2023.07.27.

Itt a következő technológiai ugrás! Elkészült az EU virtuális világokra felkészítő stratégiája

Szerző:

Az Európai Bizottság a napokban elfogadta az EU “Web 4.0 és virtuális világok” stratégiáját. Még az idén megkezdődik a határokon átnyúló, kiváló virtuális világok hálózatának kiépítése, és megindulhatnak az innovációt, valamint az optimális szabályozási keret kialakítását segítő folyamatok. Mindemellett a virtuális világok és technológiák hasznosítását kutató két zászlóshajó projektet is meghirdetett a Bizottság.

Jelenleg az internet harmadik generációja, a web 3.0 korszakát éljük, amelynek fő jellemzői a nyitottság, a decentralizáció és a felhasználók teljes körű felhatalmazása. A következő generáció, a web 4.0 lehetővé teszi majd a digitális és a valós tárgyak, környezetek integrációját, valamint az ember és a gépek közötti fokozott interakciót.

Web 3.0

A Web 3.0 a világháló harmadik generációja. Fő jellemzői a nyitottság, a decentralizáció és a felhasználók teljes felhatalmazása, amely lehetővé teszi számukra, hogy ellenőrizzék és felismerjék adataik gazdasági értékét, kezeljék digitális identitásukat és részt vegyenek az internet irányításában.

A szemantikus webes képességek lehetővé teszik az adatok összekapcsolását weboldalak, alkalmazások és fájlok között. A decentralizált technológiák és a digitális ikrek (digital twins) teljes értékláncok mentén teszik lehetővé a peer-to-peer tranzakciókat, az átláthatóságot, az adatok megosztását és az innovációt.

Forrás: Európai Bizottság

A meghirdetett stratégia célja annak biztosítása, hogy a web 4.0 technológia fejlődésével közeledő technológiai átmenet kontrollált keretek között történhessen és ezáltal az Európai Unió lakosai és a vállalkozások, közigazgatási intézmények is nyílt, biztonságos, megbízható, befogadó digitális környezetben élhessenek, működhessenek.

Web 4.0

A Web 4.0 a világháló következő negyedik generációja. A fejlett mesterséges és környezeti intelligencia, a dolgok internete (IoT), a megbízható blokklánc-tranzakciók, a virtuális világok és a kiterjesztett valóság (XR) képességek, a digitális és a valós objektumok/környezetek teljes mértékben integrálódnak és kommunikálnak egymással, így valóban intuitív, immerzív élményeket tesz lehetővé, zökkenőmentesen ötvözve a fizikai és a digitális világot.

Forrás: Európai Bizottság

A virtuális világok globális piacának mérete szakértői becslések szerint a 2022-es 27 milliárd euróról 2030-ra több mint 800 milliárd euróra nőhet. A virtuális világok hatással lesznek az emberek együttélésének módjára, ami lehetőségeket és kockázatokat is rejt magában, amelyekkel foglalkozni kell. A meghirdetett stratégia célja a kockázatok felismerése és minimalizálása, valamint az üzleti lehetőségek kihasználása, az innováció elősegítése.

Virtuális világok

A virtuális világok perzisztens, immerzív környezetek, amelyek olyan technológiákon alapulnak, mint például a 3D és a kiterjesztett valóság (XR), és lehetővé teszik a fizikai és digitális világok valós idejű ötvözését különféle célokra, például tervezésre, szimulációk készítésére, kollaborációra, tanulásra, társasági életre, tranzakciók végrehajtására vagy szórakozásra.

Forrás: Európai Bizottság

A stratégia fő pillérei

1. Készségek fejlesztése, tudatosság és a megbízható információkhoz hozzáférés elősegítése

A Bizottság 2023 végéig áttekinti és feldolgozza az Uniós polgárok véleményét és szándékait bemutató reprezentatív “Citizen’s panel” által a virtuális világokra kidolgozott irányelveket. Ezt követően, 2024 első negyedévében az Unió lakosai, vállalkozásai számára tájékoztató jellegű iránymutatást tesz közzé.

A virtuális világokkal foglalkozó szakemberek együttműködésének elősegítésére kezdeményezte a Bizottság a tagállamokkal együttműködve tehetséggondozó hálózat mielőbbi létrehozását. A hálózat fejlődését, a készségfejlesztést a Digitális Európa Program által finanszírozott projekteken keresztül támogatja majd. A digitális tartalmakat előállító tehetségek pedig a Kreatív Európa programon keresztül kaphatnak segítséget.

2. Az európai web 4.0 ökoszisztéma létrejöttének elősegítése

Még nem alakult ki olyan uniós ökoszisztéma, amely a virtuális világok és a web 4.0 értékláncának különböző szereplőit egyesítené.

A kiválóságok egy platformra terelése, a széttagoltság megszüntetése fontos célja a stratégiának.

A Bizottság a Horizon Europe keretprogramban a virtuális világokkal kapcsolatos partnerségre tett javaslatot. A Partnerségi program a tervek szerint 2025-ben indulna azzal a céllal, hogy a kutatásokat támogassa. Az első feladat a virtuális világok fejlődésére egy szektorális és technológiai ütemterv kidolgozása.

A Partnerségi program mellett a Bizottság támogatja az alkotókat, az új kreatív tartalmak előállítását segítő eszközök tesztelését, valamint segíti a fejlesztők és az ipari felhasználók együttműködését. A tervezet szerint a tagállamokkal együttműködve szabályozói sandbox-okat alakítanak ki, melyekben a web 4.0-ás és a virtuális világ megoldások tesztelhetők, a kockázatok feltárhatók, a fogyasztói reakciók elemezhetők lesznek.

3. A társadalmi fejlődés és a virtuális közszolgáltatások támogatása

A web 4.0 és a virtuális világok a kormányzat és a lakosság viszonyában számos lehetőséget nyitnak új, értéknövelt, nagyobb ügyfélélményt jelentő közigazgatási szolgáltatások nyújtására. Emellett elősegíthetik a jobb, hatékonyabb döntéshozatalt. Az EU már most is jelentős kezdeményezéseket támogat a digitális közszolgáltatások, digitális közpolitikai eszközök, a digitális döntéshozatal fejlesztése érdekében.

Két új zászlóshajó projekt indítását jelentette be a Bizottság a stratégia keretében: a “CitiVerse” egy olyan immerzív, virtuális városi környezet, amely segíti a várostervezést és városirányítást. A másik zászlóshajó projekt a “European Virtual Human Twin”, amelynek célja egy virtuális emberi test megalkotásával a klinikai döntések és a személyre szabott kezelés támogatása.

4. Szabványosítás: a nyílt, interoperábilis virtuális világok és a web 4.0 globális szabványainak kialakítása

A szabványosítás a technológiai fejlődés eredményeinek hatékony üzleti kihasználása érdekében kiemelt jelentőségű. Biztosítja a versenyt, hatékonyabbá teszi a megoldások fejlesztését, piaci bevezetését.

A Bizottság részt vesz az internet globális irányítása terén folyó munkában többek között azzal a céllal, hogy előmozdítsa a Web 4.0-ás technológiai környezetben a szabványok kidolgozását.

A bankok digitális jövőjét meghatározó technológiai trendekkel, az újgenerációs megoldásokkal 2023. november 23-án a BankTechShow-n foglalkozunk Magyarország vezetői banki és IT cégeinek technológiai és üzleti vezetőivel közösen. További részletek: BankTechShow 1.0

[Európai Bizottság] | Címlapfotó forrása: stock.adobe.com by HQUALITY | Licence: FinTech Group
Címkék: