2024. október 15.
FinTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2018.11.28.

Íme Málta blockchain stratégiája

Szerző:

Kategóriák:

A Máltán hatályba lépett jogszabályok, valamint a Blockchain Summit sikere az ország következetes munkájának eredményei. Joseph Muscat miniszterelnök közel egy éves előkészítést követően 2017. április 20-án ismertette a Blockchain stratégiát. A kidolgozásban vezető szerepe volt Steve Tendonnak, aki azóta a stratégia végrehajtására megalakított munkacsoport tanácsadója. Az alábbi összefoglaló az előadásai és leírásai alapján készült.

A többi országgal ellentétben – többek között a kriptopénzek kétes fogadtatására tekintettel – Málta a digitális valuták mögötti technológiára, annak előnyeire és alkalmazási területeire koncentrált. 

A stratégia célja, hogy Blockchain nagyhatalommá váljanak azáltal, hogy a kedvező jogszabályi környezet megteremtésével a szigetre vonzzák a vállalkozásokat. Az ország nagyratörő tervei között szerepel, hogy a technológiára épülő iparág 2027-re elérje az ország GDP-jének 10%-át. Az elfogadott Blockchain stratégia az alábbi hat területre koncentrál:

1. Közszolgáltatások és közigazgatási nyilvántartások Blockchain alapon

A technológia hatékonyabbá teheti a közszolgáltatásokat, különös tekintettel a központi nyilvántartásokra. 2017 szeptemberében az oktatási és foglalkoztatási minisztérium meghirdette a felsőfokú oklevelek Blockchain technológiával történő nyilvántartásának előkészítését. Emellett vizsgálják a földhivatali és az egészségügyi nyilvántartásokra való alkalmazhatóságot is.  

Jelenleg azonban elektronikus közigazgatásról – mint például Magyarországon az Ügyfélkapun keresztül elérhető szolgáltatásokról – egyáltalán nem lehet beszélni a szigeten, és a hatóságokkal való kapcsolattartás is jellemzően papír alapon, illetve személyesen történik.

2. K+F, oktatás és innováció

A stratégia végrehajtása érdekében nagy hangsúlyt fektettek a kutatásra, az oktatásra és a szakemberek felkészítésére a Blockchain technológiával kapcsolatban. Rendszeresen kerekasztal beszélgetések, konferenciák kerülnek megrendezésre különböző témákban.

A 2018-as költségvetésben külön keretet biztosítottak a technológia népszerűsítésére, valamint a Blockchain Laboratory és a Blockchain Startup Hub felállítására. A Máltai Információs Technológia Ügynökség, valamint a Máltai egyetem keretei között különböző csoportokat célzó képzések indultak.

3. Blockchain hatóság kinevezése és a szabályozási környezet kidolgozása

Mivel a kriptopénzekkel kapcsolatban a Máltai Játék Hatóság (MGA, Malta Gaming Authority) és a Máltai Pénzügyi Szolgáltatások Hatósága (MFSA, Malta Financial Services Authority) egymásnak ellentétes állásfoglalásokat adtak ki, ezért szükség volt egy olyan hatóság felállítására, amely iparágakon átnyúlóan rugalmasan tud reagálni a technológia fejlődésére és kizárólagos hatáskörrel rendelkezik az Blockchain technológiát érintő kérdésekben.

Az új hatóságot a Máltai Digitális Innovációs Hatóságról szóló törvény (MDIA, Malta Digital Innovation Authority Act) alapította meg. A MDIA tevékenységéhez szorosan kötődik az innovatív technológiai megoldásokról és szolgáltatásokról szóló törvény (ITAS, Innovative Technology Arrangements and Services Act), amely az ilyen megoldások regisztrációjának feltételeit tartalmazza.

4. A kriptopénzek, tokenek, a kriptovaluta váltók és az ICO-k szabályozása

Természetesen a stratégiából nem maradhattak ki a széles körben elterjedt kriptopénzek, valamint az azokkal kereskedő kriptovaluta váltók sem. A virtuális pénzügyi eszközökről szóló törvény (VFA, Virtual Financial Assets Act) célja a jogbiztonság és az átláthatóság megteremtése, valamint a pénzmosás megelőzése.

5. E-állampolgárság és azonosító (a természetes és jogi személyeknek)

Észtországhoz hasonlóan elektronikus állampolgárság bevezetésére törekednek a természetes és jogi személyek vonatkozásában. E körben merült fel a Blockchain törvénycsomag negyedik elemeként az Internet of Things (IoT) azonosítóinak, valamint az intelligens szerződések és decentralizált autonóm szervezetek (DAO, Decentralized Autonomous Organizations) jogi személyiségének lehetősége.

6. Intelligens kormányzat

Az intelligens kormányzat olyan átfogó projekt, amely az intelligens szerződéseken alapuló alkalmazások kormányzati és közszolgáltatásokra vonatkozó felhasználását célozza.

Az elmúlt időszakban a projektek nagy része megvalósult és jelenleg azok eredményeire várnak az utolsó két projekt elindításához. A fejleményekről folyamatosan hírt adunk majd közvetlenül Máltáról.

Címkék:
blank
blank