2024. október 15.
FinTechShow
Terítéken a legújabb digitális pénzügyi szolgáltatások és megoldások

EARLY BIRD JEGYEK    2024. ÁPRILIS 30-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow
Megoldások a jövő digitális bankjához

EARLY BIRD JEGYEK    2024. ÁPRILIS 30-IG! 

2021.09.30.

Az azonnali fizetés továbbfejlődése Magyarországon – exkluzív interjú dr. Selmeczi-Kovács Zsolttal

Szerző:

Kategóriák:

„Készen vannak a szilárd alapok, állnak a falak, de még talán hiányos a tető, és a nyílászárók sem kerültek a helyükre. Ahhoz, hogy az azonnali fizetésre épülő megoldások meg tudjanak felelni a 21. század fogyasztói által támasztott igényeknek, számos szereplőnek kell részt vennie, és kooperálnia a fizetési folyamatban” – mondta el dr. Selmeczi-Kovács Zsolt, a GIRO Zrt. vezérigazgatója a FinTechZone-nak adott exkluzív interjújában. Az azonnali fizetés jövőjéről is beszél majd előadásában dr. Selmeczi-Kovács Zsolt 2021. október 7-8. között a FinTechShow-n.

Az azonnali fizetési rendszer lassan már két éve a része a mindennapi életünknek. Egyre megszokottabbá válik, hogy utalásainkat akár mobiltelefonunkon keresztül a hét minden napján bárhol, bármikor elindíthatjuk, mi több, azonnal célba is érnek. Rendkívüli előrelépés mind technológiailag, mind üzletileg, amely a felhasználóknak is újszerű élmény.

Ez az élmény, amely egy idő után természetessé válik, további elvárásokat generálhat számos olyan élet-vagy fizetési helyzetben, melyben továbbra is készpénzt használunk, és nem az azonnali fizetési rendszert. Ilyen például a személyek közötti kisösszegű tartozások kiegyenlítése, vagy a webshopos vásárlások esete is. A fizetések kezdeményezését megkönnyítő másodlagos azonosítók használata sem vált egyelőre tömegessé.

„Ezen hiányosságok oka az, hogy az azonnali fizetési rendszer még nem vált egy teljes, érett fizetési ökoszisztémává” –

osztotta meg a FinTechZone-nal dr. Selmeczi-Kovács Zsolt.

Mire lenne még szükség a hazai azonnali fizetési ökoszisztéma fejlesztése, fejlődése érdekében?

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt: Egy érett, kiépült, jól működő azonnali fizetési ökoszisztémában nagyon sok szereplő vesz részt és működik együtt. Ezért vesz sok időt igénybe az AFR ökoszisztéma fejlesztése, fejlődése. A klíringházak és így a GIRO is kulcsszerepet tölt be a felek közötti kooperációkban.

A GIRO fejleszti például a felek közötti átjárhatóságot biztosító folyamat- és üzenet- sztenderdeket, és természetesen a hatékony elszámolást és kiegyenlítést biztosító IT infrastruktúrát. Sok feladata van és lesz tehát a GIRO-nak is az AFR ökoszisztéma további fejlesztésében. A GIRO ezirányú erőfeszítései három fő téma köré csoportosulnak. A kooperáció, a nyitottság és a sztenderdizáció köré.

Hogyan, milyen eszközökkel tudja segíteni a GIRO a kooperációt?

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt: A magyar bankrendszer, ahogy szinte minden fejlett ország bankrendszere farkasszemet néz a globális Bigtech-ek által jelentett fenyegetéssel. Megalapozottan számíthatunk arra, hogy a nemzeti és a nemzetek közötti szabályozás biztosítani fogja azt, hogy a versenyben minden szereplő azonos esélyekkel induljon.

De vajon elegendő lesz-e ez a szabályozói attitűd ahhoz, hogy a magyar bankok megőrizzék ügyfélbázisukat?

Erre a kérdésre a választ majd csak évek múlva fogjuk megkapni. De addig is a GIRO mindent megtesz annak érdekében, hogy megteremtse a lehető legideálisabb környezetet és infrastruktúrát ahhoz, hogy

a magyar bankok bizonyos területeken együttműködve, összefogva vegyék fel a versenyt a Bigtech vállalatokkal.

Tovább fejlesztjük az AFR funkcionalitásait és szabványait, modernizáljuk az InterGIRO1 elavult szabványrendszerét, erősítjük jelenlétünket az európai szabványosítási testületekben. De mindenekelőtt a GIRO legfőképp egy platformot biztosít a magyar bankok számára. Az együttműködés lehetőségének platformját. A platform nyitott. Nyitott az új szereplők és ötletek felé. És mindenekelőtt nyitott a konstruktív, multilaterális dialógusra.

Említetted, hogy az AFR ökoszisztéma fejlesztésében kiemelt szerepe van a nyitottság biztosításának. Mit jelent ez a GIRO esetén?

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt: A nemzetközi trendeknek megfelelően a GIRO is arra törekszik, hogy megfeleljen az új piaci szereplők elvárásainak. Az új piaci szereplők azt várják el, hogy a klíringházak modern technológiákat, nemzetközi szabványokat alkalmazzanak és nyitottá tegyék a csatlakozást a klíringrendszerekhez.

A nyitottság azt jelenti, hogy nincsenek érdemi adminisztratív és árazási korlátok a csatlakozás során. A GIRO arra törekszik, hogy ezen elvárásoknak minél jobban meg tudjon felleni, ugyanakkor azt is biztosítania kell, hogy minden fejlesztés, változtatás versenysemleges legyen.

Különösen nagy a piaci igény a nyitásra a fizetési kérelem esetében. A fizetési kérelem szigorúan nézve nem fizetési mód vagy fizetési eszköz, hanem egy olyan folyamat, mely megkönnyíti a fizetések kezdeményezését. Önmagában a fizetési kérelem nem indukál pénzmozgást. A GIRO ezért már eddig is számos módon könnyítette meg a fizetési kérelmek közvetlen benyújtását a GIRO felé. Ezt a munkát a GIRO tovább folytatja, és a piaci igények alapján fejleszti tovább a fizetési kérelmek közvetlen benyújtási csatornáit.

Milyen további sztenderdizációra lenne szükség az azonnali fizetési rendszerre épülő ökoszisztéma fejlődése érdekében?

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt: A sztenderdizáció a fizetési iparág egyik legfontosabb sarokköve. A sztenderdizáció csökkenti a költségeket, növeli a versenyt, növeli a biztonságot és segíti a pénzmosás elleni küzdelmet. A jelenlegi magyar fizetési piac fragmentált.

Az AFR mellett továbbra is jelentős a napközbeni fizetési rendszer forgalma és továbbra is használatban van az éjszakai elszámolást végző InterGIRO1 rendszer is. Ez a gazdaság szereplőinek, a fogyasztóknak azt jelenti, hogy háromféle átutalási sémával találkoznak, háromféle folyamatot kell érteniük, kezelniük. Ez semmiképp sem tekinthető egy ideális állapotnak.

A GIRO ezért a fizetési ökoszisztéma szereplőivel együttműködve arra törekszik és azon dolgozik, hogy ez mielőbb megváltozzon és csökkenjen a használatban álló fizetési sémák, fizetési rendszerek száma.

Ez az erőfeszítés várhatóan ahhoz is hozzá fog járulni, hogy Magyarországon az AFR legyen az elsődleges fizetési forma, a domináns sztenderd.

Összefoglalva tehát a GIRO egy a mostaninál is sokkal komplexebb, elterjedtebb és a kooperációt még magasabb szintre emelő AFR ökoszisztémát vízionál. Saját szolgáltatásait, tevékenységét, szervezetét pedig ennek a víziónak megfelelően fejleszti.

Címlapfotó forrása: GIRO Zrt.

Címkék: