2024. október 15.
FinTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2021.10.21.

MNB: “A hagyományos banki üzleti modellek ideje lejárt”

Szerző:

Kategóriák:

Jó irányba haladunk és megfelelő sebességgel? Melyek a digitális banki transzformáció súlypontjai az MNB szemszögéből? Mennyire érettek a fogyasztók, a vállalkozások a digitális banki szolgáltatások befogadására? Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért és a FinTech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgatója értékelte a szektor és a piac fejlettségét a FinTechShow-n.

“A hagyományos banki üzleti modellek ideje lejárt”

A pénzügyi szektor digitális átalakulását gyorsítja a látványos társadalmi átalakulás, a digitális társadalom kialakulása. Ennek eredményeként a hagyományos pénzügyi termékek iránti igény csökkenését, a digitálisan elérhető pénzügyi szolgáltatások iránti igény növekedését tapasztalhatjuk.

A bigtech és fintech cégek a technológiai fejlődéshez való gyors adaptáció miatt a technológia által vezérelt új üzleti modelleket gyorsabban tudják alkalmazni, a termékeket gyorsabban tudják piacra vinni, így működésük hatékonyabb, eredményesebb lehet.

Ma már nem kérdés, hogy az ökoszisztémák, platform és piactér jellegű együttműködéseké a jövő. Az ökoszisztémák – a bank piaci helyzetétől és stratégiájától, valamint digitális érettségétől függően – épülhetnek a bank köré, vagy a bank csatlakozhat más szolgáltató által létrehozott ökoszisztémához is. Hogy egy bank hogyan lehet ökoszisztéma gazda, mi az út és hogy mennyire felkészült a feladatra? A banki felsővezetők számára ez napjaink egyik leggyakrabban tárgyalt stratégiai kérdése.

“A bankok felismerték, hogy a digitális szolgáltatásnyújtás nem prémiumszolgáltatás, a mindennapokhoz hozzátartozik. Hosszabb távon a túlélés záloga.”

Fotón: Szombati Anikó, az MNB digitalizációért és a FinTech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgatója. Fotó forrása: FinTechShow | FinTech Group

Az MNB 2020. évi felmérése alapján már 80% körül van a digitális bankolás iránt nyitott lakossági felhasználók aránya és jelentősen növekedett az elmúlt 1 évben a bankok által bevezetett digitális megoldások portfóliója is.

“Fontos a digitalizációt támogató vállalati kultúra, de még nem teljesen vagyunk készek rá”.

Bár jelentősen nőtt a banki környezetben a szervezet, a munkaerő digitális felkészültsége, a transzformáció kihívásainak kezelésére a bankok mindössze egynegyede gondolja, hogy készen áll.

Három éves digitális transzformációs útmutató a bankszektornak

Az elemzésekre és a piaci szereplőkkel készült interjúk eredményére alapozva készült el az MNB digitális transzformációs ajánlása, mely a következő 3 évre alapvetően meghatározza a bankok digitális fejlődésének irányait. Az ajánlásban 10 területen fogalmazta meg a szabályozó elvárásait, melyeket 3 fő prioritásban kezel: 1. termék és szolgáltatás digitalizáció, 2. digitalizációt támogató szervezet, 3. digitalizáció-vezérelt belső hatékonyságnövelés.

“Digitálisan elérhető termékek és szolgáltatások”

A jegybank preferálja minden olyan funkció, alkalmazás bevezetését, mely segíti a meglévő ügyfelek digitális csatornák felé terelését, a digitális ügyfélkör azonosítását.

Elvárás, hogy legyen teljesen digitális számlacsomag az alapszolgáltatásokra minden banknál és ezen csomag vonatkozásában minimálisan, de akár komplexebb termékek esetén is a teljes termékút online legyen.

Elvárt, hogy a szolgáltatási folyamatok úgy kerüljenek kialakításra, hogy a fogyasztó minden lépésről elektronikusan értesítést kapjon, és a panaszok kezelése is online megtörténhessen.

blank

Fotón: Szombati Anikó, az MNB digitalizációért és a FinTech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgatója. Fotó forrása: FinTechShow | FinTech Group

“Digitalizáció beépülése a banki DNS-be: a vállalati kultúra transzformációja”

Egy működő szervezet, a már régen megszokott munkafolyamatok, elemzési, döntési mechanizmusok megváltoztatása nehezebb, mint az informatikai rendszerek cseréje, az új releasek kibocsátása.

Jellemző a hazai bankok nyitottsága a vállalati kultúra átalakítására, ugyanakkor a folyamat idő-, és erőforrás igényes, ráadásul olyan komplex kérdéseket is kezelni kell, mint a munkaerő utánpótlás, a meglévő munkaerő digitális felkészültségének javítása.

Az MNB határozottan megfogalmazza, a nyitottság nem elég, elkötelezettségre és tervekre van szükség.

Az elkötelezettség részeként például szükség van digitális transzformációért felelős dedikált vezetőre minden bank igazgatóságában, a belső teljesítményértékelés és képzési rendszerek átsúlyozására a digitalizációs fejlesztések, a digitális készségek javára.

“Adatvagyon-kezelési stratégia digitalizációs irányú fejlesztése”

A bigtech és a fintech cégek az adatvezérelt szolgáltatások, az adatvagyon hasznosítás mesterei; a legújabb adatelemzési technológiákat natív módon használják. Ahhoz, hogy a bankok ügyfeleik számára korszerű szolgáltatást tudjanak nyújtani és felvehessék a versenyt a bigtech és a fintech cégekkel, az adathasznosítási képességüket fejleszteni szükséges.

A tiszta, struktúrált adatbázisokra épülő, folyamatosan és automatizáltan frissülő adattárház nélkülözhetetlen a fogyasztók mai igényeknek megfelelő kiszolgálásához. Az MNB ezért szükségesnek tartja, hogy a bankok az ügyfelekről, az ügyfelek fizetési, pénzügyi magatartásáról a rendelkezésre álló adatokat megfelelő minőségű, korszerű adattárházakba rendezze.

Ehhez egyrészt tisztítsák, rendszerezzék adataikat, alakítsák ki azokat a folyamatokat, amelyek biztosítják az adatbázisok automatizált frissítését. A szolgáltatási-, üzleti- és döntéshozatali folyamatokba építsék be az adatok feldolgozását segítő korszerű, fejlett adatelemzési technológiákat.

Elvárás, hogy a bankok dolgozzák ki a tudatos adathasznosítás belső feltételeit, alakítsák ki adatvagyon stratégiájukat.

“Az MNB célja összességében valódi, átfogó, hatásos digitális transzformáció elősegítése.”

Címlapfotón: Szombati Anikó, az MNB digitalizációért és a FinTech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgatója. Fotó forrása: FinTechShow | FinTech Group

Címkék:
blank
blank