2024. október 15.
FinTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2019.01.14.

MNB: Európa élmezőnyében a magyar regulatory sandbox

Szerző:

Kategóriák:

“Nincs királyi út” a pénzügyi szektor kinyitására. Az MNB-nek jelen helyzetben nincs jogi lehetősége a néhány országban már alkalmazott egyszerűsített vagy ideiglenes engedély kiadására. Ugyanakkor az engedélyezett szereplőkkel közösen a fintech startupok bejuthatnak az MNB innovációs tesztkörnyezetébe – áll a jegybanknak a Fintechzone.hu-hoz eljuttatott cikkében.

Versenyre kényszerítik a fintech startupok a bankokat

Köztudomású, hogy a jelenkor újító folyamatait csak távolról néző országok lemaradnak a gazdasági versenyben. A XXI. század elejének talán egyik legnagyobb fejlődési lépcsője a pénzügyi/technológiai palettán a fintech vállalkozások által generált piaci verseny, amelyben a frissen alapított startup vállalkozások olyan költséghatékony, modern technológiát alkalmazó megoldásokat kínálnak, amelyekkel

a piacon „praktizáló” inkumbens intézményeket versenyre kényszerítik.

A Szilícium völgyben és a világ számos más pontján a startupok sokasága kapott jelentős bizalmat mind a fogyasztóktól, mind a befektetőktől.

A sikerhez azonban a fintech innovátorok előtt álló technikai és technológiai,

üzleti buktatókon kívül „le kell győzni” a szabályozási kihívásokat is.

Itt meghatározó szerepe lehet a szabályozó és felügyeleti hatóságok támogató hozzáállásának, akik nyitottságukkal élére állhatnak az innováció elterjedésének és a versenyképes pénzügyi szektor létrejöttének.

MNB Regulatory Sandbox: a régióban az elsők között

Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) már 2018 tavaszán megkezdte a legjobb nemzetközi gyakorlatok hazai alkalmazását egy pénzügyi innovációs platform (Innovation Hub) létrehozásával. Ennek célja a fintech innovátorok és a szabályozó közötti párbeszéd megkönnyítése, valamint az esetlegesen felmerülő szabályozói kérdések tisztázása. Emellett az MNB – a régióban az elsők között – 2018 végén kialakította a szabályozó tesztkörnyezet (Regulatory Sandbox) kereteit is.

Regulatory Sandbox (Szabályozói tesztkörnyezet)

A regulatory sandbox (szabályozói tesztkörnyezet) a szükséges és elégséges szabályozás kialakításának, valamint az innováció ösztönzésének eszköze. A sandbox lényege, hogy az új technológiákat, az ezekre épülő szolgáltatási koncepciókat, üzleti modelleket a szabályozó felügyelete mellett és segítségével tökéletesítik, majd valós előfizetői körben meghatározott ideig tesztelik.

A pénzügyi innovációs tesztkörnyezet működtetése során mind a piaci szereplők, mind maga a szabályozó is tapasztalatokat gyűjthet az innovációk biztonságos bevezetésével kapcsolatban. Ennek eredményeképpen

felülvizsgálatra kerülhet a résztvevők köre, valamint az MNB Regulatory Sandboxban az alkalmazható mentesítések köre is. 

Emellett a jegybank egyeztetéseket folytat más országok szabályozó hatóságaival is annak érdekében, hogy a tapasztalatcsere által a legjobb szabályozói gyakorlatok kerüljenek alkalmazásra. Mindemellett továbbra is az MNB deklarált célja, hogy a hazai fintech innovációk biztonságos keretek között támogathassák a hazai pénzügyi rendszer versenyképességének növelését.

“Nincs királyi út” – országonként jelentős eltérések

A fintech ötletek piacra vezetésének támogatására jelenleg 5 másik EU-s ország (Dánia, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Egyesült Királyság) üzemeltet Regulatory Sandboxot. Ezek a keretrendszerek országonként jelentős eltéréseket mutatnak a részt vevő intézmények és az igénybe vehető szabályozói, felügyeleti mentességek tekintetében. A szabályozói tesztkörnyezetek létrehozására, üzemeltetésére ugyanis jelenleg nem létezik egyetlen „királyi út”.

Az eltéréseket nagyban befolyásolja az adott jogrendszer, a szabályozási környezet, az ország pénzügyi közvetítőrendszerének sajátosságai, valamint a tesztkörnyezet létrehozásának és üzemeltetésének céljai.

Az MNB az összes érintett szereplőnek azonos és transzparens feltételeket biztosító, ezáltal a jogbiztonságot is garantáló szabályozási keretrendszer létrehozása mellett döntött a rendelkezésére álló jogi lehetőségek keretein belül.

Jöhetnek a fintech startupok az inkumbensekkel közösen

Jelenleg a már engedéllyel rendelkező pénzügyi intézmények jelentkezhetnek a szabályozói tesztkörnyezetbe, hiszen a néhány országban már alkalmazott egyszerűsített vagy ideiglenes engedély kiadására az MNB-nek jelen helyzetben nincs jogi lehetősége. A hazai Regulatory Sandbox keretrendszer első lépcsőjének tekinthető megoldás azonban már most is lehetőséget biztosít a fintech startupoknak a tesztelésben való részvételre.

Ezek a cégek ugyanis a piacon egyre inkább elterjedt,

inkumbensekkel kialakított együttműködés keretében tesztelhetik megoldásaikat az MNB Regulatory Sandboxban, az MNB által alkotott egyes rendeletek előírásai alól mentességet élvezve

(pl. az ügyfélazonosítás, a hitelezés vagy a panaszkezelés területén fellépő innovatív megoldások esetében).

Az ilyen partnerségek keretében az innovatív megoldás és az agilis működés ered a startupok oldaláról, míg a tapasztalat, a széleskörű adatbázis és az iparági ismeret az, amivel a már engedéllyel rendelkező szereplők járulhatnak hozzá az együttműködéshez.

Fontolva haladás

Az MNB elkötelezett az innovációk támogatása iránt, ennek megfelelően

fontos célnak tartja a még engedéllyel nem rendelkező cégek számára a Regulatory Sandbox keretrendszert önálló módon is elérhetővé tenni.

Fontos azonban kiemelni, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetben a tesztkörnyezetben részt vevő intézmények körének bővítéséhez törvényi szintű felhatalmazás szükséges.

A gyors változásokra csak nyitottsággal, előrelátó gondolkodással és a visszajelzések figyelembevételével lehet érdemben reagálni. Az egyes szabályokkal kapcsolatosan minden esetben mérlegelésre kerül egyrészt, hogy az egyes piaci szereplők részére mit okozhat, másrészt pedig, hogy a teljes gazdaság részére milyen változásokat indukál.

A Regulatory Sandboxhoz kapcsolódó szabályozás első lépéseként lehetővé teszi az örvendetesen egyre növekvő számú fintech vállalkozás számára a piacra lépést. Másrészt pedig igyekszik megtartani a honi felhasználók részére a pénzügyi termékkel kapcsolatos transzparens és biztonságos szabályozási környezetet.

* A cikk szerzői Ipacs László, az MNB osztályvezetője és Szakács János, az MNB főosztályvezetője

A cikk az Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszajelzése a 2019.01.11-én megjelent, “A magyar Regulatory Sandbox nem jár az élen” c. cikkre. 

Címkék:
blank