BankTechShow

MNB: további digitalizációra van szükség a hitelezési folyamatokban

Szerző: | 2021. 01. 07. | Banki és fintech hírek, Hazai digitális banki hírek, Hazai digitális bankolás, MNB, Összes hír, Szabályozás

Habár a koronavírus-járvány jelentősen fellendítette a digitális banki szolgáltatások iránti keresletet, a hitelezési folyamatok tekintetében még jelentős fejlesztési potenciál mutatkozik. Az elektronikus azonosítás és szerződéskötés gyakorlatának kialakítása és a hitelbírálathoz szükséges hiteltörténeti, jövedelmi és fedezeti adatok központi, automatizált hitelnyújtói elérése növelné a banki hatékonyságot és a szolgáltatás minőségét, valamint az ügyfelek költségeire is mérséklően hathat – olvasható az MNB minap publikált írásában.

A jelenlegi gyakorlat alapján a hitelfelvételi folyamat költség- és időigénye jelentős. Az ügyfelek oldalán számos részfolyamat során felmerül a személyes megjelenés szükségessége, a hitelezők által a kockázatok felmérése érdekében elvárt dokumentumok beszerzése a könnyen hozzáférhető adatbázisok hiányában gyakran a hitelfelvételi folyamat elhúzódásához vezet.

A digitális értékesítési csatornák elmaradottságát jól szemlélteti, hogy az új személyi hitelkihelyezésen belül a hagyományos fióki, ügynöki vagy egyéb (pl. telefonos) értékesítés szerepe több mint 80 százalékra tehető.

Míg a jelzáloghitelek esetén jól meghatározható jogszabályi akadálya van az online hitelezésnek, a jelzáloggal nem fedezett hitelek tekintetében adottak a személyes megjelenés nélkül lefolytatható, teljeskörű digitális hitelnyújtás egyes aspektusainak jogszabályi feltételei.

Továbbra is azonosíthatók azonban olyan, a hitelnyújtás technológiai hátterét befolyásoló szabályozói akadályok, amelyek minden hiteltípus esetében hátráltatják a megfelelő folyamatok kialakulását.

A lakossági hitelnyújtás digitalizációjának lehetőségei

MNB lakossagi hitelnyujtas digitalizacioja

Megjegyzés: A kizárólag fedezett hitelnyújtás esetén felmerülő pontokat szaggatott vonal jelöli.

Forrás: MNB.hu, „Krakovsky Stefan – Palicz Alexandr Maxim – Dr. Tringer Zsófia: Piaci és állami fejlesztések is szükségesek a hitelezési folyamatok valódi digitalizációjához”

1. Online azonosítás és szerződéskötés

A digitális értékesítési csatornák használatának széles körű elterjedéséhez az online azonosítás és szerződéskötés megfelelő technikai környezetének kialakítása szükséges.

A hiteligénylés kezdeti szakaszát jelentő ügyfél-azonosítás elektronikus személyazonosító igazolvány felhasználásával, illetve a Központi Azonosítási Ügynök által biztosított, személyes megjelenést nem igénylő megvalósítása további informatikai fejlesztéseket igényel az állam oldalán is.

Szükséges az elektronikus személyazonosító igazolványok és a kapcsolódó kártyaleolvasók elterjedése, az elektronikus csatorna megfelelő felhasználhatóságának IT szempontú lehetővé tétele, valamint egyéb megoldások (pl. NFC kapcsolattal biztosított mobiltelefonos elérés) széleskörű biztosítása.

Ezek az eszközök az ügyfelek beazonosítását, a közhiteles nyilvántartásban szereplő ügyféladatok távoli ellenőrzését és az elektronikus aláírást tennék lehetővé, ezzel nagymértékben hozzájárulva az idő- és költséghatékony online hitelezéshez.

2. Hitelbírálathoz szükséges adatok beszerzése

A hitelfelvételi folyamat következő lépése a hitelbírálathoz szükséges adatok beszerzése, illetve banki oldali lekérdezése. A Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) megtalálható hiteltörténeti adatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által nyilvántartott, illetve egyéb jövedelmi adatok, valamint a fedezetként szolgáló ingatlanra vonatkozó, különböző adatbázisokban fellelhető

adatok beszerzése jelenleg a rendelkezésre álló adatbázisok elérhetőségének, illetve adattartalmának korlátai miatt nehézségekbe ütközhet.

Az online hitelbírálat hatékonyságának növeléséhez elengedhetetlen a szükséges adatokat tartalmazó adatbázisok összekapcsolása és a széleskörű hozzáférhetőség biztosítása. Ugyan jegybanki kezdeményezésre már számos területen sikerült fejlődést elérni, az alábbi problémák szabályozás útján történő megoldását továbbra is szükségesnek látják a cikk szerzői:

  • A KHR-ben jelenleg elérhető adatok nemzetközi összehasonlításban is szűkkörűek, a kezelt adatkör bővítése, valamint a jelenleginél szélesebb körű hiteltörténeti adatok (pl. teljesítő hitelek adatai) adós hozzájárulásától független elérhetővé tétele lenne indokolt.
  • Az MNB kezdeményezésére megvalósult és jelenleg is működő, a NAV kezelésében lévő online keresetkimutatási rendszer azon ügyfelek esetében már alkalmas a jövedelem igazolására, akik maguk kezdeményezik a hitelező részére történő adattovábbítást, illetve akikről a munkáltatójuk az adott időszakra adó- és járulékbevallást nyújtott be. A lefedett potenciális adósi kör kiszélesítése az egyéni vállalkozói-, őstermelői státusszal rendelkezőkre, valamint a nyugdíjasokra fontos előrelépés lenne. Ezen kívül a szélesebb körű felhasználást támogatná az ügyfélhozzájárulás megadásának egyszerűsítése.
  • Egy automatizált, statisztikai alapú értékbecslést lehetővé tevő központi értékbecslési adatbázis létrehozása, melynek felhasználásával hosszú távú célként fizikai, helyszíni szemle nélkül is elképzelhető a hitel fedezetéül szolgáló ingatlan értékbecslések lefolytatása. Az ilyen, statisztikai alapú értékbecslések jogszabályi háttere a közeljövőben várhatóan adott lesz, azonban az ehhez szükséges adatok elérhetőségének biztosítása is szükséges.
  • A jelzáloghitelek fedezetéül felajánlott ingatlanok energetikai jellemzőinek hitelezők általi elérhetőségének lehetővé tétele a zöld hitelezés fellendülését, valamint a zöld jelzáloglevelek kibocsátását támogatná.
  • A hitelhez kapcsolódó biztosítások (például lakásbiztosítás) meglétére vonatkozó információk jelenleg csak manuális úton beszerezve állnak a hitelnyújtó rendelkezésére. Az MNB 2019-ben indította el az osztott főkönyvi technológián (DLT) alapuló projektjét, melynek célja a jelzáloghitelekhez kötődő biztosítások – első körben lakásbiztosítások – záradékolásának, nyilvántartásának és igazolásának megkönnyítése mellett a bankok és biztosítók között zajló ügyintézés, információáramlás elősegítése.
  • A földhivatali-nyilvántartásban szereplő adatok digitális úton történő kiterjesztett, automatizált hozzáférhetőségének biztosítása szintén hozzájárulna a jelzáloghitelezési folyamatok egyszerűsítéséhez, amit a folyamatban lévő e-ingatlannyilvántartás projekt végrehajtásának felgyorsítása és mielőbbi lezárása támogatna leginkább.

3. Közjegyzői okiratba foglalás

A jelzáloghitelek esetén széleskörben használt közjegyzői okiratba foglalás személyes megjelenést igénylő, idő- és költségigényes folyamat.

Hosszú távon egy, a közjegyzői hitelesítést virtuálisan megvalósító, sztenderdizált űrlapokon és digitális tájékoztatáson alapuló, annak hitelkockázat-mérséklő és fogyasztóvédelmi előnyeit megtartó elektronikus rendszer kiépítése lényegesen csökkenthetné a hitelnyújtás időigényét és költségeit.

Jelentős idő- és költségráfordítás takarítható meg azonban rövid távon is alacsonyabb díjak meghatározása és az elektronikus kivonatok kötelező elfogadásának előírása útján.

A Magyar Nemzeti Bank a közelmúltban számos adatbázis adattartalmának és elérhetőségének javítására tett javaslatot, melyekkel összhangban a koronavírus világjárvány okozta gazdasági zavarok kezelésének keretében a Kormány is több intézkedést hozott. A hitelezési folyamatok fejlesztése és megfelelő digitalizáltságának kialakítása érdekében azonban a fent részletezetteknek megfelelően további intézkedések szükségesek.

A cikk teljes terjedelmében itt olvasható: MNB.hu, „Krakovsky Stefan – Palicz Alexandr Maxim – Dr. Tringer Zsófia: Piaci és állami fejlesztések is szükségesek a hitelezési folyamatok valódi digitalizációjához

„Szerkesztett formában megjelent a Világgazdaság print/online oldalon 2020. december 31-én.”

Címlapfotó: pixabay.com

BankTechShow

A fintechzone.hu kiadója a FinTech Group Kft.
„A digitális pénzügyi technológiák, FinTech szolgáltatások terjedését segítjük.”
Web: fintechgroup.hu

Aktuális cikkeink:

A szerzőről

Tudósítás

A FinTechZone górcső alá veszi a legfrissebb hazai és nemzetközi digitális pénzügyi fejlesztésekről, megoldásokról szóló híreket, bejelentéseket. Megosztjuk azokat, amelyekről úgy gondoljuk, hozzájárulnak a hagyományos pénzügyi közvetítői rendszer digitális fejlődéséhez, az ügyfélélmény növekedéséhez. Szakmai hátterünk a hitelességünk. #nobullshit
BankTechShow

ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGOLDÁSOK KÉZIKÖNYVE (MÁSODIK KIADÁS)

elektronikus fizetés bankkártyás fizetés QR-kódos fizetés
Elektronikus fizetési megoldások kereskedőknek, vállalkozásoknak. A bankkártya elfogadástól a bankszámla alapú fizetési lehetőségeken át az integrált megoldásokig.

HUNFINTECH 2022

fintech hunfintech
Magyarország 20 legígéretesebb fintech cége és 22 új fintech megoldása

GPE softPOS

softpos gpe bankkartya elfogadas mobilon globalpayments
Androidos mobilod van? Töltsd le a GPE softPOS alkalmazást és fogadj egyszerűen érintés nélküli fizetéseket közvetlenül az okostelefonodon keresztül!