2024. október 15.
FinTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2023.10.26.

Hol (és mikor) születik meg a pénzügyi szuperplatform?

Szerző:

Kategóriák:

A digitális platformok már egy jó ideje velünk vannak, ám a bankok még csak most kezdik felismerni az ebben rejlő lehetőségeket. Hogyan használhatják ki a bankok és fintech cégek a platformgazdaság üzleti lehetőségeit? – Paolo Sironi, az IBM for Business Value Research Center globális, a banki és pénzügyi piacok fejlődését elemző divíziójának kutatásvezetője a bankok és fintech cégek sikeres platformstratégiáját mutatta be a FinTechShow-n.

Ázsia a pénzügyek digitalizációjában, a fintech innovációkban évek óta stabilan vezet, miközben Európa még mindig keresi az útját. Miért? A digitális technológiák az Egyesült Államokban születtek, de az azok lehetőségeire épülő üzleti modellek Ázsiában.

Ráadásul a technológia gyors adaptálásának köszönhetően az üzleti modellek skálázhatóvá váltak, amely tovább könnyítette a digitális szolgáltatások piacra vitelét. Európában ugyanebben az időszakban a szektor szabályozása volt fókuszban.

,,A technológiai fejlődés legnagyobb nyertesei a pénzügyi iparágban egyértelműen az ázsiai országok, így pl. Szingapúr, Kína.”

– kezdte előadását Paolo Sironi.

#1 Igazítsd üzleti modelled a megváltozott makrogazdasági körülményekhez!

A 2008-as válságot követően a központi bankok kamatcsökkentésre kényszerültek, amellyel a banki alapszolgáltatások bevételnövelő képessége romlott. Ezzel párhuzamosan a szabályozó növelte a bankok tőkeköltségeit a hitelportfólió kockázatok csökkentése érdekében. Mindezek eredményeként a bankok profitrátája lecsökkent.

A bankok a bevételeket a díjak emelésével próbálták növelni illetve a fizetési és a befektetési szolgáltatásokban rejlő további lehetőségek kiaknázásával. A fizetési szegmensben a bevételek növelését akadályozta a bankok skálázási képességének hiánya. A befektetések terén pedig az USA-ban a passzív befektetések, Európában a MIFID és más szabályozások érintették negatívan a profitrátát.

,,(…) The necessity to adjust the business model to the digitalization, to the changes in technology is something much more compelling than being angry about negative rates ..”

Mario Draghi, EKB sajtótájékoztató, 2019

A bankszektor transzformációjának szükségességét nem a fintech cégek és ezzel együtt a verseny megjelenése teremtette meg, hanem az az iparágon belüli kényszer, hogy a bankszektor hagyományos üzleti modellje már nem felel meg a makrogazdasági feltételeknek és nem tudja kezelni az iparágakban zajló digitális átállást. Ezzel a bankok fókuszába került annak megértése, hogy hogyan alakítsák át üzleti modelljeiket, hogy a digitális technológiákba történő befektetéseik megtérüljenek és az együttműködések a fintech cégekkel sikeresek legyenek.

#2. Technológiára épülő pénzügyi közvetítői rendszer

,,Amennyiben a pénzügyi közvetítők információfeldolgozásban és kommunikációban kiválóak, megszerezhetik a piac irányítását”

– hivatkozott Paolo Siorni egy korábbi EKB tanulmány megállapítására.

  • A core banki rendszerekben lévő adatok a bankok kincsesbányája, melyet nem eléggé használnak ki. Addicionális bevételi lehetőséget jelenthet a banki infrastruktúrán adatvezérelt szolgáltatások, Banking-as-a-Service portfólió kialakítása. A BaaS szolgáltatásokon keresztül a bank hozzáférést biztosíthat az adatokhoz pl. fintech cégek számára és ezzel hozzájárulhat új bevételi modellek, új szolgáltatások kialakításához miközben új bevételeket is teremt magának.
  • Az ügyfelekkel való kommunikáció, kapcsolattartás a bevételnövelés alapfeltételévé vált a bankszektorban. A banki bevételekben a kommunikáció-igényes szolgáltatások súlya jelentősen megnőtt, ezért a pénzügyi tanácsadók szerepe felértékelődött. Fontos a munkájuk hatékonysága, és ennek támogatása digitális technológiákkal.
  • A technológián és adatokon alapuló fintech szolgáltatások banki integrációja jelentősen hozzájárul az ügyfelek megtartásához. Az egyetlen mód arra, hogy a bankok éljenek a fintech adta lehetőségekkel, egy olyan platform, amelyre a fintech ökoszisztémákból az értéknövelt szolgáltatásokat integrálhatják és ezek felhasználásával teremthetnek új értéket az ügyfeleknek.
  • A felhő, az adatbiztonság, adatmenedzsment technológiák elsajátítása, biztos használata nélkülözhetetlen kompetencia a bankszektorban is, annál is inkább, mert a szolgáltatásokat egyre összetettebb partnerkapcsolatokon, ökoszisztémákon keresztül nyújtják a bankok.
  • A leggyorsabban fejlődő technológia ma a mesterséges intelligencia. A pénzügyekben – a jelenlegi fejlettségi szintjén – a legnagyobb hatását a felhasználóval történő kommunikációban tudja kifejteni.
Paolo Sironi - FinTechShow 2023

Fotón: Paolo Sironi, az IBM for Business Value Research Center globális, a banki és pénzügyi piacok fejlődését elemző divíziójának kutatásvezetője (Készítette: Kovács Dávid)

#3 A platform modell egyik alappillére az igény alapú üzleti magatartás

,,A bankszektor alapvető kérdése napjainkban, hogy a pénzügyek ajánlat-alapú (push) működési modelljét hogyan alakíthatja át digitális, igény alapú (pull) működésre” – magyarázta Sironi – És itt érkezünk el a láthatatlan (contextual, invisible) bankoláshoz és a beágyazott pénzügyekhez (embedded finance), a transzparens banki működéshez, melynek infrastrukturális alapja a platform, üzleti előfeltétele a platformstratégia”

Kontextus alapú és transzparens bankolás: Egy lehetőség arra, hogy a szolgáltatásokat a bankok kontextusba helyezzék és – az ökoszisztémában keletkező töredezettséget kiiktatva – új értéket hozzanak létre. A kontextus megteremtése önmagában kevés, az értéket meg kell mutatni, transzparenssé kell tenni. Ez a “conscious” vagy más néven transzparens bankolás.

Hol tartanak a bankok?

Az IBM nemrég 1000 banki felsővezetőt kérdezett meg arról, hogy az embedded finance része-e a bank üzleti stratégiájának. A megkérdezettek 24 százaléka mondta, hogy a stratégiában fontos szerepe van a beágyazott pénzügyeknek, 46 százalék jelezte, hogy foglalkoznak vele a stratégiában, de nem erre épül. A fennmaradó 30 százalék még csak a kezdeti gondolkodásnál tart. Azon bankok 24 százalékánál, ahol a stratégia gerincét képezi a beágyazott pénzügyek, már van legalább egy kereskedelmileg bevezetett embedded finance termék.

Az út hosszú a bevezetésig és könnyű mellékvágányra futni – az egyik megkérdezett vezető elmondása alapján 6 évig tartott a modell kialakítása, az első termék piaci bevezetése.

Mit tanultunk a fintech cégektől?

A hétköznapi ember nem érti a pénzügyeket és jellemzően nem is akarja mélyében megérteni. Információs asszimetria van a fogyasztók és bankok, fintech cégek között. A siker alapfeltétele, hogy a pénzügyi szolgáltatók ne csak elfogadják az információs asszimetria létét, hanem ismerjék meg a fogyasztók döntési mechanizmusait és azt, hogy a digitális technológiák felhasználásával ezt a döntési mechanizmust hogyan lehet segíteni. A platform gazdaság, a digitális platformok biztosítják ehhez a teret és eszköztárat.

Már 20 évvel ezelőtt is léteztek platformok, rendkívül sikeresek is a saját szegmensükben. De, külön platformok vannak például a karrier menedzsmentre (LinkedIn), társadalmi, szociális életre (Meta), vásárlásra (pl. Amazon). Egyedül a WeChat lépett tovább; a platformok platformja ma Kínában.

A kérdés az, hogy hogyan lehet ezeket a platformokat létrehozni, integrálni úgy, hogy valami teljesen újat eredményezzen a pénzügyeinkben? Hol jön majd létre az üzleti és a pénzügyi életünket kiszolgáló platform?

– tette fel a kérdést Sironi.

Gondolkozz másképp!

A platform gazdaság a játéktér, a platform egy eszköz, amely lehetőséget ad arra, hogy másképp kommunikáljon a bank az ügyfelekkel. A kommunikációs váltás szükségszerű, és a felhasználók bizalmának elnyerése csak az első lépés.

Ahogy Jeff Bezos mondta a ‘90-es években egy interjúban, amikor arról kérdezték, mi az Amazon: ,,Az én szerepem nem az, hogy értékesítési csatorna legyek. Az én feladatom, hogy a vásárlónak tanácsot adjak, melyik könyv a legjobb” – utalt Sironi a beszélgetésre.

A kommunikáció fókuszába a fogyasztók döntésre képessé tételét kell állítani, és az adatvezérelt szolgáltatások kiajánlása csak ezután következhet! Az adatot arra használjuk, hogy a fogyasztót képessé tegyük arra, hogy saját maga válasszon a szolgáltatásaink, ajánlataink közül

– hívta fel a figyelmet Paolo Sironi.

Az üzleti modellek változása, a technológiai fejlődés, a platform gazdaság mind-mind ezt a célt kell szolgálják.

A négy legfontosabb üzenet

  1. Ha a bank nem igazítja az üzleti modelljét a változásokhoz, nem tudja a technológia lehetőségeit kihasználni, nem tud értéket teremteni.
  2. Az értékteremtés helye a platformok, ahol a kontextus alapúság és a transzparencia a meghatározó alapfeltételek.
  3. Változik a kommunikáció, kapcsolattartás; a banki személyes tanácsadási mechanizmusok változnak.
  4. Gondolkozz másképp! A feladat az, hogy a fogyasztó képes legyen saját maga választani, dönteni, lehívni és használni a szolgáltatásokat.

Címlapfotón Paolo Sironi, az IBM for Business Value Research Center globális, a banki és pénzügyi piacok fejlődését elemző divíziójának kutatásvezetője 2023. október 11-én a hetedik FinTechShow-n (Készítette: Kovács Dávid)

Címkék: