2024. október 15.
FinTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2023.06.30.

Új EU fogyasztóvédelmi szabályok a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre

Szerző:

Kategóriák:

Az Európai Tanács és a Parlament ideiglenes politikai megállapodást ért el a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekre vonatkozóan. Az új irányelv most elfogadott szövege egyszerűsíti a hatályos jogszabályokat, növeli a fogyasztóvédelmet, és egyenlő versenyfeltételeket teremt az online, telefonon vagy a távértékesítés egyéb formáin keresztül kötött pénzügyi szolgáltatások számára.

Miért volt erre szükség?

Az informatikai technológiák fejlődésével egyre több pénzügyi szolgáltatást, például hitelt, biztosítást, befektetést vagy nyugdíjbiztosítást hirdetnek meg online, és az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket távolról, így például telefonon, online kötik meg.

Ez megkönnyítheti a klasszikus vagy innovatív pénzügyi termékekhez való hozzáférést, de a fogyasztók gyakran kiszolgáltatottabbak az olyan gyakorlatoknak, mint például a felhasználók megtévesztésére szolgáló felületek használata, amelyek olyan termékek vagy szolgáltatások felé terelik a figyelmüket, amelyekre nem kívántak szerződni (dark patterns), vagy a nem egyértelmű, hosszú vagy megtévesztő szerződések, amelyek aláírása után nehéz elállni tőlük.

A távoli pénzügyi szolgáltatások növekvő száma, különösen a COVID-19 járvány idején, szükségessé tette az e területre vonatkozó hatályos uniós jogszabályok, azaz a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéséről szóló 2002. évi irányelv aktualizálását.

Mik a főbb újdonságok?

A Bizottság 2022. május 11-én előterjesztett javaslata hatályon kívül helyezi a 2002-es irányelvet, és a fogyasztói jogokról szóló irányelv (CRD) kiegészítő fejezeteként új rendelkezéseket vezet be a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekre vonatkozóan, amelyek a fogyasztókat védik mindenféle kereskedelmi gyakorlatban.

Egyszerűsíti a jogi keretet, és a CRD egyes cikkeit a távértékesítéssel értékesített pénzügyi szolgáltatásokra is alkalmazni fogja. Az irányelv hatálybalépését követően az egységes piacon a fogyasztók magasabb szintű védelmet kapnak, amikor telefonjukról és számítógépükről új pénzügyi termékekhez és szolgáltatásokhoz jutnak hozzá.

Az új irányelv most elfogadott szövege alapján a fő változások az alábbiak:

  • Tisztázza az irányelv alkalmazási körét és a biztonsági hálót, különösen azon pénzügyi szolgáltatások esetében, amelyek más ágazati jogszabályokból kimaradnak, vagy csak részben tartoznak azok hatálya alá.
  • Az új irányelv javítja a tájékoztatásra vonatkozó szabályokat, és célja a szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettségek korszerűsítése, valamint fenntartja a tagállamok számára annak lehetőségét, hogy szigorúbb nemzeti szabályokat írjanak elő ezen a területen, elkerülve ezzel a fogyasztóvédelmi szint csökkentésének kockázatát.
  • Amennyiben a kereskedő online eszközöket használ, például robot-tanácsadást vagy chatbotokat, a fogyasztónak joga lesz emberi beavatkozást kérni annak érdekében, hogy jobban megértse a szerződésnek a pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásait.
  • Az irányelv megkönnyíti a távollevők között kötött szerződésektől való elállási jog gyakorlását azáltal, hogy a szolgáltató felületén könnyen megtalálható “elállási funkciót” tartalmaz. Az elállási funkció célja, hogy felhívja a fogyasztók figyelmét elállási jogaikra, és biztosítsa, hogy a szerződéstől való elállás ne legyen megterhelőbb, mint annak megkötése. Mivel ez a távértékesítés minden fajtája esetében fontos, az elállási funkciót minden távollevők között kötött szerződésre alkalmazzák, nem csak a pénzügyi szolgáltatási szerződésekre.
  • Az új szöveg további védelmet biztosít a fogyasztók számára a sötét mintákkal szemben. Amint az elfogadott szöveg hatályba lép, a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy korlátozzák a fogyasztók választásának befolyásolására szolgáló sötét mintás marketingtechnikák alkalmazását.
  • Az irányelv a tőkekövetelmény-irányelv további rendelkezéseivel egészíti ki a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződéseket. Ezek között szerepelnek az inerciális értékesítésre (a potenciális ügyfeleknek kéretlenül küldött áruk vagy szolgáltatások eladás céljából történő elküldése) vonatkozó rendelkezések is.

Mikortól kell alkalmazni az új szabályokat?

Az Európai Parlamenttel elért ideiglenes megállapodást most már mindkét intézménynek jóvá kell hagynia és hivatalosan el kell fogadnia.

Az elfogadást követően a tagállamoknak 2 év áll majd rendelkezésükre az irányelv nemzeti jogba történő átültetésére.

Címlapfotó forrása: stock.adobe.com by djvstock | Licenc: FinTech Group

Címkék:
blank