2024. október 15.
FinTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2023.11.15.

Növekszik a fogyasztói érdeklődés az új fizetési technológiák iránt Magyarországon

Szerző:

Kategóriák:

A Mastercard 2020-ban vezette be a Digitális Fizetési Index-et, azt az iparági mérőszámot, amivel a hazai pénzintézeteket és döntéshozókat szeretné segíteni a hazai digitális fizetésekkel kapcsolatos helyzet objektív megítélésében. A napokban bejelentett adatok alapján 2022-ben tovább nőtt az index értéke, amely 61 pontot ért el a 100-ból. Ez 3 pontos növekedést jelent az előző évhez képest.

Magyarország DFI-pontszáma 10 ponttal nőtt az index 2020-as bevezetése óta, de fejlődés mindegyik alappillér esetében megfigyelhető. Ezt elsődlegesen a kártyaelfogadó hálózat bővülése, valamint a digitális fizetési megoldások egyre szélesebb körű elterjedése és jelentősen megugró alkalmazása segítette elő.

„Amikor három éve Európában is egyedülálló módon bevezettük a Digitális Fizetési Indexet, az volt a célunk, hogy egy olyan iparági mérőszámot adjunk a piaci szereplők, döntéshozók kezébe, amely egyszerre mutatja meg a digitális fizetések aktuális állapotát és tesz lehetővé egy mélyebb gondolkodást az ezeket formáló összefüggésekről.

Nagyon örülünk, hogy az eredmények alapján szemmel látható a fejlődés ezen a területen, ugyanakkor nem dőlhetünk hátra, hiszen egyértelmű, hogy egyre jobban nyílik az olló a digitális fizetés alapjait biztosító infrastruktúra és a fogyasztók ezzel kapcsolatos tudása között. Ezt a szakadékot fontos áthidalni, mivel az új megoldások használatának első lépése az ezekkel kapcsolatos tudás növelése”

Eölyüs Endre

Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgató, Mastercard

Az eredményt idén is az index három alappillérének pontjaiból számították ki: 76 pontot ért el az Infrastruktúra, 55-öt a Tudás és 52-t a Használat kategóriája.

A 2021-es sikeres magyarországi bemutatást követően az indexet három másik országban (Ausztriában, Horvátországban és Romániában) is bevezették. 2022-ben mind a négy országban összességében emelkedett az index pontszáma, így a 100-ból 56 és 64 pont közötti értéket értek el, átlagosan 61 pontot.

Az egyes alappillérek egyéni fejlődését további mérőszámokkal részletezik, így engedve mélyebb betekintést a változások mögötti folyamatokba.

Infrastruktúra

Az Infrastruktúra 76-os pontszáma – amely az előző évhez képest 3 ponttal magasabb – azt jelzi, hogy Magyarországon megalapozott igény mutatkozik a digitális fizetésekre.

Elsősorban a digitális fizetési megoldások elterjedésének jelentős növekedése tette lehetővé az Infrastruktúra alappillérének 2022-es fejlődését. Ahogy a helyi szereplők alkalmazkodnak az új fizetési megoldásokhoz, elősegítik a piac fejlődését, valamint a kereskedők és a kártyabirtokosok digitalizációját, amit a szabályozási törekvések is támogatnak.

Az elfogadói oldalt tekintve az új, innovatív elfogadói megoldások – például az mPOS elterjedése – több digitális fizetési lehetőséget biztosítottak a fogyasztóknak, és ez a jövőben tovább fokozható a softPOS megoldások (okoseszközök POS-terminállá való alakításának különféle módjai) elterjedésével.

Az érintésmentes technológia elérhetősége továbbra is magas; elfogadói oldalon meghaladja a 95%-ot, a Magyarországon kibocsátott kártyák 93%-a érintésmentes funkcióval ellátott.

A POS-terminállal rendelkező vállalkozások aránya 2020 óta jelentősen növekedett, de a potenciálisan elérhető vállalkozások még mindig több mint fele nem rendelkezik terminállal, vagyis van még hová fejlődni, különösen a kisebb kereskedők (civil szervezetek, egyéni vállalkozók, mikrovállalkozások) esetében.

Az infrastrukturális pillér tekintetében Ausztria (80 pont) kapta a legmagasabb pontszámot, majd Horvátország (79 pont), Magyarország (76 pont) és Románia (70 pont) következik.

Tudás

A Tudás alappillérének 55-ös pontszáma 4 ponttal magasabb, mint 2021-ben volt. Ezt a növekedést a fogyasztók a digitális fizetési módokkal kapcsolatos nagyobb objektív tudása eredményezi.

Azonban az új fizetési megoldások használatára való hajlandóság még mindig alacsony, így ez jelenti a tudásszint növekedésének legnagyobb akadályát. A tájékozottság (46) és szándék (49) komponensek keveset változtak és hasonló pontszámot értek el 2022-ben, mint 2021-ben.

A teszttel mért objektív tudás pontszáma azonban jelentős növekedést mutat az előző évihez képest: 2022-ben a korábbi 54-ről 63-ra nőtt. Azonban a válaszadók körülbelül kétharmada nem mutatott hajlandóságot arra, hogy többet tudjon meg az új digitális fizetési módokról.

Ezek az eredmények azt jelzik, hogy a következő években nagy kihívás lesz a digitális fizetéssel kapcsolatos tudás és a digitális fizetési módok használatának további terjesztése, mert a helyi fogyasztók nem szívesen változtatják meg a fizetési szokásaikat.

Az elmúlt évhez képest legnagyobb változást mutató komponens a helyi fogyasztók objektív tudása, amely 63 pontot ért el, 9 ponttal többet, mint 2021-ben.

A konkrét témákat tekintve a válaszadók a fizetési kártyákkal kapcsolatos kérdések esetében rendelkeznek a legmélyebb tudással, ezek a lehetőségek már hosszú ideje elérhetők a piacon. A QR-kódos fizetésekkel, a mobiltárcás fizetésekkel és a különféle csalásokkal kapcsolatos ismeretek szintén bővültek 2021 óta, ami hozzájárult a komponens általános pontszámának növekedéséhez.

Másrészt a legkevesebb helyes válasz többek között a részletfizetéssel kapcsolatban érkezett be, amely még nem túl elterjedt lehetőség Magyarországon. A részt vevő országok összehasonlítása azt mutatja, hogy a tudás alindex hasonló tendenciát mutat az országok között: Horvátország 56 pontot ért el, a másik három ország pedig 55 pontot, ami az alindexek kis mértékű eltérését jelzi.

Használat

A Használat alappillére 2021-hez képest 2022-re 3 ponttal növekedett, így 52 lett, de továbbra is elmarad a fogyasztók digitális fizetési módokkal kapcsolatos tudása mögött.

Számos tényező hat pozitívan a Használatra, köztük a digitális fizetési infrastruktúra fejlődése, a szabályozási törekvések, valamint a kártyás fizetés elterjedése.

Nagy kihívást jelent a készpénz Magyarországon, továbbra is erős pozíciója miatt.

Jelentős eltérés van az alappillér két komponense között: a készpénzmentes fizetés használata 76 pontot ért el, míg a fizetési módok elterjedtsége 29 ponttal viszonylag alacsony szinten áll, és a 2021-es adatokhoz képest nem változott jelentősen.

Két fő mutató, a digitálisan indított átutalások (a digitálisan kezdeményezett banki átutalások aránya) és az érintésmentes fizetés közel 90%-os arányával továbbra is a magyar piac meghatározó részét képezi.

Mindkettő arra utal, hogy ha egy nagyobb kényelmet biztosító digitális megoldást már jól ismernek a fogyasztók, akkor azt előszeretettel használják és fizetési rutinjuk részévé válik.

A Használat alindex pontszámai között jelentős eltérések voltak az egyes országok között: a pontszámok 44 és 57 pont között mozogtak, Horvátország (57 pont) átlagon felüli eredményt ért el a digitális fizetések elterjedtsége tekintetében. Románia átlag alatti használati pontszáma (44 pont) ellenére a digitális fizetési megoldások elterjedtsége az országban pozitív tendenciát mutat. Magyarország és Ausztria egyaránt 52-es részindexpontszámot ért el ebben a kategóriában.

[Mastercard sajtóközlemény] | Címlapfotó: Yulia – stock.adobe.com | Editorial | Licence: FinTech Group
Címkék: