2024. október 15.
FinTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2018.12.18.

Blockchain körkép az EU-ban

Szerző:

Kategóriák:

Hogyan és milyen eszközökkel segíti elő az Európai Unió az elosztott főkönyvi technológia, a blockchain terjedését? Összegyűjtöttük az EU legfontosabb lépéseit, bejelentéseit. Az aktuális fejleményekkel, a legújabb szabályozói törekvésekről és projektekről külön előadások keretében foglalkozunk 2019 tavaszán a FinTechShow-n.

Egységes európai blokklánc szabályozás

Az EU Bizottság a blokklánc és az elosztott főkönyvi technológiára (Distributed Ledger Technology – DLT) épülő szolgáltatások átjárhatóságának megteremtésére szövetséget hozott létre. Az International Association for Trusted Blockchain Applications (IATBA) működését 2019 első negyedévében kezdi meg, amelyhez a BBVA és a Santander is csatlakozott.

Az együttműködést a Digitális Gazdaság,- és Társadalomfejlesztésért felelős Uniós biztos, Mariya Gabriel és a Technológiák és Kommunikációs hálózatok főigazgatója, Roberto Viola jelentették be november 20-án a „Bringing industries together for Europe to lead blockchain technologies” kerekasztal beszélgetésen.

A résztvevő piaci- és központi szereplők célja, hogy a blokklánc és DLT technológián alapuló megoldások, szolgáltatások kapcsán Európa egészére vonatkozó harmonizált szabályozói megközelítést alakítsanak ki. Az egységes felügyeleti hozzáállás nélkülözhetetlen határokon átnyúló szolgáltatások bevezetéséhez és felhasználói bizalom kialakulásához.

A Szövetség a szolgáltatások átjárhatósága érdekében szabványokat, szakmai iránymutatásokat, ajánlásokat dolgoz ki, valamint feladata a piaci jó gyakorlatok, tapasztalatok összegyűjtése és megosztása. Az IATBA részt vesz az EU blokklánc stratégiájának kidolgozásában és végrehajtásában, szakembereivel a piaci és szabályozói szakmai hátteret biztosítja.

Górcső alatt a blokklánc jövője

A Bizottság 2018. február 1-jén hirdette meg a Blockchain Observatory and Forum (Blokklánc Megfigyelő Központ) elindítását azzal a céllal, hogy kövesse és elemezze a blokklánc kezdeményezéseket, figyelje a trendeket, fejlesztéseket. A központ alapvetően tudásközpontként működik, feladata a transzparens információáramlás és -megosztás biztosítása mellett oktatóanyagok készítése és terjesztése.

A Megfigyelő Központ egyik munkacsoportja a blokklánc közpolitikai, jogi, szabályozási keretére fókuszál, így például elemzései az okos szerződések tartalmi elemeivel, személyes adatvédelmi kérdésekkel, szabványosítással, energiahatékonysággal kapcsolatos kérdésekre terjednek ki. Ez a munkacsoport október közepén megjelentetett egy, a blokklánc alkalmazások és a GDPR összefüggéseit elemző dokumentumot. A másik munkacsoport az alkalmazási lehetőségek kutatásával, elemzésével, az innovációt gátló tényezők feltárásával foglalkozik.

blank
blank

Blokklánc és DLT technológiák gyakorlati vizsgálatára jött létre a Fintech Lab

A Bizottság Fintech Cselekvési Tervének bemutatására március 8-án került sor. Az akcióterv többek között fontosnak tartja, hogy a szabályozók megismerjék a feltörekvő technológiák sajátosságait, konzultáljanak a piaci szereplőkkel és együtt azonosítsák a kockázatokat és tárják el az előnyöket.

Az akcióterv keretében a Bizottság elrendelte egy pénzügyi technológiai laboratórium, Fintech Lab létrehozását. A laboratórium a szabályozó, a felügyeleti hatóságok és a piaci szereplők (beszállítók, fejlesztők, szolgáltatók) konzultációinak ad széles terepet és biztosítja, hogy a felmerülő kérdésekben illetékes más hatóságok is bekapcsolódjanak a munkába.

A labor vizsgálati területei között a hitelesítési és azonosítási technológiák, nyílt API-k, regtech, felhő és mesterséges intelligencia mellett a blokklánc és a DLT is központi szerepet kapott.

Határokon átnyúló digitális közszolgáltatások és referencia követelmények

2018. április 10-én 21 EU tagállam (többek között az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Spanyolország) és Norvégia a technológia jellemzőivel, sajátosságaival kapcsolatos információ megosztás céljából létrehozta a European Blockchain Partnership csoportot, mely ma már 27 ország szakembereit fogja át.

Az információmegosztáson túl a partnerek a határokon átívelő digitális közszolgáltatások nyújtására szolgáló Európai Blokklánc Szolgáltatási Infrastruktúra (EBSI) létrehozásáról is megállapodtak.

A megállapodás alapján 2018. év végéig az együttműködő partnerek meghatározzák a határokon átnyúló digitális közszolgáltatások azon körét, ahol a blokklánc technológia hozzáadott értéket jelent. Továbbá kidolgozzák az EBSI-re vonatkozó iránymutatásokat és specifikációkat, melyek a későbbiekben várhatóan a blokklánc infrastruktúrákra vonatkozó referencia követelmények lesznek.

Transzparens szabályozási keretrendszer és szabványok szükségessége

2018. október 3-án az Európai Parlament állásfoglalást adott ki az „Elosztott főkönyvi technológiák és a blokklánc: Bizalomépítés a közvetítők kiiktatásával” címmel. Az állásfoglalásban kihangsúlyozták a transzparens szabályozási keretrendszer és szabványok kialakításának szükségességét, amelyek biztosítják Európában a DLT és blokklánc szolgáltatások fejlődését, elősegítik a lakossági bizalom kialakulását.

Az elosztott főkönyvi technológia, a blockchain aktuális kérdéseivel, a hazai projektekkel és az üzleti esetekkel külön is foglalkozunk majd 2019.04.25-én a FinTechShow-n.

Címkék:
blank
blank