2024. október 15.
FinTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2022.01.20.

Mi történik a Revolut és az MNB között?

Szerző:

Kategóriák:

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a minap kiadott közleményében ismét kifejezte, szorgalmazza, hogy a Revolut Bank nyújtsa be a leánybanki engedélyezési kérelmet Magyarországon. Jelen helyzetben a magyar jegybank nem felügyelheti a Revolut Bank üzleti megbízhatóságát, a hazai ügyfelek pedig esetleges betétbiztosítási, fogyasztói vagy elszámolási jogvitájukat nem itthon, hanem Litvániában kell, hogy intézzék – tette közzé az MNB. A neobank és a jegybank között fokozódik a helyzet, amit a Revolut Bank magyarországi megjelenése okozott. 

Előzmények:

  • 2021.09.28.: a Revolut Bank megérkezett Magyarországra. A Revolut a litván jegybanktól kapott speciális banki engedély birtokában az EU teljes területén nyújthat banki szolgáltatásokat, így Magyarországon is.
  • 2021.09.28.: a Magyar Nemzeti Bank közleményt adott ki, amelyben azt szorgalmazza, hogy a Revolut hozzon létre leánybankot Magyarországon. Az MNB indoka, hogy a “fogadó országbeli” felügyeletként csak korlátozott fogyasztóvédelmi jogosítványai vannak a Revoluttal szemben. Csak akkor tudja az MNB a fogyasztók érdekeit jobban érvényesíteni, ha a Revolut a hazai jegybank felügyelete alá kerül.
  • 2021.09.28.: az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) is megszólalt a Revolut bejelentése kapcsán. Az OBA felhívta a Revolut ügyfelek figyelmét arra, hogy a pénzüket nem a magyar, hanem a litván betétbiztosítási rendszer védi az EU-s szabályok alapján. Az OBA azt is hozzátette, hogy a Revolut Bank UAB-nál elhelyezett pénzösszegek tekintetében a hazai betétbiztosítással egyenértékű, az európai uniós szabályokon alapuló, litván betétbiztosítási rendszer védelme az irányadó.
  • 2021.10.08.: a FinTechShow-n megszólal a Revolut és az MNB a Revolut Bank magyarországi piacra lépésével kapcsolatban. A Revolut magyarországi nagykövete, felhatalmazott képviselője kifejtette, vizsgálják az MNB felvetéseit, különös tekintettel a leánybank alapítására Magyarországon. Ugyanakkor azt is kihangsúlyozta, hogy a Litvániában bejegyzett Revolut Bank UAB a passportálásnak köszönhetően nyújthatja banki szolgáltatásait az EU tagállamaiban és Magyarországon is. Az MNB képviselője kifejtette, hogy a teljeskörű prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletet akkor tudja ellátni, ha a Revolut leánybankot hoz létre Magyarországon. Az MNB meglátása szerint ez szolgálná a legjobban a magyar ügyfelek védelmét és a pénzügyi rendszer stabilitását.
  • 2021.12.13.: A Revolut Bank UAB megkapta a banki engedélyt az Európai Központi Banktól (ECB), amit a litván jegybank tett közzé 2021.12.16-án. A Revolut képviselője a korábbi banki és jegybanki kritikákkal kapcsolatban megjegyezte, most már a Revolut Bankra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a hagyományos bankokra.
  • 2022.01.18.: az MNB újabb közleményt ad ki, amelyben közli, hogy a Revolut Bank továbbra sem nyújtott be leánybanki engedélyezési kérelmet Magyarországon, noha az MNB – a több százezer magyarországi ügyfél, esetleges betétes biztonsága és a hazai pénzügyi piac stabilitása érdekében – folyamatosan szorgalmazza azt. “E helyzeten nem változtatna az sem, hogy – egyes sajtóhírek (szerk.: litván jegybank hivatalos közlemény) szerint – a Revolut a továbbiakban az Európai Központi Bank engedélyével nyújtana banki szolgáltatásokat Európa-szerte.”

Nem örülnek a jegybankok, a hagyományos bankok a Revolut Bank megjelenésének

A Revolut Bank megjelenését a helyi bankok nem fogadták kitörő örömmel. Portugáliában a bankok azzal „támadták” a Revolut Bankot, hogy más szabályok vonatkoznak a Revolut Bankra, mint a portugál bankokra, ami miatt a neobank előnyösebb feltételek mellett végezheti a működését (ú.n. “szabályozói arbitrázs”).

Emellett arra is felhívák a portugál bankok a figyelmet, hogy a portugál Revolut felhasználókat nem a portugál betétbiztosítási rendszer védi, hanem a litván. Ha a Revolut Bank csődbe menne, akkor a portugál felhasználók körülményes ügyintézésre számíthatnak, mivel nekik a litván hatóságokkal kellene egyeztetniük.

Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) szintén arra hívta fel a figyelmet, a Revolut felhasználók pénzét nem a magyar, hanem a litván betétbiztosítási rendszer védi az EU-s szabályok alapján.

Miután a Revolut Bank megkapta az Európai Központi Banktól a banki engedélyt tavaly év végén, a Revolut európai piacokért felelős vezérigazgatója, Joe Heneghan azt nyilatkozta,

most már a Revolut Bankra is épp ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a hagyományos bankokra.

Nem ez az első eset

Tavaly február második felében értesítette a Revolut a magyarországi ügyfeleit, hogy 2021. április 23-án lépnek hatályba az új Használati feltételek, amelynek keretében díjváltozásra is sor kerül.

Az MNB 2021. március közepén tette közzé, hogy a magyarországi ügyfelek érdekének és a piac biztonságának védelmében a jegybank a Revolut Payments UAB-hoz fordult, jelezve, hogy a társaság április végén életbe lépő egyes díjmódosításai sérthetik a hitelintézeti törvényt. A határon átnyúló elektronikuspénz-kibocsátó és pénzforgalmi szolgáltató ugyanis új díjelemet, illetve az ügyfeleknek kedvezőtlenebb számítási módot vezethet be, amit a hazai jogszabály tilt – tette hozzá az MNB.

Az MNB rámutatott arra, hogy a hazai hitelintézeti törvény (Hpt.) egyértelműen kimondja:

„szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerződésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható.”

Mindezek miatt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) – azt követően, hogy folyamatos felügyelése során tudomására jutott a díjmódosítási bejelentés – a fogyasztók védelme, az átlátható és stabil pénzügyi rendszer fenntartása érdekében megkereste a Revolut Payments UAB felügyeletét ellátó Litván Nemzeti Bankot, valamint közvetlenül a Revolut Payments UAB-hoz fordult a helyzet rendezésére.

A jegybank felszólította a társaságot: tegye meg a megfelelő lépéseket a Hpt. megsértésének megelőzésére, amely az általános szerződési feltételek módosításának április 23-i életbe léptével történne meg.

A Revolut 2021. április 22-én értesítette ügyfeleit, hogy április 23-tól mégsem kerül sor díjemelésre és a magyarországi ügyfelek változatlan díjakkal vehetnek fel pénzt automatából, valamint indíthatnak nemzetközi átutalást.

Kihívást jelent a neobankok felügyelete

Az Európai Unió nem elégedett a pénzügyi szektor és a bankok innovációs sebességével, ezért számos olyan intézkedést hozott az elmúlt 10 évben, amelyek alacsonyabb szabályozói elvárás mellett teremtettek lehetőséget új pénzügyi szolgáltatások indítására. Ezt a célt szolgálta a PSD1 keretében az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény életre hívása, vagy a PSD2 keretében a nyílt bankolás (open banking) alapjainak lerakása.

Az EU intézkedésének köszönhetően születhettek meg a neobankok (pl. Revolut, Monzo, N26, Starling Bank stb.), amelyek pályafutásukat elektronikuspénz-kibocsátó intézményként kezdték. Ha az EU nem hozta volna létre az e-money engedélyt, ma nem létezne a Revolut sem.

Emellett az EU a “passportálás” intézményével is az innováció és a verseny fokozását kívánta erősíteni, hogy méretgazdaságos szinten működhessenek az új pénzügyi szolgáltatók. A passportálás lényege, hogy az EU-ban bizonyos pénzügyi (jellemzően pénzforgalmi) szolgáltatásokat határon átnyúló módon is lehet nyújtani a fogadó ország jegybankjának külön engedélye/eljárása nélkül, ha a helyi szabályozás nem szigorúbb(!). Ennek köszönhetően vált elérhetővé a magyarok számára is a Revolut, Wise, Monese, Bunq, Curve, ZEN, Vivid stb.

Litvánia 2017. január 1-től biztosít lehetőséget speciális banki engedély megszerzésére, amelynek lényege, hogy alacsonyabb belépési küszöb mellett szerezhető meg a banki szolgáltatások nyújtásához szükséges engedély, mint az EU többi tagállamában. Ez a speciális banki engedély is passportálható az EU tagállamaiba, amelynek köszönhetően

a Revolut Bank 2018. decembere óta az EU teljes területén nyújthat pl. személyi kölcsönt, hitelkártyát és számos további pénzügyi szolgáltatást.

2021 decemberében az Európai Központi Banktól is megkapta a banki engedélyt a Revolut Bank (tette közzé a litván jegybank), így újabb megerősítést kapott a neobank arra vonatkozóan, hogy az EU teljes területén nyújthat banki szolgáltatásokat akár leánybank(ok) külön alapítása nélkül.

Ha a Revolut Bank leánybankot hoz létre Magyarországon, akkor azzal – többek között – növekedhet a Revolut Bank operációs költsége, ami adott esetben díjnövekedést eredményezhet a magyar felhasználók számára.

A másik oldalról viszont nem szerencsés, hogy a magyar Revolut felhasználóknak angol nyelven kell chatbotokkal beszélgetniük, csőd esetén a litván betétbiztosítási rendszerhez kell fordulniuk, és ha a Hpt.-t sértő módon kerülne sor díjváltoztatásra, akkor az MNB csak a litván jegybankon keresztül gyakorolhat nyomást a Revolut Bankra. A fogyasztóvédelem mellett a prudenciális felügyelet érvényesítése teszi még érzékenyebbé a jelenlegi helyzetet.

Igaz a passportálás intézménye nagy lehetőség a neobankoknak növekedésre, ugyanakkor az is tény, hogy a neobankok ügyfélszolgálata, compliance rendszerei nem készültek fel a 10 millió feletti ügyfélállomány kezelésére, ami miatt számos kritika éri őket.

Összességében ahogy az MNB illetékes igazgatója korábban megfogalmazta:

a neobankok Magyarországon való megjelenése egyrészt erős versenyt támaszt a hazai pénzintézetek számára, kikényszerítik a hagyományos bankok hatékonyságnövelését, digitális transzformációját, hogy összességében jobb ügyfélélményt nyújtsanak a felhasználóiknak. Másrészről a neobankok felügyelete másfajta megközelítést igényel, ami az MNB számára is új kihívást jelent.

Címlapfotó forrása: stock.adobe.com by Moenez | Licence: FinTech Group

Címkék: