszköz), árutőzsdei termék, vagy kriptoeszköz, vagy ezek kombinációjának értékére hivatkozik;
  2. e-pénz token (e-money token) (asset-referenced token és e-money token együttesen: stablecoin): olyan kriptoeszköz(típus), amelynek fő célja a csereeszközként való használat, miközben kizárólag egyetlen fizetőeszköznek minősülő Fiat-valuta értékére hivatkozik;
  3. felhasználói token (utility token): olyan kriptoeszköz(típus), amely a kibocsátó termékéhez vagy szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítja, és amelyet kizárólag a szóban forgó token kibocsátója fogad el. Ilyen lehet pl. egy tokenizált voucher vagy fitneszbérlet. Ezek főszabály szerint mentesek a MiCA-ban foglalt fehér könyv készítési kötelezettségek alól;
  4. általános kriptoeszköz: ide tartozik minden olyan kriptoeszköz, ami nem minősül se eszközalapú, se e-pénz tokennek, pl. Bitcoin.

A szolgáltatókra vonatkozó főbb szabályok

A MiCA értelmében azok a szolgáltatók, amelyek az EU területén általános kriptoeszközöket hoznak nyilvános forgalomba vagy ezeket kereskedési platformokra kívánják bevezetni – és nem tartoznak mentesség hatálya alá – részletes szabályoknak kell megfelelniük.

  • Azoknak, akik a kriptoeszközöket a nyilvánosság számára felajánlják, vagy kereskedési platformra kívánják bevezetni, az EU-ban székhellyel rendelkező jogi személyeknek kell lenniük. Az érintett személyeknek a felajánlás/bevezetés megkezdése előtt össze kell állítaniuk egy ún. fehér könyvet (white paper).

A stablecoinokra és kibocsátóikra szigorúbb szabályok vonatkoznak, különösen a tőke, a befektetői jogok és a felügyelet tekintetében. A tervezet meghatározza az eszközalapú tokenek kibocsátóira vonatkozó engedélyezési eljárást.

  • Az Unióban való működés engedélyezéséhez az eszközalapú tokenek kibocsátóinak az Unióban székhellyel rendelkező jogi személynek kell lenniük. Az Unióban nem lehet eszközalapú tokenre vonatkozó nyilvános ajánlatot tenni vagy azzal kriptoeszköz-kereskedési platformon kereskedni, ha a kibocsátó nem rendelkezik engedéllyel az Unióban, és nem tesz közzé az illetékes hatósága által jóváhagyott kriptoeszköz-fehér könyvet.

Az eszközalapú tokenek kibocsátóira további jelentős kötelezettségek vonatkoznak, többek között a kiegészítő szavatolótőke-követelményre, a likviditáskezelésre és az interoperabilitásra vonatko-zóan.

A tervezet ismerteti az e-pénz-tokenek kibocsátóinak engedélyezési eljárását.

  • Ezekre vonatkozó nyilvános ajánlatot csak akkor lehet tenni az Unióban, illetve azokat a kriptoeszköz-kereskedési platformra csak akkor lehet bevezetni, ha a kibocsátó hitelintézetként vagy az e-pénz-kibocsátó intézményekről szóló irányelv szerint „e-pénz-kibocsátó intézményként” engedélyezett. Az e-pénz tokeneket az e-pénz-kibocsátó intézményekről szóló irányelv alkalmazásában e-pénznek kell tekinteni.
A cikk teljes terjedelmében az MNB oldaláról innen letölthető: „Dr. Vidács Dávid: A kriptoeszközök szabályozásának tervezett keretei„. Szerkesztett formában megjelent 2023. január 4-én a VG.hu oldalon.
kriptovalutak mica szabalyozas

Szigorú szabályozásra számíthatnak a kriptoeszközök szolgáltatói | 2021.01.22.

Az Európai Tanács új rendelet tervezete értelmében a kriptoeszközök szolgáltatóinak leghamarabb két év múlva szigorú engedélyezési, szervezeti és közzétételi szabályoknak kell megfelelniük. Az európai szabályozók a digitális pénzügyi csomag keretében kidolgozták a más szabályozott terméknek nem minősülő, kriptoeszközök piacairól szóló, ún. MiCA rendelettervezetet – olvasható dr. Szikora Andrea, a Magyar Nemzeti Bank munkatársának írásában.

Címlapfotó forrása: stock.adobe.com | Licenc: FinTech Group Kft.

BankTechShow

A fintechzone.hu kiadója a FinTech Group Kft.
„A digitális pénzügyi technológiák, FinTech szolgáltatások terjedését segítjük.”
Web: fintechgroup.hu

Aktuális cikkeink:

A szerzőről

Tudósítás

A FinTechZone górcső alá veszi a legfrissebb hazai és nemzetközi digitális pénzügyi fejlesztésekről, megoldásokról szóló híreket, bejelentéseket. Megosztjuk azokat, amelyekről úgy gondoljuk, hozzájárulnak a hagyományos pénzügyi közvetítői rendszer digitális fejlődéséhez, az ügyfélélmény növekedéséhez. Szakmai hátterünk a hitelességünk. #nobullshit
BankTechShow

ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGOLDÁSOK KÉZIKÖNYVE (MÁSODIK KIADÁS)

elektronikus fizetés bankkártyás fizetés QR-kódos fizetés
Elektronikus fizetési megoldások kereskedőknek, vállalkozásoknak. A bankkártya elfogadástól a bankszámla alapú fizetési lehetőségeken át az integrált megoldásokig.

HUNFINTECH 2022

fintech hunfintech
Magyarország 20 legígéretesebb fintech cége és 22 új fintech megoldása

GPE softPOS

softpos gpe bankkartya elfogadas mobilon globalpayments
Androidos mobilod van? Töltsd le a GPE softPOS alkalmazást és fogadj egyszerűen érintés nélküli fizetéseket közvetlenül az okostelefonodon keresztül!